فارسی
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه

شستن سر با گل ختمی در روز جمعه

نحوه نمایش

مطلب قبلی اهمیت و ثواب غسل جمعه
آداب و ثواب گرفتن ناخن و موی پشت لب (نوک سبیل) در روز جمعه مطلب بعدی
[از جمله اعمال روز جمعه این است که] سر را با گل ختمی بشوید؛ زیرا که این کار از بیماری پیسی و دیوانگی ایمنی می‌بخشد.

- ثواب صدقه در شب و روز جمعه
- رسیدگی به خانواده در روز جمعه
- اهمیت خوردن انار قبل از صبحانه روز جمعه
- اهمیت علم آموزی در روز جمعه
- اهمیت و ثواب غسل جمعه
- ثواب زیارت اهل قبور در روز جمعه
- آداب و ثواب گرفتن ناخن و موی پشت لب (نوک سبیل) در روز جمعه

مطلب قبلی اهمیت و ثواب غسل جمعه
آداب و ثواب گرفتن ناخن و موی پشت لب (نوک سبیل) در روز جمعه مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز

گزارش خطا