فارسی
سه شنبه 15 آذر 1401 - الثلاثاء 12 جمادى الاول 1444
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه
19
نفر 0
تاریخ انتشار : 10 مرداد 1392 ساعت 11:14 بعد از ظهر

روایت خوانده شده توسط استاد انصاریان در شب 21 ماه مبارک رمضان در حسینیه همدانیها

روزي رسول خدا(ص) در اتاق ام السلمه نشسته بود كه ناگاه كسي اجازه ورود خواست. حضرت پيشاپيش فرمودند: ابليس(شيطان) است به او اجازه دهيد. شيطان داخل شد و سلام كرد و عرض كرد: اي رسول خدا من به خودي خود به خدمت شما نيامدم بلكه دو فرشته ازجانب پروردگار مرا گرفتند تا به نزد شما آيم وهر چه را كه از من مي پرسيد آن را به راستي جواب دهم وگرنه مرا به آتش عذاب خواهند كرد. حضرت فرمودند: اول مي پرسم چرا به حضرت آدم سجده نكردي؟ شيطان گفت: بخاطر حسد بود. حضرت فرمودند: در دنيا چه كسي را دشمن خود مي داني؟ شيطان گفت: شما را. حضرت فرمودند: به چه دليلي؟ شيطان گفت: به جهت اينكه در دنيا امت ها را به اسلام دعوت كرده و به هدايت مي رساني و در قيامت آنها را شفاعت مي كني. حضرت فرمودند: ديگر چه كسي را دشمن داري؟ شيطان گفت: كسي كه از خدا فرمانبرداري كند و بسيار توبه كند و در نماز سستي و كاهلي ننمايد و از بيم حق تعالي هراسان باشدو به پدر و مادر خود احسان و نيكي كند و ديگر به عالمي كه علم او با عمل همراه است و كسي كه پيوسته به عمل خير مشغول باشد. حضرت رسول(ص) فرمودند: در حق وصي و نائب من حضرت علي بن ابيطالب (ع)  چه مي گويي؟ شيطان گفت: حاشا كه هرگز بر او دست يافته باشم و به اين راضي هستم كه مرا به حال خود وا گذارد چرا كه من تاب ديدن رخسار مبارك آن حضرت را ندارم.

حضرت فرمودند: دوستانت كيانند؟ شيطان گفت: كاهل نمازان و سخن چينان و غيبت كنندگانك پيامبر(ع) فرمودند: رفيقانت چه كساني هستند؟ شيطان گفت:‌ خورندگان شراب. حضرت فرمودند: هم صحبتان تو كيانند؟ عرض كرد: دروغگويان. حضرت فرمودند: دامادان تو كيانند؟ عرض كرد: زنا كاران. حضرت فرمودند: وكيلان تو كيستند؟ عرض كرد كم فروشان. حضرت فرمودند: خزانه دارانت كيانند؟ گفت: آنان كه زكات مال خود را نمي دهند. حضرت فرمودند: شادي و نشاط تو از چيست؟ گفت: از آنانكه قسم دروغ مي خورند. حضرت فرمودند: دردت را چه كسي درمان مي كند؟ گفت: كساني كه به دروغ گواهي مي دهند. حضرت فرمودند: روي تو را چه كسي سياه مي كند؟ عرض كرد: توبه كنندگان. حضرت فرمودند: چشمت از چه چيزي كور مي شود؟ گفت: از صدقه پنهاني دادن. حضرت فرمودند: گوشت از چه چيزي كر مي شود؟ گفت: از كساني كه ذكر خدا مي گويند. حضرت رسول(ص) فرمودند: خانه تو كجاست؟ گفت در حمام ها. حضرت پرسيدند: مسجد تو كجاست؟ گفت: بازارها. حضرت فرمودند: با چه كسي غذا مي خوري؟ گفت: با كسي كه بدون ذكر نام خدا دست به سوي غذا دراز كند. حضرت پرسيدند: در نزد تو چه كسي عزيزتر است؟ گفت: آن كسي كه اهل بيت تو را خوار كند و معصيت بسيار كند. حضرت فرمودند: مؤذنانت كدامند؟ گفت مطربان و دف زنان. حضرت فرمودند: شكار تو از چه چيزي است؟ از آن جماعت كه به روي زنان مردم نگاه كنند. حضرت فرمودند: عنايت و شفقت چه كسي بيشتر است؟ جواب داد: ساحران و جادوگران. حضرت فرمودند: دام تو از چيست؟ گفت از موي زنان كه هر تار مويشان حلقه دامي است براي هر مردي. حضرت فرمودند: مردم را از چه نگاه مي داري؟ شيطان گفت: مرا به تعداد هر يك از مردم فرزندي است كه برآنان مسلط كرده ام تا وسوسه كنند مگر آنكس كه

هميشه در خدمت صالحان و عالمان باشد و پيوسته در عبادت خداوند باشد چنين است كه بر او دست نمي يابم اما آنكس كه در نماز خود با حالت خضوع و خشوع (تواضع و فروتني و ترس از خدا) باشد او را به فكر هاي دنيايي مي اندازم تا از نماز خود بهره نبرد و دچار سهو و اشتباه گردد. جضرت رسول اكرم فرمودند: از چه كسي راضي هستي؟ گفت از دست زنان  همچنان كه من از اينان راضيم خدا از ايشان راضي مباد. حضرت فرمودند: آيا از زنان كسي ريافت مي شود كه تو بر او چيره نشوي؟ عرض كرد: چهار زن هستند كه مرا بر آنان چيرگي نيست اول : مريم مادر حضرت عيسي(ع). دوم : آسيه زن فرعون. سوم : حرم تو خديجه كبري. چهارم : دخترت فاطمه زهرا(س).

حضرت رسول اكرم(ص) فرمودند: از گناهان كدام بدتر است؟ شيطان گفت: كبر و حسد  بخل و كينه كه اين چهار چيز آفتند. اي رسول خدا از كبر بود كه من بر آدم سجده نكردم و طوق لعنت بر گردنم افتاد و عبادات شش هزار ساله ام را ضايع و تباه كرد و حرص بود كه آدم را به خوردن گندم وا داشت و از روي حسد بودكه قابيل برادر خود هابيل را كشت و از بخل بودكه قارون نابود گشت. حضرت فرمودند: خوراك اين همه از لشكريانت از كجا فراهم مي شود؟ شيطان گفت: از كم سنجيدن. وقتي كسي يك درهم كمتر بسنجد لشكرم صد درهم از مال او را بر مي دارند. حضرت فرمودند: واي به حال اينان كه هرگز هيچ چيز ندارند. شيطان عرض كرد: اي رسول خدا اگر اينان نبودند لشكرم از گرسنگي مي مردندو اگر توبه در بين امت تو وجود نداشت براي من هيچ درد و غمي نبود زيرا كه در هنگام مرگ هم مي توانستم گريبانشان را بگيرم و ايمانشان را از دست بدهند اما اكنون با هزار رنج و مشقت آنان را به گناه وا مي دارم و تا خبر دار مي شوم كه توبه كرده اندرنج هايم تباه و ضايع مي گردد. حضرت فرمودند: آيا فرزندي داري؟

شيطان گفت: آري سخن چينان نور چشم منند و ربا خواران راحت تن منند و ستمگران قوت اعضا و جوارح منند اي رسول خدا من دشمنم با كسي كه با صالحان و عالمان تو بسيار همنشيني كند زيرا كه من هر چه كوشش                          مي كنم تا يكي را از شر تو دور كنم باز اينان او را نصيحت مي كنند و به راه حق هدايت مي نمايند.  حضرت فرمودند: ديگر با كدام يك از پيامبران سخن گفتي؟ شيطان گفت: با حضرت ابراهيم در هنگامي كه خواست فرزندش را ذبح كند. او مرا شناخت و از خود دور كرد. ديگر با اسماعيل او نيز مرا با سنگ زدو از خود دور نمود. ديگر اينكه برادران يوسف را وسوسه كردم تا سر انجام برادر خودشان را در چاه انداختند. موسي را نيز مورد وسوسه قرار دادم تا سر انجام آن مرد قبطي را كشت. يحيي را در حالت گرسنگي ديدم و نزد او غذا آوردم و او را وسوسه كردم تا سير خورد و معده اش سنگين گشت و تا روز هنگام خوابيد اما در صبح مرا شناخت و گفت: پس از اين هرگز سير نخواهم خورد. حضرت رسول اكرم(ص)  فرمودند: آيا هرگز بر من دست مي يابي؟ شيطان عرض كرد: حاشا كه هرگز بر تو دست يافته باشم.  حضرت فرمودند: با من عهد كن كه امت مرا فريب ندهي؟ شيطان عرض كرد: تو نيز با من عهد كن كه مرا در روز قيامت شفاعت نمايي. حضرت رسول اكرم(ص) در فكر فرو رفتند. در اين حال جبرئيل بر حضرت نازل شد و فرمود: اي رسول خدا آگاه باش و با او عهد نكن كه خداوند سوگند ياد نموده كه او را در آتش بسوزاند . حضرت فرمودند: امتم را نصيحت كن. شيطان به اميد شفاعت روي به اصحاب كرد و گفت: اگر راه رستگاري را مي خواهيد پس به نصيحت من گوش دهيد و آن را فراموش نكنيد:

 اول اينكه  چون وقت نماز فرا رسد كار هاي خود را كنار گذاشته و مشغول عبادت شويد وگرنه با وسوسه شما را به كاري شما را مشغول خواهم داشت كه از نماز محروم شويد.

 دوم اينكه  به زنان نا محرم نگاه نكنيد و به سخنان آنان گوش ندهيد زيرا شما را در گناه خواهم انداخت.

 سوم آنكه  وقتي تصميم به انجام امر نيكي گرفتيد زود آن را انجام دهيد وگرنه من مانع خواهم شد

. چهارم آنكه  سوگند دروغ نخوريدكه موجب فقر مي شود.

 پنجم اينكه  صحبت صالحان و عالمان را از دست ندهيد زيرا از بهترين طاعات است.

ششم اينكه  مهمان را گرامي بداريدكه هديه خداست و با او بي حرمتي نكنيد.

 هفتم اينكه  اولاد رسول خدا را گرامي بداريد و حرمتشان را نشكنيد كه حجت خدا هستند.

19
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخرین مطالب

اعلام برنامه سخنرانی استاد انصاریان در ایام ...
ارسال رایگان آثار استاد انصاریان به مناسبت هفته ...
پروردگار دست اجبار روی کسی ندارد
دعای مخلوط با آلودگی، مستجاب نمی‌شود
تسلیت مدیر موسسه دارالعرفان در پی درگذشت مرحوم ...
برگزاری مراسم بزرگداشت حاج محمدتقی انصاریان در ...
حاج محمدتقی انصاریان درگذشت
متن حکم انتصاب مدیرعامل موسسه فرهنگی دارالعرفان
برنامه سخنرانی استاد انصاریان در دهه نخست ...
برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه با قرائت استاد ...

بیشترین بازدید این مجموعه

حضور 40 هزار شركت‌كننده در مسابقه «دفاع از ...
تمسخر اعتقادات مسلمانان با راه اندازی یک سایت!
کدام ذکرها را نباید ترک کرد؟
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به سوگ امام دهم ...
موافقت الازهر با احداث دانشکده علوم اسلامی در چچن
استاد حسین انصاریان: امیرالمؤمنین(ع) الگوی ...
استاد انصاریان: قرآن راهنمای انسان برای یک زندگی ...
استاد انصاریان: پیامبر(ص) به حیات فکری بشریت ...
استاد انصاریان: در روز قیامت مسجد، قرآن و عالم از ...
اعلام برنامه سخنرانی استاد انصاریان در ایام ...

 
نظرات کاربر

محمد غفوری
سلام منبع این روایت کجاست؟ از چه کتابی نقل شده است؟ بنده در منابع روایی این روایت را پیدا نکردم. برخی سایتها که این روایت را به نقل از سایت شما نقل کرده اند منبع آن را کتاب سراج القلوب ذکر کرده اند ولی در آن کتاب هم پیدا نکردم؟ لطفاً منبع آن را ذکر کنید. (لطفا ایمیل کنید)
پاسخ
1     0
14 آذر 1394 ساعت 4:09 بعد از ظهر
علی
سلام و خسته نباشد عرض میکنم خدمت شما و حاج آقای انصاریان . ببخشید منبع روایت کدوم کتابه؟
پاسخ
0     0
19 مرداد 1392 ساعت 6:27 بعد از ظهر
داودچراغ سپهر
لطفا آدرس حدیث رامعرفی کنید
پاسخ
0     0
19 مرداد 1392 ساعت 08:15 صبح
رضا
خیلی عالی بود.تکونم داد. خدا استاد خیر بده
پاسخ
0     0
18 مرداد 1392 ساعت 03:31 صبح
زینب-م.ن
سخنرانی بسیار عالی بود استاد اجر شما با امام زمان(ع)-التماس دعا
پاسخ
0     0
16 مرداد 1392 ساعت 1:42 بعد از ظهر
صادق صفری
با سلام .عالی بود.
پاسخ
0     0
16 مرداد 1392 ساعت 07:04 صبح
علی امامی
لطفا سند ومنبع این روایت را برای من بفرستید
پاسخ
0     0
15 مرداد 1392 ساعت 11:58 بعد از ظهر
امید معصومی
سلام لطفا منیع حدیث را بفرمایید متشکر
پاسخ
0     0
15 مرداد 1392 ساعت 09:19 صبح
سیدمحمد
خیلی زیبا بود تشکر ویژه از استاد عزیز دارم
پاسخ
0     0
14 مرداد 1392 ساعت 10:20 بعد از ظهر
علی آقائی
سلام این خلاصه ای از دین ، راه رستگاری و راه غلتیدن در سیاهیه ... میشه سندش رو برام ارسال کنید ؟ ممنون میشم
پاسخ
0     0
14 مرداد 1392 ساعت 02:19 صبح
حسین حق نظرلو
اقا نگفتید منبعش کجاست نتیجه میگیریم با هدف هدایت مردم حدیث جعلی است
پاسخ
0     0
13 مرداد 1392 ساعت 01:24 صبح
محمدفرمانیان
خداوندإن شاء الله عمر حاج آقا انصاریان را پابرجا و مستدام نگه دارد. اگه امکان داره فایل های تصویری کامل مجالس شبهای قدر و دیگر مراسم حاجی رو برا دانلود روی سایت بزارین. خدا خیرتون بده
پاسخ
0     0
12 مرداد 1392 ساعت 8:07 بعد از ظهر
حیدر همتی
عالی و پندآموز بود
پاسخ
0     0
12 مرداد 1392 ساعت 11:43 صبح
منبع حدبث گفته شده کجاست؟
پاسخ
0     0
12 مرداد 1392 ساعت 08:54 صبح
جواد
آقای انصاری خیلی دوست دارم .من رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. خیلی دوست داشتم شمارو از نزدیک ببینم
پاسخ
0     0
12 مرداد 1392 ساعت 08:09 صبح
محمدرضا عبدالهی
عالی بود. لطفا سند روایت را نیز ذگر فرمایید.
پاسخ
0     0
12 مرداد 1392 ساعت 07:04 صبح
حسین حق نظرلو
سلام خیلی زیبا بود ولی تو اینترنت گشتم ‍‍‍یافت نشد. لطفا خواهشا التماسا اگه منبعی وجود داره بذارید تا یقین حاصل شود شکم زیاذه.متشکرم.
پاسخ
0     0
12 مرداد 1392 ساعت 05:38 صبح
وحید مارالانی
سلام.خداوند به حضرت استاد طول عمر عطا کند. التماس دعا
پاسخ
0     0
12 مرداد 1392 ساعت 00:53 صبح
علیرضا شریفی
دست شما واقعا درد نکنه! خیلی خوب بود ولی اگه به صورت صوتی یا تصویری بود خیلی بهتر بود!!!!!
پاسخ
0     0
11 مرداد 1392 ساعت 9:17 بعد از ظهر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روزگزارش خطا  

^