فارسی
يكشنبه 06 مهر 1399 - الاحد 9 صفر 1442

  41
  0
  5
(2 نفر )

مهار نفس

اگر کسى به داد نَفْس خود نرسد، نَفْس به خمره اى خالى براى خالى شدن انواع مشروبات الکلى تبدیل مى شود، انواع موادّ مخدر را مى کشد، اگر کسى به داد نفس خود نرسد، دهان بدن براى نفس تبدیل به تنورى خالى براى خالى کردن حرامى در این دنیا مى شود، اگر کسى به داد نفس خود نرسد، هر 24 ساعت تمام این بدن را در رختخواب زنا مى خواباند، اگر کسى به داد نفس خود نرسد، ممکن است حتى با زبان روزه صبح که از خانه بیرون مى رود تا شب پانصد قیافه زن و دختر نامحرم را از راه چشم به ذهن خودش برگرداند ؛ بنابراین، براى به داد نَفْس رسیدن از همه محتاج تر است. به همین دلیل، قرآن مجید فریاد مى زند : «عَلَیْکُمْ اَنفُسَکُمْ»12 ؛ به داد نَفْس برسید که اگر کسى به داد نفس نرسد، نفس بیداد خواهد کرد، اما چگونه باید به داد نفس رسید؟ باید نفس را رام کرد و میان نفس و وجود مقدّس انبیا و امامان ارتباط برقرار نمود، میان نفس و حکیمان و عاشقان و عارفان و انسان هاى واجد شرایط که مربّى و معلّم هستند، ارتباط برقرار کرد.

 

  41
  0
  5
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب


 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز