Indonesian
Thursday 2nd of December 2021
273
0
نفر 0
0% این مطلب را پسندیده اند

Raj'ah Sayidah Fatimah sa

Raj’ah Sayidah Fatimah Zahra as ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mufadhdhal.

Mufadhdhal bertanya kepada Imam Shadiq as, “Junjunganku! Apakah Rasulullah dan Ali akan bersama al-Qa’im kelak?”

Imam Shadiq as menjawab, “Ya. Demi Allah! Rasulullah dan Ali mau tidak mau harus menginjakkan kaki di muka bumi. Hai Mufadhdhal! Seakan-akan aku menyaksikan kami ketika itu berkumpul di hadapan Rasulullah saw sembari mengadukan kepada beliau bahwa umat ini telah membohongkan, menistakan, melaknat, dan mengancam akan membunuh kami. Para penguasa zalim mereka telah mengeluarkan kami dari tempat tinggal kami dan membunuh sebagian kami dengan racun dan tahanan ... Ketika itu Fatimah Zahra as datang dan mengadukan perampasan Fadak yang merupakan hak miliknya. Ia telah melontarkan masalah ini di hadapan Anshar dan Muhajirin. Lalu ia juga menceritakan bagaimana Amirul Mukminin as dipaksa keluar rumah supaya berbaiat di Saqifah Bani Sa’idah.” (Bihar al-Anwar, Muhammad Baqir Majlisi, jld. 53, hlm. 17)

273
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

Al Husain dalam Pergerakan dengan Dasar keyakinan dan Keimanan
Berdasarkan akidah dan keyakinan Syiah, Imam Zaman Ajf telah sampai pada maqam imâmah ...
Taubat Yazid
Konsep Taklid dalam Ajaran Ahlul Bait as
Waktu waktu Istimewa Untuk Berdoa Agar Mustajab
Kata-kata mutiara Imam Baqir a.s.
Sejarah Syiah: Sejak Zaman Rasulullah SAW sampai Abad 14 H
Malam Pengantin Sayidah Fathimah as
Sayidah Fathimah dalam Ucapan Amirul Mukminin
Syiah di bawah naungan Imam Muhammad Al-Jawad as

 
user comment