Bagaimana pandangan para ahli tafsir terkait dengan apakah ayat Bismillah merupakan bagian surah al-Quran?


معاد - روز چهارم - صفر 1437 - مسجد المجتبی -  

Tolong Anda jelaskan ragam pendapat terkait dengan apakah ayat Bismillah merupakan bagian surah al-Quran?
Jawaban Global

Terdapat perbedaan pendapat sehubungan dengan bahwa apakah ayat bismillahrahmanirrahim  merupakan bagian dari surah al-Quran atau tidak.

Sesuai mazhab dan pandangan Imamiyah,[1] Syafi’i,[2] para pembaca (qurra) Mekkah, Kufah dan para fakihnya,[3] ayat bismillah pada surah al-Fatihah dan surah-surah lainnya merupakan bagian dari surah al-Quran. Namun sesuai dengan pendapat para pembaca (qurra) Madinah, Basrah, Syam (Suriah) dan para fakihnya, demikian juga Abu Hanifah dan para pengikutnya,[4] memandang bahwa ayat bismillah bukan bagian dari surah al-Quran, baik surah al-Fatihah dan surah-surah lainnya dalam al-Quran. [iQuest]

 

Pertanyaan ini Tidak Memiliki Jawaban Detil

 


[1]. Ahmad Ali Babai, Barguzide Tafsir Nemune, jil. 1, hal. 27-28, Cetakan Ketigabelas, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Teheran, 1382 S; Muhammad Jawad Balaghi Najafi, Alâ al-Rahman fi Tafsir al-Qur’ân, jil. 1, hal. 50-51, Bunyad-e Bi’tsat, Qum, Cetakan Pertama, 1420 H.

[2]. Alâ al-Rahman fi Tafsir al-Qur’ân, jil. 1, hal. 50.

[3]. Mahmud Zamakhsyari, al-Kasyyâf ‘an Haqâiq Ghawâmidh al-Tanzil, jil. 1, hal. 1, Dar al-Kutub al-‘Arabi, Beirut, 1407 H.  

[4]. Al-Kasyyâf ‘an Haqâiq Ghawâmidh al-Tanzil, jil. 1, hal. 1; Mutarjiman (Penerjemah Persia), Terjemahan Persia Tafsir Jawâmi’ al-Jâmi’, Pendahuluan Waizh Zadeh Khurasani, jil. 1, hal. 3, Bunyad Pazyuhesy Islami Astan-e Quds Radhawi, Masyhad, Cetakan Kedua, 1377 S.

 

سخنرانی های مرتبط
پربازدیدترین
سخنرانی استاد انصاریان سخنرانی مکتوب استاد انصاریان سخنرانی سخنرانی استاد حسین انصاریان تهران مسجد المجتبی تهران مسجد المجتبی دهه دوم صفر 94 سخنرانی  چهارم