فارسی
پنجشنبه 03 مهر 1399 - الخميس 6 صفر 1442
  142
  0
  0

مظهر آزادگى ازژولیده نیشابورى

شکر لله که جهان بار دگر احیا شد

در رحمت به رخ خلق دو عالم واشد

دل ما از نعم رحمت حق شیدا شد

همچو فردوس برین روى زمین زیبا شد

مژدگانى بده اى دل که به شادى و خوشى

جشن میلاد حسین بن على برپا شد

در شب سوم شعبان به دو صد جلوه گرى

صاحب یک پسر خوش سیرى زهرا شد

جلوه گر شد ز افق کوکب بخت بشرى

که مقام بشریت ز حسین پیدا شد

شد نبى شاد و على خرّم و زهرا مسرور

که گل سرسبد گلشن طاها واشد

روز روشن به بر چشم عدو گشت سیاه

تا که خورشید شب افروز جهان آرا شد

پیش از این واقعه آزادگى از بهر بشر

قطره اى بود ز یمن قدمش دریا شد

آمد آن مظهر آزادگى و آزادى

که رژیم ستم از قدرت او ملغى شد

آمد آن شیر شجاعت که به هنگام نبرد

زهره شیر ژیان آب از آن مولا شد

آمد آن پاک سرشتى که جناب موسى

از ید قدرت حق مات ید بیضا شد

آمد آن منبع لطف و کرم و جود و سخا

که ز خوان نِعَمَش نفس بشر احیا شد

مجمع پنج تن از آمدنش شد کامل

حکم توشیح قوانین خدا اجرا شد

بوسه زد بر لب و رخسار وى و گفت نبى

سند چوب به دندان زدنت امضا شد

نقشه قتل تو در کربُ بَلا ریخته شد

سبط آزادگیت زیب و فر دنیا شد

حکم ببریدن انگشت و سرت شد تصویب

سرگذشت سر تو همچو سر یحیى شد

سرگذشت تو گذشته است ز توصیف بلا

با گذشت تو بپا مکتب دین ما شد

منبع : ژولیده نیشابورى
  142
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article


 
نظرات کاربر