فارسی
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه

نماز نافله روز جمعه

نحوه نمایش

مطلب قبلی نمازهای مستحبی روز جمعه
نماز کامله روز جمعه مطلب بعدی
کیفیت نافله مذکور بنا بر مشهور آن است که «شش رکعت» آن زمانی که نور آفتاب افق را فراگیرد بجا آورده شود و «شش رکعت» دیگر وقتی‌که خورشید بالا بیاید و «شش رکعت» دیگر نزدیک ظهر و «دو رکعت» پس از ظهر پیش از نماز ظهر و یا آنکه «شش رکعت» اوّل را پس از نماز جمعه یا نماز ظهر بجا آورد، به صورتی که در کتب فقها و «مصابیح» ذکرشده.

- نماز جعفر طیار
- نمازی برای روز جمعه که سبب در امان ماندن از فتنه می شود
- نماز روز جمعه
- نماز کامله روز جمعه
- نمازهای مستحبی روز جمعه
- ثواب صدقه در شب و روز جمعه
- ثواب فراوان صلوات در شب و روز جمعه
- اعمال روز جمعه

مطلب قبلی نمازهای مستحبی روز جمعه
نماز کامله روز جمعه مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز