فارسی
چهارشنبه 25 تير 1399 - الاربعاء 24 ذي القعدة 1441
  326
  0
  0

قدم نهادن در راه حق به اندازه ظرفیت

زنبور پروازکنان به سرعت در حال رفتن بود، جبرئیل از او پرسید : کجا مى روى؟ گفت : خدا به همه دنیا خبر داده که یک عاشق دارم که مى خواهند او (ابراهیم را) را امروز آتش بزنند ما هم مى دانیم که آتش را آب خاموش مى کند، دهانم را آب کرده ام و مى خواهم روى آتش نمرود بریزم. پرسید : چه مى گویى؟ تو با این جثّه کوچک، چه قدر مى توانى آب در دهانت جا بدهى و آن را روى آتش بریزى؟ گفت: جبرئیل این حرف را نزن، من به اندازه استعدادم مکلّف به خاموش کردن این آتش هستم، باید کمک کنم، اگر نکنم قیامت مسئول هستم. بگذار مرا هم جزء خاموش کنندگان به حساب آورند. نمایش که مى توانم دربیاورم.ما باید در خاموش کردن گناهان اداى اولیا را که دربیاوریم. حال اگر خودمان جزء اولیاى خدا نشویم، اداى اولیا را که مى توانیم دربیاوریم. شبى را بیدار بمانیم، دستى براى گره گشایى بالا بزنیم، کارى کنیم، نمازى که ظاهرش مودّبانه باشد، بخوانیم، کمکى که ظاهرش به درد خور باشد، انجام دهیم.به پیغمبر گفت: شما گفتید شهداء بى حساب به بهشت مى روند؟ فرمود: بله، صابران بى حساب به بهشت مى روند. تنها همین دو طایفه بى حساب به بهشت مى روند؟ فرمود : نه، گناه کارى که توبه کرده و با حفظ توبه مرده باشد، در روز قیامت فقط به دلیل این که خجالت زده نشود، خدا مى گوید پرونده اش را به او ندهید. همین که درآمد، او را وارد بهشت کنید تا شرمنده نشود.خدا هم با ما حرف هاى زیادى دارد. شما خیال نکنید که جواب ما را نمى دهد. ما شانزده شب است که مُدام مى گوییم هیچ چیزى نمى شنویم، همه را گذاشته تا بعد از مرگ جواب دهد، تا روز قیامت او با ما حرف دارد. مگر چند سال مى توانیم با خدا حرف بزنیم، زیاد نمى توانیم حرف بزنیم، اما او حرف هاى زیادى با ما دارد : «اِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیَّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ»7. ابتدا باید به این خطّ نورى اتصال پیدا کرد که در اتصال به این نور، نفس در مملکت وجود کار خدا را در مملکت عالَم خواهد کرد: «العُبودِیَّهُ جَوهَرَهٌ کُنهُها الرُّبوبِیَّهُ»8. نه این که آدم خدا مى شود، بلکه به مقامى مى رسد که کار خدایى انجام مى دهد. کار الهى انجام مى دهد، این حالات مثبت نفس است که داستانش مفصّل است. قسمت عمده اى از مباحث این قسمت هم باقى مانده است، البته فرصت به سرعت در حال گذر است، ولى :

آب دریا را اگر نتوان کشید
 هم به قدر تشنگى باید چشید 
 

 

  326
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article


 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز