فارسی
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه

بوسیدن ضریح

نحوه نمایش

مطلب قبلی بوسیدن عتبه و آستانه حرم اهل بیت (ع)
تکبیر گفتن هنگام دیدن قبر اهل بیت(ع) مطلب بعدی
[از جمله آداب زیارت] رفتن به نزد ضریح مطهّر است، به طوری که بتواند خود را به آن بچسباند و توهّم آن‌که دور ایستادن ادب است خیال است، زیرا تکیه کردن بر ضریح و بوسیدن آن، در آثار وارد شده است.

- نماز زیارت
- آداب اذن دخول خواندن
- اهمیت نماز جماعت در حرم
- وظایف خادمان حرم اهل بیت(ع)
- بوسیدن عتبه و آستانه حرم اهل بیت (ع)
- تکبیر گفتن هنگام دیدن قبر اهل بیت(ع)
- داستان تنبیه علی بن یقطین از سوی امام کاظم(ع)
- کلامی در زیارت زن ها و نکوهش مزاحمت ایشان با نامحرمان

مطلب قبلی بوسیدن عتبه و آستانه حرم اهل بیت (ع)
تکبیر گفتن هنگام دیدن قبر اهل بیت(ع) مطلب بعدی

لینک کوتاه

گزارش خطا