فارسی
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه

ثواب صدقه در شب و روز جمعه

نحوه نمایش

مطلب قبلی آداب و ثواب گرفتن ناخن و موی پشت لب (نوک سبیل) در روز جمعه
رسیدگی به خانواده در روز جمعه مطلب بعدی
[از جمله اعمال روز جمعه این است که] صدقه دهد چه بر طبق یک روایت: ثواب صدقه دادن در شب و روز جمعه، هزار برابر اوقات دیگر است.


- شستن سر با گل ختمی در روز جمعه
- رسیدگی به خانواده در روز جمعه
- اهمیت خوردن انار قبل از صبحانه روز جمعه
- اهمیت علم آموزی در روز جمعه
- اهمیت و ثواب غسل جمعه
- ثواب زیارت اهل قبور در روز جمعه
- آداب و ثواب گرفتن ناخن و موی پشت لب (نوک سبیل) در روز جمعه

مطلب قبلی آداب و ثواب گرفتن ناخن و موی پشت لب (نوک سبیل) در روز جمعه
رسیدگی به خانواده در روز جمعه مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز