فارسی
جمعه 14 بهمن 1401 - الجمعة 12 رجب 1444
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه
0
نفر 0

فرهنگ عاشورا(9)

فرهنگ عاشورا(9)

زيارت عاشورا

از زمانهاى بسيار مناسب و با فضيلت براى زيارت امام حسين «ع »،روز عاشوراست،چه به صورت حضورى و رفتن به ديدار مرقد سيد الشهدا«ع »در كربلا و چه خواندن زيارتنامه از دور. امام صادق «ع »فرمود:«من زار الحسين «ع »يوم عاشورا وجبت له الجنة ».[40] كسى كه حسين «ع »را روز عاشورا زيارت كند،بهشت براى او واجب است.درحديث ديگرى زيارت آن روز، مانند به خون خويش غلتيدن پيش روى آن حضرت به شمار آمده است:«من زار قبر الحسين يوم عاشورا كان كمن تشحط بدمه بين يديه »[1].
متن زيارتنامه اى هم كه از سوى ائمه دستور به خواندن آن داده شده به «زيارت عاشورا»شهرت يافته است و خواندن همه وقت و همه روز آن،آثار و بركات زيادى دارد.
اين زيارت را امام باقر«ع »به علقمة بن محمد حضرمى آموخته كه هر گاه خواست از دور وبا اشاره آن امام را زيارت كند،پس از دو ركعت نماز زيارت،چنين بخواند:«السلام عليك يا ابا عبد الله،السلام عليك يابن رسول الله...»[2] تا آخر،كه در كتب زيارت آمده است.اين زيارت،تجديد عهد همه روزه پيرو حسين بن على «ع »با مولاى خويش است كه همراه با«تولى »و«تبرى »است و خط فكرى و سياسى زائر را در برابر دوستان و دشمنان اسلام واهل بيت،ترسيم مى كند و اعلام همبستگى و سلم و صلح با موافقان راه حسين «ع »و اعلان جنگ و مبارزه با دشمنان حق است.«زيارت عاشورا»ولايت خون و برائت شمشير است و تسليم دل و يارى در صحنه است،تا عشق درونى به جهاد بيرونى بيانجامد و نفرت قلبى به برائت على برسد.زيارت عاشورا، منشور«تولى »و«تبرى »نسبت به جريان حق و باطل در همه جا و همه زمانهاست.

*********
زيارت كربلا

از مقدسترين و با فضيلت ترين زيارتهايى كه در فرهنگ دينى و روايات اسلامى بيان شده است، زيارت قبر سيد الشهدا«ع »در كربلاست و براى زيارت هيچ امامى،حتى زيارت قبر رسول خدا«ص »به اين اندازه سفارش و دستور نيست.در احاديث،گاهى زيارت امام حسين «ع »از زيارت كعبه هم برتر و بالاتر به حساب آمده و براى زيارت آن حضرت،پاداشى برابر دهها و صدها حج و عمره بيان شده است و لحن روايات،بگونه اى است كه آن را براى يك شيعه در حد يك «فريضه »مى شمارد و ترك آن را ناپسند مى داند وهيچ عذر و بهانه و خوف و خطر را مانع از آن به حساب نمى آورد و ترك آن را جفامى داند.از امام صادق «ع »روايت است:«زيارة الحسين بن على واجبه على كل من يقر للحسين بالامامة من الله عز و جل »[3] زيارت حسين بن على «ع »،بر هر كس كه او را ازسوى خداوند،«امام »مى داند واجب است.
ميان عقيده به امامت و ديدار امام(چه در حال حيات و چه پس از مرگ)نوعى ملازمه است و در روايات،به اين نكته اهميت داده شده است.زيارت خائفانه سيد الشهدا هم ارج بيشتر و ثواب افزونترى دارد.اين،هم نشانه تاثير اجتماعى «زيارت »و هم ميزان عشق وفداكارى «زائر»است.امام صادق «ع »به «ابن بكير»كه سخن از خوف و هراس در راه زيارت سيد الشهدا مى گفت،فرمود:آيا دوست ندارى كه خداوند،تو را در راه ما ترسان ببيند؟...[4] و در حديثى كه زراره از امام باقر«ع »در باره زيارت خائفانه آن حضرت مى پرسد،حضرت پاسخ مى دهد:خداوند،از هراس قيامت،ايمنش مى دارد.[5] امام صادق «ع »نيز به «محمد بن مسلم »كه با خوف و هراس به زيارت سيد الشهدا مى رفت،فرمود:هر چه مساله دشوارتر و پر مخاطره تر باشد،پاداش زيارت هم به اندازه آن است وهر كس خائفانه قبر آن حضرت را زيارت كند، خداوند،هراس او را در روز قيامت،ايمن مى سازد:«ما كان من هذا اشد فالثواب فيه على قدر الخوف و من خاف فى اتيانه آمن الله روعته يوم يقوم الناس لرب العالمين...»[6] در حديث مفصلى،امام صادق «ع »به ثوابهاى آن اشاره كرده،مى فرمايد:كسى كه هنگام زيارت آن حضرت، دچار ستم سلطانى شود و او رادر آنجا بكشند،با اولين قطره خونش،همه گناهانش بخشوده مى شود و هر كه در اين راه به زندان افتد،در مقابل هر روزى كه زندانى و اندوهگين گردد،در قيامت برايش يك شادى است،و اگر در راه زيارت،كتك بخورد،براى هر ضربه اى يك حورى بهشتى است و در برابر هر درد و رنجى كه بر جسمش وارد مى شود،يك «حسنه »براى اوست.[7] ومى فرمايد:«من اتى قبر الحسين عارفا بحقه غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تاخر».[8] هر كه عارفانه قبر سيد الشهدا را زيارت كند،خداوند گناهان گذشته و آينده اش را مى آمرزد.
آرى...براى رسيدن به كربلا،بايد اراده اى آهنين،قلبى شجاع،عشقى سوزان داشت ودر اين سفر،بايد رهتوشه اى از صبر و يقين،پاپوشى از«توكل »،سلاحى از«ايمان »ومركبى از«جان »داشت تا به منزل رسيد،چرا كه راه كربلا،از«صحراى عشق »و«ميدان فداكارى »و پيچ و خم خوف و خطر مى گذرد.پاداشهاى زيارت كربلا نيز شگفت است.ازقبيل:پاداش نبرد در ركاب پيامبر و امام عدل،اجر شهيدان بدر،ثواب حج و عمره مكرر،پاداش آزاد كردن هزار بنده و آماده كردن هزار اسب براى مجاهدان راه خدا و...[9] البته تفاوت اجر و ثواب،به معرفت زائر و كيفيت زيارت و شرايط اجتماعى هم بستگى دارد.
كربلا،از يك سو،سمبل مظلوميت اهل بيت و امامان شيعه است،از سويى ديگر مظهردفاع بزرگ آل على و عترت پيامبر از اسلام و قرآن.توجه و روى آوردن به مزارسيد الشهدا،در واقع تكرار همه روزه و همواره حق و يادآورى مظلوميت است.اگر كعبه وحج و نماز و جهادى هم باقى مانده است،به بركت شهيد عاشوراست كه احياگر دين شد واسلام،تا هميشه مديون «ثار الله »است.خصومت دشمنان اسلام نيز با حسين «ع »و مرقداو،از همينجاست.زيارت آن حضرت، هميشه با سختى و هراس و موانع،رو به رو بوده است.شوق زيارت كربلا،از آغاز در دل شيعيان حق طلب و انسانهاى آزاده و فضيلت خواه بوده است.شيفتگان سيد الشهدا در اين راه حاضر به بذل جان و مال و دست و پابوده اند و«راه بسته كربلا»هميشه چون حسرتى بر دل شيعه بوده است،چه در دوره امويان و عباسيان،چه در عصر حكومت بعثيان و در تاريخ معاصر،و آرزوى «باز شدن راه كربلا»همواره چون مشعلى در دل عاشقان حسين «ع »روشن بوده و تلخيهاى هجران را بااين «اميد»تحمل مى كرده اند.زائر حسين «ع »،عاشقى از خود گذشته است و زيارت كربلا،عبادتى خدايى و ملكوتى.
[10] هر گاه خواستى حسين «ع »را زيارت كنى،با حالتى اندوهگين و پر رنج،خاك آلوده و پژمرده، گرسنه و تشنه زيارت كن...(در حديث ديگرى است كه:)چون حسين بن على اينگونه به شهادت رسيد.[11] به قول حافظ:
نيازمند بلا،گو رخ از غبار مشوى
كه كيمياى مراد است،خاك كوى نياز
غبار راه زيارت كربلا،خود،طراوت و پاكى است و اين آشفتگى و افسردگى،نشاطروح عاشق است.
از شيشه غبار غم نمى بايد شست
و ز دل،رقم «الم »نمى بايد شست
پايى كه به راه عشق شد خاك آلود
با آب حيات هم نمى بايد شست[12]

*********
زيارت ناحيه مقدسه

زيارتنامه اى است كه به امام زمان «ع »نسبت داده شده و شيخ طوسى با سندهاى خودآن را روايت كرده است.به اين صورت كه در سال 252 هجرى از ناحيه مقدس حضرت حجت «عج »اين روايت به دست شيخ محمد بن غالب اصفهانى صادر شده است. متن زيارت،خطاب به سيد الشهدا و شهداى كربلاست و نام يكايك آنان،اغلب با ذكر اوصاف و خصوصياتشان و نيز اسامى قاتلان آن شهدا در آن آمده است.آغاز زيارت،اينگونه است:«السلام عليك يا اول قتيل من نسل خير سليل...».متن زيارت،در كتاب اقبال سيد بن طاووس،ص 573 و نيز در بحار الانوار،ج 98،ص 269 نقل شده است.زيارت رجبيه نيزمشتمل بر اسماء شهداست كه در بحار(ج 98،ص 340)ذكر شده است.در اين زيارت،به برخى حوادث پس از شهادت امام حسين «ع »و اوضاع كربلا و اهل بيت و ذو الجناح وسراسيمه شدن عترت پيغمبر در آن صحرا نيز اشاره شده است.[13]

*********
زيارتنامه

متنى كه هنگام زيارت مرقد پاك امام حسين «ع »و هر يك از امامان معصوم و ذريه پاك پيامبر و شهداى اهل بيت خوانده مى شود،دعايى كه به عنوان تشرف باطنى براى ائمه و امامزادگان مى خوانند و حاوى سلام و درود زائر نسبت به مدفون در آن مرقدهاست.
از آنجا كه «زائر»را ادب و معرفت شرط است،پس سخنى كه هنگام زيارت بر زبان مى آورد،بايد والا و عارفانه و مؤدبانه باشد.هر زائر مى تواند از پيش خود و به زبان خود،جملاتى و نيايش و دعايى را به عنوان زيارتنامه بخواند،ولى در منابع ما،متونى به نام «زيارتنامه »نقل شده كه سند آنها به ائمه مى رسد و به عنوان «زيارتهاى ماثوره »شناخته مى شود.علماى دين،كتب متعددى بصورت مجموعه هاى زيارات،تدوين كرده اند،كه آميخته اى است از زيارتهاى مستند و منقول از معصومين و زياراتى كه انشاى علماى بزرگ است.در اين ميان،آنچه از ائمه نقل شده،بسيار است،همچون زيارتهاى:امين الله،جامعه كبيره،وارث،عاشورا و زيارت اربعين.كتابهاى دعا و زيارات نيز بسيار است،همچون:مصباح المتهجد،مفاتيح الجنان،مزار،بحار الانوار(جلد زيارات) .
دقت در مضامين و محتواهاى زيارتنامه ها بسيار مفيد است.مفاهيم كلى كه در زيارات ديده مى شود،بسيار است،از جمله:محبت،مودت،موالات،اطاعت،صلوات،سلام،عهد،شفاعت،توسل، وفا،دعوت،نصرت،تسليم،تصديق،صبر،تولى و تبرى،مواسات،نماز،زكات،زيارت،تبليغ،وراثت، مساعدت،معاونت،سعادت،رضا،خونخواهى،جنگ و صلح،امر به معروف و نهى از منكر،تقرب به خدا،برائت از دشمنان،ولايت،فوز،نصيحت،جهاد،فدا شدن و...دهها عناوين و مفاهيم كلى كه از مطالعه فقرات زيارتنامه ها برمى آيد.اوصافى كه در زيارتنامه ها آمده،برخى كلى و قابل انطباق بر همه ائمه و معصومين است،و برخى هم به تناسب وضعيت زندگى و شهادت امام خاص يا امامزاده و شهيد بخصوصى به كار رفته است.محورهاى كلى مفاهيمى كه در زيارتنامه ها آمده است،مى تواند اينگونه فهرست شود:
-مسائل اعتقادى،توحيد،نبوت،صفات خدا...
