فارسی
سه شنبه 01 مهر 1399 - الثلاثاء 4 صفر 1442

  11
  0
  0

دیدن عاشورا در یوم الحسین از نصرت الله جمالی

دیدن عـــاشـــــــور در یــــــوم الحسین/ اشک خون گیرد ز مؤمن از دو عین
چـــــون کــــه تنها شــــــد حسین فاطمه/ منتــــظر گـــــردیـــد بهــــــر خاتمه
هـــر کجـا چشمش نظاره کــــــرد و دید/ بـــــر زمین افتاده شیـــرانش چو بید
جــــمله یاران کشتــــه دیـــده هر طرف/ بــــرگ گلهایش شــده پرپر به صف
باغبان هـــــــر جا گلی پــــــرورده بــود / دشمنش از خشـــم و کین برکنده بود
ساقــــــه ی گلهــــــا فـــــــرو افتاده دیـد/ قامتش از غصّه و غـــــم هــــا خمید
اکبرش یکجــــــــا فتـــــاده بــــــر زمین/ اصغـــرش مــدفون شده، گهواره بین
قـــاسمش غلطان به خــون، نقش زمین/ جســــم عبـــــــاس شهیدش بی قرین،
دست چپ در یک طـــــرف از تن جـدا،/ دست دیگر یک طـــــرف از او جدا،
مشک او پاره چــــو جسمش از عـــــدو،/ فـــــرق او غـــــرقه به خونش با گلو.
هــــــم حبیب و هــــم زُهـیـر و عابسش/ مسلم و هــم عــــون و جعفر، نافعش
هـر کـــــــدام از جمـــــع یاران شهیــــد/ در دو چشــــم پـــر زخونش شد پدید
هــــــر کــــــدام آرام و خونین خفته تن/ خاطره دارد از آنــــــان بی سخـــــن
خیمه هــــــــا در پشت سر با اهـــــل او/  منتـــــظر با بُغــــــض و ناله در گلــو
منتظـــر بر دیـــــــدن مــــــــولای خود/ تا ببــــنـنـدش کنــــــــار جمــع خــــود
با دو چشمش جمله یاران خواند و گفت/ مــــن شـــدم تنها، شما بر خاک خفت؟
ناله ی " هَـــل ناصر" ش آمـد بگـوش/ خیمه هــــا از ناله اش شد پر خروش
هیچ یاری بهــــــر او یاری نکــــــــرد / جـــز همان خونش بر او زاری نکرد
چشـــــم او پـــــر خون و آه و خستگی/ صــورت او شـــد حـــزین از تشنگی
در بیابان هــــــر کجــــا دیدش رســید / هر طـــــرف انبوه دشمـــن را بــدیـد
صحنه ی دیــــــدار او پــــــر از جمال/ او رضایت خــــواه حــق با هر کمال
تکیه بـــر آن خــــــالـــــق و ربِّ وَدود/ عــــزت پر شـــــوکت ربِّ وجـــــود
آنچــــــه در ذهنش مــــــدام آمــــد پدید/ دوری از ذلّـــــت بـــه درگــــاه یزید
ای جمالی کم ســـخن گو این چــــــنین / گـــــریه کــــــن در ماتم قتل حسـین


منبع : نصرت الله جمالی
  11
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

دامن خيمه به بالا بزن! از محمد فخارزاده
ای شفای دردهای من حسین از سید حبیب حبیب پور
مردی رشید از عبدالرحیم سعیدی راد
ذوالجناح از عبدالرحیم سعیدی راد
شبیه حسرت پروانه هاست این بانو از شبنم فرضی
دردانه مرتضی .زمین .طوفان تب از شبنم فرضی زاده
نگاهش کهکشان را تاب می داد از احمد سوسرایی
علم افتاد،این یعنی اشارت از احمد سوسرایی
برای آن که رویت را ببوسند از فضل الله قاسمی
دلی دارم از فضل الله قاسمی

بیشترین بازدید این مجموعه

عاشورا در آیینه شعر مولوی
اشتیاق خطر حسین اسرافیلی
شعر مرثیه انگلیسی جاستیس ا. د. راسل در عزای امام حسین ...

 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز