فارسی
چهارشنبه 04 خرداد 1401 - الاربعاء 24 شوال 1443
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه
1919
1
نفر 0

حجاب و استحکام پیوند خانواده

آرامش روانی یکی از آثار بسیار مهم حجاب در زندگی فردی و اجتماعی است که در اینجا مورد تاکید و تحلیل قرار دادیم  .
 تحکیم پیوند خانواده
بدیهی است یکی از علل گسست خانواده‌ها و بالا رفتن آمار طلاق، جدایی و بزهکاری‌ها، معاشرت آزاد و کم رنگ شدن حریم بین زنان و مردان در عرصه‌های مختلف اجتماعی می‌باشد. و بالعکس «اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذهای جنسی به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج مشروع، پیوند زن و شوهری را محکم می‌سازد و موجب اتصال بیشتر زوجین به یکدیگر می‌شود. (مسئله حجاب، ص 74)
فلسفه پوشش و تحدید کامیابی!
«فلسفه پوشش و منع کامیابی جنسی از غیر همسر مشروع، ... اینست که همسر قانونی شخص از لحاظ روانی عامل خوشبخت کردن او به شمار برود. در حالی که در سیستم آزادی کامیابی، همسر قانونی از لحاظ روانی یک نفر رقیب و مزاحم و زندانبان به شمار می‌رود و در نتیجه کانون خانوادگی بر اساس دشمنی و نفرت، پایه گذاری می‌شود.» (همان، ص 74)
علت این که جوانان امروز از ازدواج گریزانند و هر وقت به آنان پیشنهاد می‌شود، جواب می‌دهند که حالا زود است، ما هنوز بچه‌ایم، و یا به عناوین دیگر از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند، همین (آزادی کامیابی جنسی) است.
علت تقلیل ازدواج
«علت این که جوانان امروز از ازدواج گریزانند و هر وقت به آنان پیشنهاد می‌شود، جواب می‌دهند که حالا زود است، ما هنوز بچه‌ایم، و یا به عناوین دیگر از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند، همین (آزادی کامیابی جنسی) است. و حال آنکه در [گذشته] یکی از شیرین‌ترین آرزوهای جوانان ازدواج بود. جوانان پیش از آن که به برکت دنیای اروپا کالای زن این همه ارزان و فراوان گردد "شب زفاف را کم از تخت پادشاهی" نمی‌دانستند.
ازدواج در قدیم پس از یک دوران انتظار و آرزومندی انجام می‌گرفت و به همین دلیل زوجین یکدیگر را عامل نیک بختی و سعادت خود می‌دانستند، ولی امروز کامجویی‌های جنسی در غیر کادر ازدواج به حد اعلی فراهم است و دلیلی برای آن اشتیاق‌ها وجود ندارد.» (همان، ص 74)
ازدواج دینی و قانونی و به موقع، زمینه‌های تحکیم پیوند خانوادگی و رشد و بالندگی اعضای خانواده را فراهم می‌سازد و تشکیل خانواده پایان انتظار و محرومیت و محدویت است اما، ازدواج در جوامع غربی و غربزده مانع آزادی و موجب محدودیت و محرومیت به شمار می‌آید.
«سیستم روابط آزاد اولاً موجب می‌شود که پسران تا جایی که ممکن است از ازدواج و تشکیل خانواده سر باز زنند و فقط هنگامی که نیروهای جوانی و شور و نشاط آنها رو به ضعف و سستی می‌نهد، اقدام به ازدواج می‌کنند و در این موقع زن را فقط برای فرزند زادن و احیاناً برای خدمتکاری و کُلفتی بخواهند، و ثانیاً پیوند ازدواج‌های موجود را سست می‌کند و سبب می‌گردد به جای این که خانواده بر پایه یک عشق خالص و محبت عمیق استوار باشد و هر یک از زن و شوهر، همسر خود را عامل سعادت خود بداند برعکس به چشم رقیب و عامل سلب آزادی و محدودیت می‌بیند و چنان که اصطلاح شده است یکدیگر را زندانبان بنامند.» (همان، ص 75)
رشد اقتصادی، فرهنگی و استواری اجتماع
«کشانیدن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع، نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف می‌کند، برعکس آنچه که مخالفین حجاب، خرده‌گیری کرده‌اند و گفته‌اند:
آیا اگر پسر و دختری در محیط جداگانه‌ای تحصیل کنند، و فرضاً در یک محیط درسی می‌خوانند، دختران بدن خود را بپوشانند و هیچگونه آرایشی نداشته باشند، بهتر درس می‌خوانند و فکر می‌کنند و به سخن استاد گوش می‌کنند یا وقتی که کنار هر پسری، یک دختر آرایش کرده با دامن کوتاه تا یک وجب بالا زانو نشسته باشد؟
"حجاب موجب فلج کردن نیروی نیمی از افراد اجتماع [یعنی زنان] است" بی حجابی و ترویج روابط جنسی موجب فلج کردن نیروی اجتماعی است.
آنچه موجب فلج کردن نیروی زن و حبس استعدادهای او است حجاب به صورت زندانی کردن زن و محروم ساختن او از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است و در اسلام چنین چیزی وجود ندارد، اسلام نه می‌گوید که زن از خانه بیرون نرود و نه می‌گوید حق تحصیل علم و دانش ندارد، بلکه علم و دانش را فریضه مشترک زن و مرد دانسته است، و نه فعالیت اقتصادی خاصی را برای زن تحریم می‌کند. اسلام هرگز نمی‌خواهد زن بیکار و بیمار بنشیند و وجودی عاطل و باطل بار آید. پوشاندن بدن به استثنا به وجه [گردی صورت] و کفین مانع هیچگونه فعالیت فرهنگی یا اجتماعی یا اقتصادی نیست. آنچه موجب فلج کردن نیروی اجتماع است آلوده کردن محیط کار به لذت حجری‌های شهوانی است.» (همان، ص 78)
حجاب و محیط های آموزشی
«آیا اگر پسر و دختری در محیط جداگانه‌ای تحصیل کنند، و فرضاً در یک محیط درسی می‌خوانند، دختران بدن خود را بپوشانند و هیچگونه آرایشی نداشته باشند، بهتر درس می‌خوانند و فکر می‌کنند و به سخن استاد گوش می‌کنند یا وقتی که کنار هر پسری، یک دختر آرایش کرده با دامن کوتاه تا یک وجب بالا زانو نشسته باشد؟
حجاب در محیط کار و تلاش
آیا اگر مردی در خیابان و بازار و اداره و کارخانه و غیره با قیافه‌های محرک و مهیج زنان آرایش کرده دائماً مواجه باشد بهتر سرگرم کار و فعالیت می‌شود، یا در محیطی که با چنین مناظری رو به رو نشود؟ اگر باور ندارید از کسانی که در این محیط ها کار می‌کنند بپرسید. هر موسسه یا شرکت یا اداره‌ای که سخت مایل است کارها به خوبی جریان یابد، از این نوع آمیزش‌ها جلوگیری می‌کنند. اگر باور ندارید تحقیق کنید.» (همان، ص 78)
زن از طریق عاطفی و قلبی همیشه تفوق خود را بر مرد ثابت کرده است، حریم نگه داشتن زن میان خود و مرد یکی از مسائل مرموذی بوده است که زن برای حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن استفاده کرده است. اسلام زن را تشویق کرده است که از این وسیله استفاده کند، اسلام مخصوصاً تاکید کرده است که زن هر اندازه متین‌تر و با وقارتر عفیف‌تر حرکت کند و خود را در معرض نمایش برای مرد نگذارد بر احترامش افزوده می‌شود.
بی حجابی محصول نظام سرمایه‌داری
«حقیقت این است که این وضع بی حجابی رسوا که در میان ما است و از اروپا و آمریکا هم داریم جلو می‌افیتم [اشاره به وضع پوشش زنان قبل از انقلاب] از مختصات جامعه‌های پلید سرمایه‌داری غربی است و یکی از نتایج پول پرستی‌ها و شهوت رانی‌های سرمایه‌داران غرب است. بلکه یکی از طرق و وسائلی است که آنها برای ... بی حس کردن اجتماعات انسانی و در آوردن آنها به صورت مصرف کننده اجباری کالاهای خودشان به کار می‌برند.» (همان، ص 78)
 کرامت و ارزش زن
«زن از طریق عاطفی و قلبی همیشه تفوق خود را بر مرد ثابت کرده است، حریم نگه داشتن زن میان خود و مرد یکی از مسائل مرموذی بوده است که زن برای حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن استفاده کرده است.
اسلام زن را تشویق کرده است که از این وسیله استفاده کند، اسلام مخصوصاً تاکید کرده است که زن هر اندازه متین‌تر و با وقارتر عفیف‌تر حرکت کند و خود را در معرض نمایش برای مرد نگذارد بر احترامش افزوده می‌شود.» (همان، ص 80)
«در قرآن کریم در سوره احزاب نیز پس از آن که توصیه می‌شود، زنان خود را بپوشانند می‌فرماید: «این کار برای این که به عفاف شناخته شوند و معلوم شود خود را در اختیار مرد قرار نمی‌دهند بهتر است. و در نتیجه دورباش و حشمت آنها مانع مزاحمت افراد سبک‌سر می‌گردد.» (همان، ص80)


منبع : پایگاه تبیان
1919
1
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:
لینک کوتاه

آخرین مطالب

نصیحت‌های امام صادق(ع)
چهار شاخصه ایمان در منظر امام صادق(علیه السلام)
روش الگویی در تربیت اسلامی
روایتی از امام صادق(ع) درباره تهمت
معرفت امام حسین علیه السلام
هشت مسئله ای که از امام صادق(ع) یاد گرفتم
آداب ورود و خروج منزل
شرایط نماز
زنده نگهداشتن یاد شهیدان
شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام

بیشترین بازدید این مجموعه

اهمیت و فضیلت چشم پاکی در نظر اسلام
حجاب از نگاه استاد انصاریان
رحمانیت و رحیمیت خداوند متعال
روایتی از امام صادق(ع) درباره تهمت
معرفت امام حسین علیه السلام
زنده نگهداشتن یاد شهیدان
راهکار امام صادق(ع) برای عاقبت بخیری
هشت مسئله ای که از امام صادق(ع) یاد گرفتم
چهار شاخصه ایمان در منظر امام صادق(علیه السلام)
بهترین هدیه خدا به انسان

 
نظرات کاربر

ملکی
در منابع در صفحات مشخص شده اصلا چنین مطلبی وجود ندارد برای این سایت پرطرفدار عیب است.
پاسخ
0     0
11 بهمن 1394 ساعت 11:16 صبحگزارش خطا  

^