Indonesian
Monday 18th of January 2021
41
0
0%

Maha Dekat Allah

Maha Dekat Allah

 

Sumber :

Buku : Syarah Doa Kumail

Karya : Ayatullah Husein Ansariyan

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.” (surah : Al-Baqarah ayat : 186)

Tak ada yang lebih dekat kepada seorang hamba melaikan Allah Swt. Dia-lah yang menciptakan manusia. Dia-lah yang menjaga dan memelihara manusia ketika berada di dalam rahim ibu. Dia pulalah yang memindahkan seorang manusia dari alam rahim menuju alam dunia.

Allah Swt juga menganugerahkan kenikmatan materi dan maknawi bagi manusia. Dia menurunkan berbagai nikmat yang tiada tara, seperti Al-Quran, para Nabi dan para Imam  guna memberikan petunjuk kepada manusia dalam perjalanan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dia-lah yang menghilangkan rasa haus dan lapar serta mengobati berbagai penyakit yang diderita para hambaNya. Dia menciptakan pasangan hidup dan mengkaruniakan keturunan guna mengobati kesendirian hambaNya. Dia menumbuhkan cintaNya di hati setiap insan. Dia senantiasa memberikan kesehatan dan kemuliaan kepada diri manusia . Dia pulalah yang mengeluarkan manusia dari jurang  problematika kehidupan.

Dia-lah Zat yang mengetahui seluruh kondisi, kebutuhan, dan hajat para hambaNya. Dia juga lebih dekat kepada manusia dari siapapun, sesuai firmannya yang berbunyi :

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (surah : Qaaf Ayat : 16)

Dinukil dari buku syarah doa kumail, karya Ayatullah Husein Ansariyan.

 

 

 

 

41
0
0%
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

Kesabaran Doa Nabi Zakaria
Apa maksud dari ucapan Allah yang menghapuskan yang batil dan membenarkan yang hak dengan ...
Ahlussunnah wal Jama’ah dalam Pandangan Syi’ah
Pakaian Ali! dan Pahala Menghormati Tamu
Bagaimana taubat dalam agama Yahudi dan Kristen apakah sesuai dengan taubat yang diajarkan dalam ...
Hadis Madinah Al-Ilm (Kota Ilmu)
Ayatullah Behjat Berbicara Tentang masa Depan
Apa yang menjadi sebab tingginya kedudukan Sayidah Maryam as?
Keutamaan Hari dan Bulan (Bagian-20)
DIALOG ANTARA MUSLIM DAN KRISTIAN [10]

 
user comment