فارسی
جمعه 14 آذر 1399 - الجمعة 18 ربيع الثاني 1442

خطبه 222 - خطبه در ذىقار به وقت حركت به بصره

نحوه نمایش
متن عربی
ترجمه
متن عربی متن ترجمه
وَ مِنْ خُطْبَة لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ
از خطبه هاى آن حضرت است
خَطَبَها بِذى قار وَ هُوَ مُتَوَجِّهٌ اِلَى الْبَصْرَةِ. ذَكَرَهَا الْواقِدِىُّ فى كِتابِ الْجَمَل
که آن را در ذى قار به وقت حرکت به بصره ایراد فرمود. این خطبه را واقدى در کتاب جَمَل ذکر نمـوده
فَصَدَعَ بِما اُمِرَ بِهِ، وَ بَلَّغَ رِسالاتِ رَبِّهِ، فَلَمَّ اللّهُ
آنچه را پیامبر به آن مأمور شده بود بیان کرد، و رسالالت پروردگارش را ابلاغ نمود، خداوند هم به وسیله
بِهِ الصَّدْعَ، وَرَتَقَ بِهِ الْفَتْقَ، وَ اَلَّفَ بِهِ الشَّمْلَ بَيْنَ ذَوِى الاَْرْحامِ بَعْدَ
او از هم گسیختگى هاى اجتماعى را نظام داد، و پراکندگى را به هم پیوست، و بین خویشاوندان پس از
الْعَداوَةِ الْواغِرَةِ فِى الصُّدُورِ، وَ الضَّغائِنِ الْقادِحَةِ فِى الْقُلُوبِ.
دشمنـىِ کینه افکـن در سینـه ها، و کینه هاى آتش زننـده در دلهـا، الفـت ایجـاد نمـود.پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز