فارسی
پنجشنبه 03 مهر 1399 - الخميس 6 صفر 1442
  315
  0
  0

تاریخ نگارى قرآن

قرآن کتاب تاریخ نیست ولى از تاریخ و سرگذشت پیامبران و نیکان بشریت سخن مى گوید ، از داستان هاى تبه کاران و ستم کاران دام مى زند .داستان شنونده و خواننده اش را از خواب بیدار مى کند و مست را هشیار مى سازد به ویژه اگر افسانه نباشد و داستان حقیقى باشد .قرآن تاریخ حقیقى و سرگذشت واقعى را یاد مى کند تا خواننده چیز فهم از آن عبرت بگیرد ، به صواب رو آورد و از خطا بگریزد .قرآن از تاریخ موسى و فرعون سخن مى گوید ، سرگذشت ابراهیم و نمرود را بیان مى کند ، از تقوا و پرهیزکارى یوسف و عشق آتشین زلیخا دم مى زند و از حق جویى پادشاه مصر حکایت مى کند و از ستیزه جویى اقوام عرب با پیامبران خبر مى دهد .قصص قرآن همگى از شاهکارهاى بزرگ الهى به شمار مى رود که نظیر آنها تا کنون در هیچ زبانى دیده نشده و اگر چنین بود اعلام مى شد .داستان سرایى قرآن هدف نیست بلکه وسیله است براى هدایت خلق و راهنمایى مردم ، بشر بر حسب فطرت ، قصه را دوست دارد و خوش دارد از سرگذشت و تاریخ گذشتگان آگاه شود ، قرآن از این فطرت بشرى به سود بشر استفاده کرده ، آن را یکى از وسائل هدایتش قرار داده است و این کار از روانشناسى عمیق قرآن خبر مى دهد .

 

 

  315
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article


 
نظرات کاربر