فارسی
يكشنبه 30 شهريور 1399 - الاحد 2 صفر 1442

  22
  0
  0

آمار نهضت کربلا

آمار نهضت کربلا

نقش آمار در ارائه سیماى روشن تر از هر موضوع و حادثه،غیر قابل انکار است.لیکن در حادثه کربلا و مسائل قبل و بعد از آن،با توجه به اختلاف نقلها و منابع،نمى توان در بسیارى از جهات،آمار دقیق و مورد اتفاق ذکر کرد و آنچه نقل شده،گاهى تفاوتهاى بسیارى با هم دارد.در عین حال بعضى از مطالب آمارى،حادثه کربلا را گویاتر مى سازد.
به همین دلیل به ذکر نمونه هایى از ارقام و آمار مى پردازیم: (۱) مدت قیام امام حسین «ع »از روز امتناع از بیعت با یزید،تا روز عاشورا ۱۷۵ روزطول کشید:۱۲ روز در مدینه،۴ ماه و ۱۰ روز در مکه،۲۳ روز بین راه مکه تا کربلا و۸ روز در کربلا(۲ تا ۱۰ محرم).
منزلهایى که بین مکه تا کوفه بود و امام حسین آنها را پیمود تا به کربلا رسید۱۸ منزل بود(معجم البلدان).
فاصله منزلها با هم سه فرسخ و گاهى پنج فرسخ بود.
منزلهاى میان کوفه تا شام ۱۴ منزل بود که اهل بیت را در حال اسارت از آنها عبوردادند.
نامه هایى که از کوفه به امام حسین «ع »در مکه رسید و او را دعوت به آمدن کرده بودند ۱۲۰۰۰ نامه بود(طبق نقل شیخ مفید).
بیعت کنندگان با مسلم بن عقیل در کوفه ۱۸۰۰۰ نفر،یا ۲۵۰۰۰ نفر و یا ۴۰۰۰۰ نفرگفته شده است.
شهداى کربلا از اولاد ابى طالب که نامشان در زیارت ناحیه آمده است ۱۷ نفر.
شهداى کربلا از اولاد ابى طالب که نامشان در زیارت ناحیه نیامده ۱۳ نفر.سه نفر هم کودک از بنى هاشم شهید شدند، جمعا ۳۳ نفر.این افراد به این صورت اند:امام حسین «ع »
۱ نفر،اولاد امام حسین ۳ نفر،اولاد على «ع »۹ نفر،اولاد امام حسن ۴ نفر،اولاد عقیل ۱۲ نفر،اولاد جعفر ۴ نفر.
غیر از امام حسین «ع »و بنى هاشم،شهدایى که نامشان در زیارت ناحیه مقدسه وبرخى منابع دیگر آمده است ۸۲ نفرند. غیر از آنان،نام ۲۹ نفر دیگر در منابع متاخرتر آمده است.
جمع شهداى کوفه از یاران امام ۱۳۸ نفر.تعداد ۱۴ نفر از جمع این جناح حسینى،غلام بوده اند.
شهدایى که سرهایشان بین قبایل تقسیم شد و از کربلا به کوفه بردند ۷۸ نفر بودند.
تقسیم سرها به این صورت بود:قیس بن اشعث،رئیس بنى کنده ۱۳ سر،شمر رئیس هوازن ۱۲ سر،قبیله بنى تمیم ۱۷ سر، قبیله بنى اسد ۱۶ سر،قبیله مذحج ۶ سر،افرادمتفرقه از قبایل دیگر ۱۳ سر.
سید الشهدا هنگام شهادت ۵۷ سال داشت.
پس از شهادت حسین «ع »۳۳ زخم نیزه و ۳۴ ضربه شمشیر،غیر از زخمهاى تیر بربدن آن حضرت بود.
این ماهى فتاده به دریاى خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون،حسین توست (۲)
شرکت کنندگان در اسب تاختن بر بدن امام حسین ۱۰ نفر بودند.
تعداد سپاه کوفه ۳۳ هزار نفر بودند که به جنگ امام حسین آمدند.آنچه در نوبت اول آمد تعداد ۲۲ هزار بودند به این صورت:عمر سعد با ۶۰۰۰،سنان با ۴۰۰۰،عروه بن قیس با ۴۰۰۰،شمر با ۴۰۰۰،شبث بن ربعى با ۴۰۰۰.آنچه بعدا اضافه شدند: یزید بن رکاب کلبى با ۲۰۰۰،حصین بن نمیر با ۴۰۰۰،مازنى با ۳۰۰۰،نصر مازنى با ۲۰۰۰ نفر.
سید الشهداء روز عاشورا براى ۱۰ نفر مرثیه خواند و در شهادتشان سخنانى فرمودو آنان را دعا،یا دشمنان آنان را نفرین کرد.اینان عبارتند از:على اکبر،عباس،قاسم،عبد الله بن حسن،عبد الله طفل شیر خوار،مسلم بن عوسجه،حبیب بن مظاهر،حر بن یزیدریاحى،زهیر بن قین و جون.و در شهادت دو نفر بر آنان درود و رحمت فرستاد:
مسلم و هانى.
امام حسین «ع »بر بالین ۷ نفر از شهدا پیاده رفت:مسلم بن عوسجه،حر،واضح رومى،جون،عباس،على اکبر،قاسم.
سر سه شهید را روز عاشورا به جانب امام حسین «ع »انداختند:عبد الله بن عمیرکلبى،عمرو بن جناده،عابس بن ابى شبیب شاکرى.
سه نفر را روز عاشورا قطعه قطعه کردند:على اکبر،عباس،عبد الرحمن بن عمیر.
مادر ۹ نفر از شهداى کربلا در روز عاشورا حضور داشتند و شاهد شهادت پسربودند:عبد الله بن حسین که مادرش رباب بود،عون بن عبد الله جعفر،مادرش زینب،قاسم بن حسن مادرش رمله،عبد الله بن حسن مادرش بنت شلیل جیلیه،عبد الله بن مسلم مادرش رقیه دختر على «ع »،محمد بن ابى سعید بن عقیل،عمرو بن جناده،عبد الله بن وهب کلبى مادرش ام وهب،على اکبر(بنا به نقلى مادرش لیلى،که ثابت نیست).
۵ کودک نابالغ در کربلا شهید شدند:عبد الله رضیع شیر خوار امام حسین،عبد الله بن حسن،محمد بن ابى سعید بن عقیل،قاسم بن حسن،عمرو بن جناده انصارى.
۵ نفر از شهداى کربلا،از اصحاب رسول خدا بودند:انس بن حرث کاهلى،حبیب بن مظاهر،مسلم بن عوسجه،هانى بن عروه،عبد الله بن بقطر عمیرى.
در رکاب سید الشهداء،تعداد ۱۵ غلام شهید شدند:نصر و سعد(از غلامان على «ع »)،منحج(غلام امام مجتبى «ع »)،اسلم و قارب(غلامان امام حسین «ع »)حرث غلام حمزه،جون غلام ابوذر،رافع غلام مسلم ازدى،سعد غلام عمر صیداوى،سالم غلام بنى المدینه،سالم غلام عبدى،شوذب غلام شاکر،شیب غلام حرث جابرى،واضح غلام حرث سلمانى.این ۱۴ نفر در کربلا شهید شدند.سلمان غلام امام حسین «ع »،که آن حضرت او را به بصره فرستاد و آنجا شهید شد.
۲ نفر از یاران امام حسین «ع »روز عاشورا اسیر و شهید شدند:سوار بن منعم وموقع بن ثمامه صیداوى.
۴ نفر از یاران امام در کربلا پس از شهادت آن حضرت به شهادت رسیدند:سعد بن حرث و برادرش ابو الحتوف،سوید بن ابى مطاع(که مجروح بود و محمد بن ابى سعید بن عقیل.
۷ نفر در حضور پدرشان شهید شدند:على اکبر،عبد الله بن حسین،عمرو بن جناده،عبد الله بن یزید،عبید الله بن یزید، مجمع بن عائذ،عبد الرحمن بن مسعود.
۵ نفر از زنان از خیام حسینى به طرف دشمن بیرون آمده و حمله یا اعتراض کردند:
کنیز مسلم بن عوسجه،ام وهب زن عبد الله کلبى،مادر عبد الله کلبى،زینب کبرى،مادرعمرو بن جناده.
زنى که در کربلا شهید شد مادر وهب(همسر عبد الله بن عمیر کلبى)بود.
زنانى که در کربلا بودند:زینب،ام کلثوم،فاطمه،صفیه،رقیه،ام هانى(این ۶ نفر ازاولاد امیر المؤمنین بودند)فاطمه و سکینه(دختران سید الشهدا)رباب،عاتکه،مادر محسن بن حسن،دختر مسلم بن عقیل،فضه نوبیه،کنیز خاص حسین، مادر وهب بن عبد الله.

منابع:

۱-بخش عمده اى از این آمار از کتاب «زندگى ابا عبد الله الحسین »،عماد زاده،«وسیله الدارین فى انصار الحسین »،سید ابراهیم موسوى و«ابصار العین »،سماوى است.
۲-محتشم کاشانى.

 

  22
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

زيارت ناحيه مقدسه
زیارت ناحیه مقدسه
تحليلي درباره اهداف قيام امام حسين
انسان زنده
آیا امام حسین (ع) خود را به هلاکت انداخت؟
حادثه عاشورا در گذر تاریخ
نقش اهل کوفه در شهادت امام حسین علیه السلام
قیام امام حسین علیه السلام از دیدگاه شیعیان
امام حسین و چرایى انتخاب کوفه
اربعین حسینی واسرای کربلا

بیشترین بازدید این مجموعه

يادآوری ابوثمامه صائدی برای نماز و شهادت حبيب بن مظاهر

 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز