Indonesian
Tuesday 26th of May 2020
  361
  0
  0

5 Shafar, Syahadah Sayidah Ruqayah as

5 Shafar, Syahadah Sayidah Ruqayah as

Syahadah Sayidah Ruqayah as

Ruqayah Khatun atau Fathimah binti al-Husein yang lebih dikenal dengan Fathimah Shaghirah, anak perempuan paling kecil Imam Husein as dari ibu Ummu Ishaq binti Thalhah atau Shah Zanan. Sekaitan dengan usia beliau ketika gugur syahid ada yang menyebut 3, 4, 5 dan 7 tahun. Imam Husein as sangat menyayanginya dan Ruqayah juga sangat dekat dengan ayahnya.

Ruqayah as bersama ayah, saudara, paman dan keluarga Nabi Muhammad Saw pergi ke Karbala. Setelah syahadah Imam Husein as dan para sahabatnya, Ruqayah as bersama keluarga Imam Husein as dan rombongan ditawan oleh pasukan Yazid. Mereka digiring dari Kufah hingga Syam.

Selama di Syam, Ruqayah as setiap harinya menangis karena ditinggal ayahnya dan senantisa mencari ayahnya. Banyak yang menukil bahwa ketika berada di sebuah tempat  reruntuhan di Syam, Ruqayah as melihat kepala ayahnya dan berbicara dengannya. Setelah itu beliau mencium biri ayahnya dan pingsan akibat terlalu banyak menangis. Ketika orang di sekelilingnya berusaha menggerakkannya, mereka menemukannya telah meninggal pada 5 Shafar 61 Hs.

Kini, makam suci Ruqayah di Damaskus, Suriah menjadi tempat ziarah Syiah. Makam suci ini terletak 300 meter Timur Laut masjid Amawi.

  361
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    Hadis Imam Ali Adalah Manusia Terbaik
    Insiden Isu Ada Bom Telan Korban Jiwa di Haram Imam Musa Kadzim As
    Imam Musa Kadzim, Samudera Ilmu
    Tujuan Menyemarakkan Pemikiran Menyimpang Ditengah Umat Islam Dalam Se
    Bekal dan Syarat Al-Qur’an untuk Seorang Da’i
    Sayidah Zainab Manifestasi Semangat Syahadah
    7 Posisi Strategis Untuk Meraih Rahmat Allah swt
    Keagungan Ahlul Bait Dalam Mubahalah
    Dalam Bimbingan Imam Husein as (7)
    Adzan dan Iqomah

latest article

    Hadis Imam Ali Adalah Manusia Terbaik
    Insiden Isu Ada Bom Telan Korban Jiwa di Haram Imam Musa Kadzim As
    Imam Musa Kadzim, Samudera Ilmu
    Tujuan Menyemarakkan Pemikiran Menyimpang Ditengah Umat Islam Dalam Se
    Bekal dan Syarat Al-Qur’an untuk Seorang Da’i
    Sayidah Zainab Manifestasi Semangat Syahadah
    7 Posisi Strategis Untuk Meraih Rahmat Allah swt
    Keagungan Ahlul Bait Dalam Mubahalah
    Dalam Bimbingan Imam Husein as (7)
    Adzan dan Iqomah

 
user comment