-شناخت ائمه،اوصاف،فضايل و مقاماتشان.
-تاريخ زندگى و عملكرد اولياء دين و مظلوميتهايشان.
-پيوندهاى «ولايى »بين زائر و پيشوا و همسويى در فكر و موضع و عمل و اقدام.-افشاگرى بر ضد ستمگران حاكم و جنايتهايشان نسبت به طرفداران «حق »وطالبان «عدل ».
-تولى و تبرى،شفاعت،توسل،دعا و...معارفى از اين قبيل.
-طرح آرمانهاى والا و خواسته هاى متعالى و نيازهاى برتر.
-و برخى موضوعات ديگر.در واقع،يك سرى معارف دينى و ارزشهاى مكتبى و فضايل رفتارى در قالب فقرات زيارتنامه،از طريق ائمه به شيعيان و زائران آموخته شده است.زيارتنامه ها، نوعى اعلام مواضع اعتقادى،اخلاقى وسياسى است كه توسط زائر،در مقدسترين مكانها،با زبانى رسا ابراز مى شود.
«سلام »ها و«لعن »ها،محور عمده ديگرى در زيارتنامه هاست،بخصوص آنچه به شهداى عاشورا مربوط مى شود.سلام به امام و پيامبر و شهيد مورد زيارت،و لعنت به دشمنان،ظالمان، غاصبان،شريكان جور،همدستان ظالم،راضيان به ستم،زمينه سازان ظلم.
«حب و بغض »،جلوه ديگرى از اصل مهم «تولى »و«تبرى »است كه با عبارات مختلف در زيارتنامه ها آمده است،از ساده ترين شكل آن كه حالت قلبى است،تاشديدترين صورت برونى آن كه با عنوان «حرب »و«سلم »مطرح شده است.«بيعت »،عنصر ديگرى در زيارتنامه هاست. پيمان و ميثاق زائر با امام و شهدا.«جهاد»،محتواى زنده ديگرى در راستاى عملكرد اولياء خدا. مثلا در مورد پيامبر خدا،امير المؤمنين،حمزه سيد الشهدا،امام حسن،امام حسين،شهداى احد،شهداى كربلا و...تعبير«جهاد»به كاررفته است،با خطابهايى چون:«جاهدت فى سبيل الله، جاهدت فى الله حق جهاده،جاهدت الملحدين...»و«شهادت »،از جلوه هاى بسيار روشن فرهنگ عاشوراست كه درزيارتنامه ها ديده مى شود.
فرهنگ شهادت و نيز شهادت طلبى،در جا به جاى زيارتهاى ماثوره ديده مى شود.
كشته شدن در راه خدا و بر منهاج رسول الله و دين حق و سعادتمند شدن در سايه شهادت،و طرح جدى اين مسائل،معارضه با تبليغات دشمنانى است كه شهداى كربلا وسيد الشهدا را ياغى بر خليفه و خارجى معرفى مى كردند.در زيارتى كه امام هادى «ع »
آموزش داده است،مى خوانيم:«اشهد انك و من قتل معك شهداء احياء».درزيارتنامه هاى متعدد و نيز ادعيه گوناگون،از خواسته هاى زائر،توفيق قيام و خونخواهى در ركاب «قائم »عليه السلام است.اين القاء فرهنگ شهادت طلبى در جان و انديشه شيعه است:«و ان يرزقنى طلب ثاركم مع امام هدى ظاهر...»(زيارت عاشورا)و در زيارت جامعه،اعلام حمايت و نصرت نسبت به امام زمان «عج »است:«نصرتى معدة لكم ومودتى خالصة لكم ».
در زيارت شهداى كربلا،تعبيراتى از اين قبيل ديده مى شود:اصفياء،اولياء،اوداء،انصار،و نشان دهنده ارزشگذارى به صفاتى چون برگزيدگى،ولايت،مودت و نصرت درقاموس كربلاست. همچنين،تقرب به خدا و رسول و ائمه،با برائت از دشمنان خداحاصل مى شود.اين نيز جهتگيرى خاص اجتماعى-مكتبى زائر را مى رساند.[14]

*********
زيارت وارث

يكى از زيارتهاى سيد الشهدا«ع »كه آن حضرت را بعنوان وارث آدم،نوح،ابراهيم،موسى،عيسى، محمد،على،فاطمه زهرا،خديجه كبرى خطاب مى كند.زيارت وارث ازامام ادق «ع »روايت شده است.[15] و همراه آداب خاصى است و فضيلت بسيار دارد.
«زيارت وارث به زائر مى آموزد كه اسلام امامت،رسالت تاريخى اديان توحيدى را بردوش دارد و به همين دليل،خاتم الاديان و پيامبرش خاتم الانبياء است و در اينجاست كه معناى امامت را مى يابد.زائر در اين زيارت،رسالت همه پيامبران بزرگ تاريخ را بر دوش امام حسين «ع »مى يابد و چنين مى فهمد كه گويى عاشورا نقطه اوج نبرد همه توحيدتاريخى با همه شرك تاريخى است »[16].

*********
زيارت وداع

در زيارت سيد الشهدا«ع »،مستحب است پس از تمام شدن آن،زاير بالاى سر قبرسيد الشهدا«ع »رفته زيارت وداع بخواند.متن آن و آدابش در كتب دعا و روايات آمده است[17] و متون مختلف و متنوعى دارد و از جمله محتويات آن خداحافظى با قبر امام و دعابراى توفيق زيارت مجدد است و اينكه آخرين بار نباشد:«اللهم لا تجعله آخر العهد منا ومنه...»،«اللهم صل على محمد و آل محمد و لا تجعله آخر العهد من زيارتى ابن رسولك و ارزقنى زيارته ابدا ما ابقيتنى...»

*********
زين العابدين «علیه السلام »

پيشواى چهارم شيعه،حضرت سجاد،امام على بن الحسين،زين العابدين «ع »،فرزندسيد الشهدا«ع »كه در حادثه كربلا حضور داشت و بعلت بيمارى در خيمه بسترى بود وهمراه با اهل بيت،پس از شهادت امام حسين «ع »به اسيرى رفت و با حالتى دشوار وغمبار،كه غل و زنجير به دست و گردن آن حضرت بسته بودند،به كوفه و از آنجا به شام برده شد.در كاخ يزيد هم خطبه بسيار مهمى ايراد كرد كه چهره يزيد افشا شد و مردم شام نسبت به ماهيت حادثه كربلا آگاه شدند.امام سجاد«ع »در سال 38 هجرى در مدينه به دنياآمد.در حادثه كربلا حدود 24 سال داشت،پس از شهادت پدر نيز مدت 35 سال امامت كرد.مادرش شهربانو دختر يزدگرد بود.در حادثه كربلا آن حضرت ازدواج كرده و داراى فرزند بود و فرزند خردسالش امام باقر«ع »هم در كربلا بود.[18]نقش عمده آن حضرت در نهضت عاشورا،پيام رسانى خون شهيدان كربلا و حفظدستاوردهاى آن انقلاب خونين و اهداف پدر،از تباه شدن و تحريف گشتن بود.اين رسالت،در قالب ايراد خطبه ها توسط آن حضرت و عمه اش زينب «ع »انجام گرفت.
سخنان امام سجاد در بارگاه يزيد،چنان او را به خشم آورد كه دستور كشتنش را داد، اماحضرت زينب،جان خود را سپر بلا قرار داد و نگذاشت.در دفن اجساد شهداى اهل بيت در كربلا،به يارى طايفه بنى اسد آمد و پس از خاكسپارى پيكر سيد الشهدا«ع »روى قبر آن حضرت نوشت:«هذا قبر الحسين بن على بن ابى طالب،الذى قتلوه عطشانا غريبا»[19].
پس از عاشورا،حضرت سجاد«ع »دوران بسيار سخت و خفقان بارى را با خلفاى اموى سپرى كرد.وليد بن عبد الملك و هشام بن عبد الملك،از خلفاى معاصر او بودند.
داستان زيارت آن حضرت و بوسيدنش حجر الاسود را و شعرهاى بلند فرزدق در ستايش او(هذا الذى تعرف البطحاء وطاته...)معروف است.«صحيفه سجاديه »مجموعه اى ازدعاهاى آن حضرت است كه اينك در دست ما بعنوان گنجينه اى از معارف دينى موجوداست.آن حضرت در سال 95 هجرى با دسيسه وليد بن عبد الملك به شهادت رسيد و دربقيع،مدفون شد.براى آشنايى با زندگى،شخصيت و فضايل بيشمارش بايد به كتابهاى مستقل و مفصلتر مراجعه كرد.[20]

*********
زينب «علیها السلام »

زينب كبرى سلام الله عليها،پيامبر خون شهداى كربلا و همراه حسين «ع »در نهضت خونين عاشورا.حضرت زينب،دختر امير المؤمنين و فاطمه زهرا«ع »در سال پنجم هجرى،روز 5 جمادى الاولى در مدينه،پس از امام حسين «ع »به دنيا آمد.از القاب اوست:عقيله بنى هاشم، عقيله طالبيين،موثقه،عارفه،عالمه،محدثه،فاضله،كامله،عابده آل على.زينب را مخفف «زين اب »دانسته اند،يعنى زينت پدر.
امام حسين «ع »هنگام ديدار،به احترامش از جا برمى خاست.زينب كبرى،از جدش رسول خدا و پدرش امير المؤمنين و مادرش فاطمه زهرا«ع »حديث روايت كرده است.[21]اين بانوى بزرگ، داراى قوت قلب،فصاحت زبان،شجاعت،زهد و ورع،عفاف وشهامت فوق العاده بود.[22]شوهرش، عبد الله بن جعفر(پسر عموى خودش)بود.از اين ازدواج،دو پسر حضرت زينب به نامهاى محمد و عون،در كربلا به شهادت رسيدند.
وقتى امام حسين «ع »پس از امتناع از بيعت با يزيد،از مدينه به قصد مكه خارج شد،زينب نيز با اين دو فرزند،همراه برادر گشت.در طول نهضت عاشورا،نقش فداكاريهاى عظيم زينب، بسيار بود.سرپرست كاروان اسيران اهل بيت و مراقبت كننده از امام زين العابدين «ع »و افشاگر ستمگرى هاى حكام اموى با خطبه هاى آتشين بود.زينب،هم دختر شهيد بود،هم خواهر شهيد،هم مادر شهيد،هم عمه شهيد.پس از عاشورا و در سفراسارت،در كوفه و دمشق، خطابه هاى آتشينى ايراد كرد و رمز بقاى حماسه كربلا وبيدارى مردم گشت.پس از بازگشت به مدينه نيز،در مجالس ذكرى كه براى شهداى كربلاداشت،به سخنورى و افشاگرى مى پرداخت.وى به «قهرمان صبر»شهرت يافت.
در سال 63 و به نقلى 65 هجرى درگذشت.قبرش در زينبيه(در سوريه كنونى)است.
برخى نيز معتقدند مدفن او در مصر است.در كتاب «خيرات الحسان »آمده است:درمدينه قحطى پيش آمد.زينب همراه شوهرش عبد الله بن جعفر به شام كوچ كردند و قطعه زمينى داشتند.زينب در همانجا در سال 65 هجرى در گذشت و در همان مكان دفن شد.[23]
صبح ازل طليعه ايام زينب است
پاينده تا به شام ابد نام زينب است
در راه دين لباس شهامت چو دوختند
زيبنده آن لباس بر اندام زينب است
بارزترين بعد زندگى حضرت زينب،همان پاسدارى از فرهنگ عاشورا بود كه باخطابه هايش، پيام خون حسين «ع »را به جهانيان رساند.در اين زمينه،نوشته ها وسروده هاى بسيارى است،از جمله اين شعر:
سر نى در نينوا مى ماند اگر زينب نبود
كربلا در كربلا مى ماند اگر زينب نبود
چهره سرخ حقيقت بعد از آن طوفان رنگ
پشت ابرى از ريا مى ماند اگر زينب نبود
چشمه فرياد مظلوميت لب تشنگان
در كوير تفته جا مى ماند اگر زينب نبود
زخمه زخمى ترين فرياد،در چنگ سكوت
از طراز نغمه وا مى ماند اگر زينب نبود
در طلوع داغ اصغر،استخوان اشگ سرخ
در گلوى چشمها مى ماند اگر زينب نبود
ذو الجناح داد خواهى،بى سوار و بى لگام
در بيابانها رها مى ماند اگر زينب نبود
در عبور از بستر تاريخ،سيل انقلاب
پشت كوه فتنه ها مى ماند اگر زينب نبود[24]
خود زينب نيز از فصاحت و ادب برخوردار بود.در هنگام ديدن سر بريده برادر،خطاب به او چنين سرود:«يا هلالا لما استتم كمالا...»بعدها هم در سوگ حسين «ع »
اشعارى سرود،با اين مطلع:«على الطف السلام و ساكنيه...»:سلام بر كربلا و برآرميدگان آن دشت،كه روح خدا در آن قبه ها و بارگاههاست.جانهاى افلاكى و پاكى كه در زمين خاكى، مقدس و متعالى شدند،آرامگاه جوانمردانى كه خدا را پرستيدند و در آن دشتها وهامونها خفتند.سرانجام،گورهاى خاموششان را قبه هايى افراشته در برخواهد گرفت،وبارگاهى خواهد شد،داراى صحنهاى گسترده و باز...

*********
زينبين

دو زينب.اصطلاحا به حضرت زينب و حضرت ام كلثوم،دختران امير المؤمنين «ع »
گفته مى شود كه در كربلا حضور داشتند.اين كلمه از باب تغليب يك اسم بر ديگرى است، آنگونه كه به امام حسن و امام حسين هم «حسنين »گفته مى شود.

*********
زينبيه

جايى كه به حضرت زينب «ع »منسوب باشد.آنگونه كه به جاى منسوب به امام حسين «ع »، «حسينيه »گفته مى شود.مكانهايى كه با اين عنوان و به ياد حضرت زينب درشهرهاى مختلف مى سازند و براى برپايى محفلهاى عزادارى يا مجالس دينى براى بانوان،و گاهى هم به عنوان دار الايتام مورد استفاده قرار مى گيرد،از آن جهت كه آن بانوى قهرمان،پس از عاشورا يتيمان ابا عبد الله الحسين «ع »را در سفر اسارت سرپرستى ونگهدارى مى كرد.مرقد زينب كبرى «ع »نيز كه در شام قرار دارد به همين نام «زينبيه »
شهرت دارد كه تا دمشق مقدارى فاصله دارد و زيارتگاه عاشقان عترت پيامبر«ص »است.
البته در مورد مدفن حضرت زينب،اقوال ديگرى نيز وجود دارد.

 

 

نويسنده:حجت الاسلام جواد محدثی

 

پی نوشتها:

1 كامل الزيارات،ص 174،المزار،شيخ مفيد،ص 52.
2- همان(كامل الزيارات).
3- همان،ص 176،بحار الانوار،ج 98،ص 291.
4- وسائل الشيعه،ج 10،ص 346،امالى صدوق،ص 123.در«مزار»شيخ مفيد،ص 26 چنين است(از امام باقر«ع »):مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بن على «ع »فان اتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالامامة من الله عز و جل.
5- همان،345،بحار الانوار،ج 98،ص 11.
6- كامل الزيارات،ص 125،وسائل الشيعه،ج 10،ص 356.
7- وسائل الشيعه،ج 10،ص 357،بحار الانوار،ج 98،ص 11،كامل الزيارات،ص 127.
8- كامل الزيارات،ص 124(نقل به تلخيص).
9- امالى صدوق،ص 197.
10- در منابعى همچون:كامل الزيارات،وسائل الشيعه،بحار الانوار،ثواب الاعمال و...احاديثش آمده است.
11- وسائل الشيعه،ج 10،ص 414.
12- بحار الانوار،ج 98،ص 142.
13- مشفقى دهلوى.
14- براى تحقيق پيرامون سند اين زيارت و صحت آن،ر.ك:«انصار الحسين »،ص 146 تا 162.در ضمن،در ج 45،بحار الانوار،ص 65 نيز اين زيارت آمده است.
15- براى مطالعه در تحليل محتوايى زيارتنامه ها،ر.ك:مقالات زيارت در مجله «پيام انقلاب ». سال 1365.از شماره 172 تا 181 به قلم نگارنده.
16- مفاتيح الجنان،ص 427 به نقل از مصباح المتهجد،شيخ طوسى.
17- چشمه خورشيد(مجموعه مقالات كنگره امام خمينى و فرهنگ عاشورا)،ج 1،ص 97، مقاله «ادبيات عاشورا».
18- بحار الانوار،ج 45،ص 40.
19- اعيان الشيعه،ج 1،ص 635.
20- حياة الامام زين العابدين،ص 166.
21- از جمله «الامام زين العابدين »،عبد الرزاق المقرم،«حياة الامام زين العابدين »،باقر شريف القرشى،«سيرة الائمة الاثنى عشر»هاشم معروف الحسنى،«بحار الانوار»ج 46،«زندگانى زينالعابدين »سيد جعفر شهيدى و....
22- الحسين فى طريقه الى الشهاده،ص 65.
23- درباره مقامات معنوى زينب و ويژگيهايش،ر.ك:«الخصائص الزينبيه »از سيد نور الدينجزايرى.
24- درباره زندگينامه حضرت زينب،از جمله ر.ك:«بطلة كربلا»عايشه بنت الشاطى،كه با نام «زينب،بانوى قهرمان كربلا»به قلم حبيب الله چايچيان و مهدى آيت الله زاده ترجمه شده است.


منبع : فرهنگ عاشورا
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخرین مطالب

علماء و توسل به امام حسین (علیه‏‌السلام)
حضرت رقیه خاتون(س)
زیارت ناحیه مقدسه
پژوهشي درباره تاريخ شمسي عاشورا
خدا داستان كربلا را براى انبياء حكايت مى كند
زيارت ناحيه مقدسه
شهید علامه مطهری، پیامهای عاشورا و خطر تحریف، ...
پژوهش در اسناد و نسخه هاي زيارت عاشورا
گفتگوی پدر و پسر در روز عاشورا
مرگ سرخ به از زندگي ننگين است

بیشترین بازدید این مجموعه

نگاهی به برخی از مقاتل
علماء و توسل به امام حسین (علیه‏‌السلام)
زيارت ناحيه مقدسه

 
نظرات کاربر

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روزگزارش خطا  

^