فارسی
چهارشنبه 14 خرداد 1399 - الاربعاء 11 شوال 1441
  617
  0
  0

فساد در تمام زوایاى حیات

تقریباً از بیست سال(1) قبل گروهى از روانشناسان سوئد با سرسختى هر چه تمامتر اعلام کردند که: محدودیت هاى جنسى سبب بیمارى هاى روانى شده، و عقده هاى روحى پدید آورده که بسیار خطرناک تر از بیمارى سل و وباست، خلاصه این نظریه اینکه غرایز جنسى در مردم سوئد نباید تحت محدودیت باشد، باید آن را آزاد گذاشت.بدنبال این نظریه کار به جایى رسید که دولت سوئد در صدد برآمد تعلیمات جنسى را در برنامه هاى مدارسس متوسط و ابتدایى بگنجاند عده اى از روانشناسان کتاب هاى مخصوصى در این باره نوشتند و حتى بعضى از آموزگاران با تجربه را مامور تعلیم جزئیات این برنامه کردند.پس از بیست سال آزادى بى حد و حساب جنسى و عشقى و هزاران فجایع دردناک و پدید آمدن اطفال نامشروع و طغیان وحشتناک جوانان، اینک خود این آزادى یکى از مهمترین مشکلات دولت و ملت سوئد شده است.هفته گذشته کابینه سوئد تشکیل جلسه داد، و در آن مسئله نسل جوان عصیان گر را مورد بحث قرار داد، این جلسه هشت ساعت تمام یعنى تا دو بعد از نیمه شب به طول انجامید، بى آنکه هیچ گونه نتیجه اى از آن گرفته شود، جالب توجه اینکه در تمام این مدت هزاران پسر و دختر بى بند و بار کاخ نخستوزیزى را در میان جار و جنجال عجیبى محاصره کرده بودند.دامنه این بحث به پارلمان آن کشور نیز کشیده شد و یکى از نمایندگان یعنى ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تاریخ مربوط به روز نشر مقاله در روزنامه هاى سوئدى است. نماینده شهر کارلسکوکا همان شهرى که بر اثر میتینگ عده اى از جوانان آشوبگر و بى بند و بار دچار تشنج سختى شده بود شدیداً به دولت حمله کرد، بالاخره نخستوزیر سوئد عظمت این فاجعه را در یک کلام خلاصه کرد و گفت:براى جبران اشتباهى که بیست سال تمام ادامه داشته چهل سال وقت لازم داریم، معناى این جمله این است که باید نسل نو با تربیتى را از ابتداء تربیت کنیم تا فردا جامعه سالمى داشته باشیم.این قسمتى از آلودگى انسان است که در سایه سیستم مکتب هاى غربى گرفتار آنست، بیچاره تر و ننگین تر از آنان مشرقیانى هستند که آزادى پسران و دختران را حلّال مشکلات مى دانند.این نکته را نیز در ضمن این برنامه از هارلوک آلیس، بشنوید که قابل توجه است مخصوصاً براى غرب زدگانى که کورکورانه همه چیز را به غرب باخته اند، این معلم غربى مى گوید:تنها معلمى که مسائل جنسى بشر را با کمال صداقت و پاکى و دقت مورد برّسى قرار داده، پیغمبر اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) بود.خبرى هم از شیکاگو بشنوید:200 دختر پس از آنکه با آهنگ جاز رقصیدند شورش کردند، و ماجراى وحشتناکى بوجود آوردند، دویست جانور در این جا دارند مى غرند آنها شورش کرده اند، برق آسا کمک برسانید، انى جمله را رئیس دارالتادیب شیکاگو تلفنى به رئیس پلیس اطلاع داد، و بى درنگ ده ها پلیس با باتون و بمب هاى گاز اشک آور و سلاح هاى آتشین به طرف مرکز شورشیان هجوم بردند.شورشیان دویست دختر عاصى بودند، از خشم جیغ مى کشیدند و وحشیانه هر چیز را مى شکستند و خورد مى کردند و چیز سالم باقى نمى گذاشتند.آنها بچه هاى دارالتادیب بودند ولى حالا در و پنجره هاى دارالتادیب را خورد مى کردند و مراقبان را کتک مى زدند تا جایى که بیهوش شوند.پلیس ها بى درنگ آمدند، اما دخترها باز هم رحم نکردند و وحشیانه به سویشان حمله بردند، پلیس به هیچ گونه نمى توانست آنان را آرام سازد ناگزیر رفتار خشنى در پیش گرفت، بمب هاى گاز اشک آور را در میان ختران شورشى ترکاند وقتى گاز اثر خود را کرد دخترها به جانب دیگر گریختند و از آنجا اشیائى که دم دستشان بود وحشیانه به سوى پلیس پرتاب کردند مگر چه شده بود؟آنها پیش از این که شورش کنند براى اولین بار دو ساعت موزیک جاز شنیده بودند و دچار هیسترى هاى ناشى از آن گشته و عامل این مسئله یکى از پزشکان بود که براى اولین بار براى آزمایش روحیات آنها صفحات جاز گذارده بود.(1)پزشک آرى، پزشک مردى که در هنگام گرفتن گواهى طب قسم یاد کرده براى بنى آدم مضر نباشد آن هم در کجا دارالتادیب، آرى دارالتادیب راستى بهت آور است مشابه این اوضاع فعلا در تمام جهان زیاد است مى گویند: روح یعنى چه؟تهذیب روان چه منطقى است؟فضایل و کمالات، شرف و غیرت، حمیت و آدمیت اوهام و خیالات.از چهل و هشت ایالت آمریکا هم خبر بگیرید تا ببینید افکار فروید و فرویدیسمى و خروج بشر از حوزه هدایت حق چه کرده؟در سال 1985 میلادى در چهل و هشت ایالت آمریکا 248439 دختر و زن به جرائم مختلف از قتل گرفته تا جیب برى و قاچاق دستگیر کردند، طبق آمار جدید این قبیل جرائم در میان زنان آمریکایى سى درصد نسبت به دو سال قبل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اطلاعات هفتگى.
افزایش یافته.این وضع منحصر به آمریکا نیست، آمارى که از کشورهاى اروپایى جمع آورى شده نشان مى دهد که جرائم و جنایات بانوان در کشورهاى اروپایى نسبت به پنج سال قبل از 20 تا 45 درصد افزایش یافته است نکته مهم و تاثیرآورى که در این قبیل جرائم به چشم مى خورد این است که بیش از 40 درصد مجرمین از دختران و زنان جوان کمتر از بیست سال مى باشند، و ارتکاب جرم و جنایت از طرف دخترانى که سنشان بین 12 تا بیست سال است نشان مى دهد که انحطاط اخلاقى به چه پایه خطرناکى رسیده است.
افزایش جرائم و جنایات زنان، روانشناسان و دانشمندان علم علم الاجتماع را در این اواخر اندیشناک ساخته و با کشف علل این افزایش خطرناک راههاى چاره اى هم پیشنهاد کرده اند، از جمله کنترل شدید فیلم هاى سینما، جلوگیرى از انتشار داستان ها و نشریات فسادانگیز، ایجاد محدودیت ها و قیود تازه در مناسبات مردان و زنان و پسران و دختران.(1)از فرانسه پرچمدار حقوق بشر هم خبرى بشنوید:گانگسترهاى فرانسوى (یعنى مردان مسلحى که در یک دزدى به چند میلیون دلار قانع نیستند) براى کسب مهارت حرفه خویش یک دانشکده مخفى درست کرده بودند، آنها قبل از شروع بکار مدتى در این دانشکده در میان مزارع ناحیه تیوزن مخفى بود، تمرین مى کردند.موقعى که خبرنگاران در معیت افراد پلیس به دانشکده گانگسترى رفتند در اطاق بزرگ آن تخته سیاهى دیدند که روى آن اصول حمله به مغازه ها و بانکها تشریح شده بود.تحقیق مامورین ژاندارمرى و پلیس درباره یک حادثه دزدى منجر به کشف این
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سپید و سیاه.
ــ[62]ــ
دانشکده شد.پل گواعینى، رئیس گروه گانگسترها و مدیر این دانشکده براى این که سوءظن پلیس را جلب نکند یک اتحادیه کشاورزى تاسیس کرده و آن را به ثبت رسانده بود.او گانگسترهاى تحت تربیت خود را از میان قماربازان پاریسى انتخاب کرده بود و این عده هر کدام در کارى کسب تخصص کرده بودند.راننده کارشناس، گشاینده در صندوق، تیرانداز و... عده زیادى از گانگسترهاى فرانسوى هر یک مدتى در این دانشکده مشغول تمرین بوده اند و برنامه روزانه تمرین بدین قرار بود:صبح ورزش، سپس تیراندازى با مسلسل و طپانچه و بعد از ظهر تمرینهاى مختلف دیگر.البته بعد از ظهرها درس جنبه نظرى داشت، نقشه مورد محل نظر با تمام جزئیات آن براى شاگردان تشریح مى شد تا هنگام عمل دچار اشتباه نشوند.در حمله اى که شاگردان دانشکده گانگسترى فرانسه به بانک توتون کردند پنج مامور پلیس مجروح شد، و یکى از گانگسترها دم مرگ رفت.از ایران هم مدت هاست غرب زده شده و انواع مفاسد و پلیدى ها در آن راه سیر و حرکت انسان مادى از زبان امام على    پیدا کرده خبرى بخوانید:تعداد بیماران روانى کشور در حال حاضر از سى هزار تجاوز مى کند و بیست دو درصد(1) آنان را جوانان تشکیل مى دهند.طى سى سال اخیر تعداد بیماران روانى ایران 13 برابر شده، در حالى که تعداد بیماران روانى در آلمان در 40 سال اخیر 3 برابر، و در آمریکا 5 برابر شده، و آمار نشان مى دهد که بیماران روحى به تدریج در زنها بیش از مردها مى شود.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) آمار مربوط به قبل از پیروزى انقلاب اسلامى است.
این آمار تنها مربوط به بیماران روانى است، اگر بخواهند آمار مفاسد و پلیدى هاى دیگر از قبیل دزدى، جیب برى، قتل، خودکشى، و تجاوز به عفت، فرار دختران از خانه ها، روابط غیر مشروع، قمار بازى، شرابخوارى، و... منتشر کنند راستى وحشتناک است، این همه بدبختى مولود فرار از حریم هدایت، و دور شدن از مقررات اصیل الهى است.نوشته اند: مواد مخدر، موزیک هاى تند، رقص هاى شلوغ، روابط دختران و پسران، سینما و تلویزیون، داستان هاى عشقى از عوامل مساعد کننده بیمارى روانى است و فشارهاى عصبى باعث بسیارى از مرگ و میرهاست.آن زمان که دین و شرف، انسانیت و فضیلت، حریت و عصمت، و عفت و پاکى، صلاح و سداد، وقار و تربیت، بردبارى و برابرى و خلاصه قرآن و قوانین اسلامى تا حدودى در خانواده و جامعه حاکم بود، از این عیوب و پلیدى ها، به این اندازه خبر نبود. اما اگر روزى خداى ناکرده تمام جامعه از تربیت اسلامى جدا شود، اوضاع چه خواهد شد؟!

  617
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب


بیشترین بازدید این مجموعه


 
نظرات کاربر