فارسی
سه شنبه 30 شهريور 1400 - الثلاثاء 14 صفر 1443
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه
5961
1
نفر 0
0% این مطلب را پسندیده اند

صله رحم چه آثار و نتایجی دارد ؟

 1 ـ رشد و  نمو اعمال رسيدگي و نيكي به خويشاوندان موجب تصفيه و پاكيزگي اعمال و رشد كردار آدميميگردد، وقتي انسان به شاخ و برگ درخت زندگي خود كه همان اقوام او باشند، رسيدگي كرد، و از خشكيدن حتي برگي از برگهاي اين درخت جلوگيري نمود، احساس آرامش و صفاي باطني خواهد كرد، كه خود عاملي براي تصفيه و رشد اعمال نيك است، وقتي چنين صفائي را حاكم بر نفس خود مشاهده كرد، به تدريج در صدد برميآيد تا بوسيله نيكيهاي ديگر بر اين صفا و روحانيت دل بيفزايد، و بالطبع كردار او خالصتر و اعمال نيك او بيشتر ميگردد.
2 ـ رشد و افزايش اموال  صله رحم عاملي براي رشد و افزايش مال است، افزايش چه از نظر ارزيابي ذهني و چه از نظر عيني و در خارج از ذهن، اگر روح انساني به اينجا رسيد كه ايثار و گذشت را سرلوحه زندگي قرارداد، و در صدد رفع نياز دوستان ونزديكان خود برآمد، يك ريال زيادتر از مؤونه زندگي خود را هم زياد ارزيابي كرده ، و افزون مييابد، و در صدد است حتي اين مقدار كم راهم صرف غير كند، و امّا از نظر عيني و محيط بيرون از محدوده ذهن هم مال او فزوني مييابد، كسي كه به دستور خداوند متعال عمل كرده و نيكي ميكند، خداوند راههائي را براي توسعه اموال براي او ميگشايد، راههائي كه قبل از اين نيكي به روي او باز نبود، راههائي كه اموال حلال از آن طريق به دست ميآيد و ديگر لازم نيست براي جمع مال حتي به كارهاي حرام روي آورد و علاوه بر اين طبعاً از نظر رواني وقتي اين آسودگي را احساس كرد كه شاخ و برگ خاندان و وابستگان او با طراوت و شادابي به زندگي ادامه مي‌دهند، خود نيز با فكر و انديشه‌اي باز در تمام امور و جهات و از جمله كسب مال تلاش مي‌كند و با روشنائي تفكر آزاد روزهائي را مييابد كه قبل از اين اعمال نيك نمييافت، زيرا تاكنون تاريكي خود پسندي و حبس مال اجازه روشنائي ويافتن آن روزنه را نميداد.
3 ـ برطرف شدن بلاها و گرفتاريها  اموري كه نام آن را بلاو گرفتاري ميناميم عوامل مختلف و گوناگون دارد  از مهمترين آنها جمع ثروت است، جمع مال خود عاملي براي بلاها و حوادث است، اختلالات رواني، تشتتات ذهني و افكار درهم ريخته كه از ازدياد مال بروز ميكند، عواملي براي خودكشيها، تصادفات، نزاعها، كشمكشها و تخاصمات است
اكثر اين پيشامدها را بايد در كانال توجه بيشتر از حدّ به ثروت و انقطاع عاطفي نسبت به خويشاوندان جستجو كرد، بي عنايتي به كساني كه همچون بازوهاي كارسازي ميتوانند در هر لحظه و برهه زماني يار و ياور و مددكار مفيدي باشند.
چرا ايجاد حوادث معلول طبيعي و منطقي جمع ثروت نباشد؟ در حالي كه هر چه اموال بر هم انباشته گردد، به همان نسبت فكر انسان در زندان محاسبات محبوس و زنداني ميگردد، حتي درخواب هم فكر آزادي ندارد، و دائما مشغول به محاسبه در مورد ثروت وراههاي ازدياد وحفظ آن است.  اين حوادث و بلاها را انسان خود آفريده است، و مسلما ًخداوندي كه عالم به همه مكنونات است وقتي مشاهده كند، كه بندهاي در راستاي اطاعت از فرامين او به بيچارهاي رسيدگي كرد چرا در وقت بيچارگي و گرفتاري حوادثي را كه از ناحيه غير او به او متوجه ميشود، دفع نكند؟
مگر ميشود چنين نكند كه پيامبرش فرمود «اَلْخَلْقُ كُلُهُمْ عِيالُ اللهِ وَاَحَبّهُمْ اِلَيْهِ اَنْفَعُهُم لهم» [خلق همه به منزله خاندان خدايند، محبوبترين مردم در نزد خداوند سودمندترين مردم به خلق او ميباشند.] ( شرح نهج البلاغه محمد تقي جعفري 5/87)
4 ـ آسان شدن حساب در روز قيامت ـ آسان گرفتن بر خلق خدا كه عيال او محسوب ميشوند و به ويژه آسان گرفتن بر نزديكان و كمك كردن بر آنها مسلماً آساني در آخرت را به دنبال دارد، زندگي و حياتي كه بر محور آگاهي و معرفت دور زده و در آن هر فردي جلوهاي از جلوات الهي و رشحهاي از رشحات خداوندي به حساب آيد، و هر كمكي به فردي بر مبناي چنين ديدي انجام پذيرد، حياتي معقول خواهد بود و چنين حيات معقولي يقينا، معلولي به نام آساني حساب را به دنبال دارد.
پيامبر اكرم (ص) زماني كه پسر ودختر حاتم طائي در جنگ اسير شدند، با آنها رفتار اسير جنگي نفرمود و به آنها احترام گذارد و وقتي از ايشان سؤال ميشود چرا آنها را مورد احترام قرار داديد با اينكه كافر هستند؟ ميفرمايد پدر آنها داراي خصلت نيكوئي بود كه خدا آنرا دوست دارد، او داراي صفت پسنديده سخاوت بود، وقتي پيامبر خدا به خاطر آسان گرفتن و اعانت حاتم به مردم، حتي به فرزندان او آسان ميگيرد، چگونه خداوند متعال با خود افرادي كه متصف به چنين صفت نيكي هستند، در دنيا و آخرت آسان نگيرد.
5 ـ ازدياد طول عمر و تأخير افتادن مرگ ـ چنانكه د رخصوصيت سوم اشاره شد، بسياري از مرگهاي زودرس معلول اختلالات رواني، اندوهها، غمها و نگرانيهائي است، كه بواسطه درد و رنج همنوع براي وجدان انسان پيش ميآيد، وقتي عضوي از پيكره جامعه در حال درد و غم بسر برد تاثيري عميق در تمامي اجزاء جامعه مي‌گذارد، اگر اين مسئله براي ما واضح شد كه تمامي انسانها اعضاء يك پيكرند و فشاري در عضوي به مثابه فشار در ديگر اعضاست و چه بسا دردي در عضو كوچكي، تمامي ماشين بدن را از حركت باز ميدارد، و سعي و تلاش كرديم تا هرگز دردي حاصل نشود، و يا اگر شد سريعاً بر طرف كرديم، خواهيم ديد كه ماشين بيشتر دوام مييابد.  به قول سعدي:
بني آدم اعضاي يك پيكرند
 كه در آفرينش ز يك گوهرند
 چو عضوي به درد آورد روزگار
 دگر عضو ها را نماند قرار
 
اگر چنان كرديم كه اصلاً بار فقر بر گُرده فردي از افراد جامعه سنگيني نكرد و يا اگر نشانهاي از آن ظاهر گرديد سريعا در زوال آن كوشش كرديم ، ديگر مرگهاي ناشي از اين احساس درد و اندوه مرتفع خواهد شد و انسانها بيشتر عمر كرده و بهتر به زندگي خود ادامه ميدهند. گذشته از اين، خداوند متعال برحسب مقتضاي حكمت خود هرچه وهر كس نافعتر براي جامعه باشد در صورت عدم وجود مانعي بيشتر ابقاء خواهد نمود، تا هرجه زيادتر مردم از شمع وجودي او نور و حرارت بگيرند قرآن مجيد ميفرمايد «وَامّا ما يَنْفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ في الْارْض» رعد/17 [و امّا آنچه به نفع ميرساند به مردم، در زمين باقي ميماند]
6 ـ آبادي شهرها ـ انفاق به محرومان و ناتوانان اگر بطور فراگير بر تمام خانه ها و بر فرد فرد جامعه سايه بگستراند واز جامعه فقر بكلي ريشه كن گردد، قهري است كه شهرها نيز آباد ميگردد، آري جامعه همچون درختي است كه ثروت بايد به صورت مواد غذائي از آوندها و مجاري تغذيه آن بالا رفته و به تماميسلولها، حتي سلولهائي كه در زواياي يك برگ لميده اند برسد، وگرنه به تدريج شاخههاي آن رو به زردي گرائيده و تمام درخت نابود ميگردد.

 

 


منبع : پاسخگو
5961
1
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخرین مطالب


بیشترین بازدید این مجموعه


 
نظرات کاربر
کوچیک شما
عالیه
پاسخ
0     0
20 بهمن 1390 ساعت 4:41 بعد از ظهر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز

گزارش خطا