فارسی
جمعه 14 آذر 1399 - الجمعة 18 ربيع الثاني 1442

خطبه 51 - خطبه زمانى كه ارتش معاويه در جنگ صفين آب را بر ياران آنحضرت بست

نحوه نمایش
متن عربی
ترجمه
متن عربی متن ترجمه
وَ مِنْ خُطْبَة لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ
از خطبه هاى آن حضرت است
لَمّا غَلَبَ اَصْحابُ مُعاوِيَةَ اَصْحابَهُ عَلَيْهِ السّلامُ عَلى شَريعَةِ الْفُراتِ
زمانى که ارتش معاویه در جنگ صفین بر یاران آن حضرت پیشى گرفته، راه ورود به آب فرات را اشغال
بِصِـفّيـنَ وَ مَنَـعُوهُـمْ مِـنَ الْمـاءِ
کردند و لشگر امام را از برداشتن آب مانع شدند
قَدِ اسْتَطْعَمُوكُمُ الْقِتالَ، فَاَقِرُّوا عَلى مَذَلَّة وَ تَأْخيرِ مَحَلَّة،
آنان از شما خوراک جنگ خواستند، یا به پستى تن داده و شرف خود را از دست بگذارید،
اَوْ رَوُّوا السُّيُوفَ مِنَ الدِّماءِ تَرْوَوْا مِنَ الْماءِ. فَالْمَوْتُ
یا شمشیرتان را از خون آنان سیراب کرده تا از آب سیراب شوید. زیرا نابودى شما در آن زندگى
فى حَياتِكُمْ مَقْهُورينَ، وَالْحَياةُ فى مَوْتِكُمْ قاهِرينَ.
است که محصولش شکست از دشمن است، و زندگى شما در آن مرگى است که نتیجه اش پیروزى بردشمن است.
اَلا وَ اِنَّ مُعاوِيَةَ قَادَ لُمَةً مِنَ الْغُواةِ، وَ عَمَسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ حَتّى
بدانید معاویه دسته اى گمراهان منحرف را به دنبال خود آورده، و حقیقت را از آنان پنهان کرده،
جَعَلُـوا نُحُورَهُـمْ اَغْـراضَ الْمَنِيَّةِ.
تا این بى خبران گلوهاى خود را آماج تیر مرگ نموده اند.پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز