فارسی
شنبه 05 مهر 1399 - السبت 8 صفر 1442
  970
  0
  0

جنگ ميان قبيله ازد و لشكر ابن زياد

جنگ ميان قبيله ازد و لشكر ابن زياد

ابن زياد فرمان داد كه : به خانه اين كور قبيله ازد برويد كه خدا دلش را نيز همانند چشمانش كور كند و او را نزد من بياوريد!
گماشتگان و سربازان ابن زياد رفتند، هنگامى كه اين خبر به قبيله ازد رسيد، آنها به همراه قبايل يمن جمع شدند تا مانع از آن شوند كه سرور و بزرگ قومشان اسير شود.
خبر به ابن زياد رسيد، دستور داد كه قبايل مضر جمع شده و به سركردگى محمد بن اشعث به جنگ آنها بروند.
بين آن دو گروه جنگ شديدى درگرفت تا حدى كه عده زيادى از اعراب كشته شدند.


منبع : تبیان
  970
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article


 
نظرات کاربر