فارسی
شنبه 08 آذر 1399 - السبت 12 ربيع الثاني 1442

خطبه 84 - خطبه در صفات خداوند

نحوه نمایش
متن عربی
ترجمه
متن عربی متن ترجمه
وَ مِنْ خُطْبَة لَهُ عَلَيْهِ السّلامُ
از خطبه هاى آن حضرت است
در صفات خداوند
وَ اَشْهدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ. الاَْوَّلُ لا شَىْءَ قَبْلَهُ،
شهادت مى دهم معبودى جز اللّه نیست، یگانه اى است بى شریک. اولى است که چیزى پیش از او نبوده،
وَ الاْخِرُ لاغايَةَ لَهُ. لاتَقَعُ الاَْوْهامُ لَهُ عَلى صِفَة، وَ لاتُعْقَدُ الْقُلُوبُ
و آخرى است که او را انتهایى نیست. اندیشه ها به هیچ یک از صفاتش نرسند، دلها او را به کیفیتى
مِنهُ عَلى كَيْفِيَّة، وَ لاتَنالُهُ التَّجْزِئَةُ وَ التَّبْعيضُ، وَلاتُحيطُ بِهِ
تعیین و تحدید ننمایند، تجزیه و تبعیض در حریمش راه ندارد، و دیده ها و دلها
الاَْبْصارُ وَ الْقُلُوبُ.
به او احاطه پیدا نکنند.
وَ مِنْها
از این خطبه است در پند و عبرت
فَاتَّعِظُوا عِبادَ اللّهِ بِالْعِبَرِ النَّوافِعِ، وَ اعْتَبِرُوا بِالاْىِ السَّواطِعِ،
بندگان خدا، از عبرتهاى سودمند پند پذیرید، و از نشانه هاى درخشان عبرت گیرید،
وَ ازْدَجِرُوا بِالنُّذُر الْبَوالِغِ، وَ انْتَفِعُوا بِالذِّكْرِ وَ الْمَواعِظِ. فَكَاَنْ قَدْ
به خاطر بیم دادن هاى رسا از گناهان بازایستید، و از ذکر و موعظه ها نفع ببرید. گویا
عَلِقَتْكُمْ مَخالِبُ الْمَنِيَّةِ، وَ انْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلائِقُ الاُْمْنِيَّةِ،
چنگالهاى مرگ به شما درآویخته، و دلبستگى به آرزو از شما قطع شده،
وَ دَهَمَتْكُمْ مُفْظِعاتُ الاُْمُورِ وَ السِّياقَةُ اِلَى الْوِرْدِ الْمَوْرُودِ، وَ «كُلُّ
و کارهاى دشوار و راندن روحتان به جایى که وارد شدنى است شما را فرا گرفته، و «با هر
نَفْس مَعَها سائِقٌ وَ شَهيدٌ.» سائِقٌ يَسُوقُها اِلى مَحْشَرِها، وَ شاهِدٌ
کسى راننده و گواهى است.» راننده به سوى محشرش مى راند، و گواهى دهنده
يَشْهَدُ عَلَيْها بِعَمَلِها.
بر اعمالش گواهى مى دهد.
وَ مِنْها فى صِفَةِ الْجَنَّةِ
از این خطبه است در وصف بهشت
دَرَجاتٌ مُتَفاضِلاتٌ، وَ مَنازِلُ مُتَفاوِتاتٌ، لايَنْقَطِعُ نَعيمُها،
بهشت را درجاتى است که بر یکدیگر برترى دارند، و منازلى است که با هم تفاوت دارند، نعمتش قطع نمى شود،
وَ لايَظْعَنُ مُقيمُها، وَ لايَهْرَمُ خالِدُها، وَ لايَبْأَسُ ساكِنُها.
مقیم در آن بیرون نمى رود، ماندگار در آن پیر نمى شود، وساکن آن تهیدست و نیازمند نمى گردد.پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز