فارسی
شنبه 10 خرداد 1399 - السبت 7 شوال 1441
  1293
  0
  0

ميثم تمار هم به مختار نويد مى دهد

ميثم تمار هم به مختار نويد مى دهد

چون مختار به زندان عبيدالله رفت ، عبدالله بن حارث بن عبدالمطلب پسر عموى پيغمبر و امير مؤ منان نيز در زندان بود، و همچنين ميثم تمار كه از خواص شاگردان امير مؤ منان است با ايشان زندانى شد، عـبدالله از زندانيان تيغى خواست تاموى بدنش را پاك كند و همـراهان را گـفـت : مـى تـرسم ابن زياد مرا بكشد و بدنم چنين باشد، پس چه بهتر كه موهاى زيادى را از بدن پاك سازم تا اگر كشته شوم تميز باشم .
مـخـتـار او را گـفـت : به خدا قسم ترا نمى كشد و مرا نيز نخواهد كشت و به زودى متصدى حكومت بصره خواهى شد!
مـيثـم تـمـار مختار را گفت : تو نيز به خونخواهى حسين بن على عليه السلام قيام خواهى كرد، و همـين كسى را كه اراده كشتن ما را دارد خواهى كشت ، و حتى سر بريده اش را زير پـاى خـود قـرار خـواهى داد امـا شايد ميثم تمار اين موضوع را از گفتار امير مؤ منان عليه السلام كه درباره آينده سخن مى فرمود استفاده كرده باشد.


منبع : تبیان
  1293
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

    انقراض بنی امیه
    قیام مختار
    پیروزی قیام مردمی مختار
    هدف مهم قیام مختار
    زمینه قیام مختار
    مختار چه کسی بود؟
    قیامی برای خونخواهی شهدای کربلا
    برخورد اهل بيت ( عليهم السلام ) با قيام مختار
    حادثه عاشورا منشاء بركات
    موتور حركت قرون اسلامى

 
نظرات کاربر