فارسی
دوشنبه 05 خرداد 1399 - الاثنين 2 شوال 1441
  416
  0
  0

نادانيها چه نقشي در ايجاد بغض و عداومت ميان انسانها دارد؟

نادانيهائي را كه موجب بغض و عداوت ميان انسانها ميباشند، ميتوان به دو قسمت عمده تقسيم نمود:
1ـ ناداني مطلق ـ كه اصلاً نميداند زندگي يعني چه، انسان چه معنائي دارد، لذت و در دوالم و محروميّت و شكست چيست. بغض و عداوتهائي كه از اين گونه نادانيها بوجود ميآيند، اگرچه از نظر كمّيّت بسيار زيادند، ولي از نظر كيفيّت غالباً همه جانبه و عميق نيستند، اگرچه گاهي خود اجراي بغض و عداوت ناشيانه صورت ميگيرد و نتائج مرگبارش با كمال سادگي هم طرف خصومت و گاهي هم دامن خود تشديد كنندة خصومت را ميگيرد، مثلاً دست به سلاحي ميبرد و بسرعت جنايتي را مرتكب ميگردد كه بسرعت خود را به دام كيفر مياندازد.
2ـ دانائيهاي ناقص ـ بغض و عداوتهاي ناشي از دانائيهاي ناقص به اضافة اينكه عامل بغض و عداوت را ميتواند تشديد و تضعيف نمايد، زيرا فرض اينست كه صاحب بغض و عداوت تا حدودي از ضررهاي اين صفت پليد آگاه است، و با اين آگاهي ميتواند جوانب گوناگون بغض و شخص مبغوض را دريابد، اين خصوصيّت را هم دارد كه ممكن است عواقب وخيم بغض را بداند و احساسات عميق درونياش بجريان بيفتد و او را ناگهان يا تدريجاً از اين صفت خبيثه دور نمايد. و ممكن است يك يا چند بار آگاهيهاي خود را در مسير منحرف بكار ببرد و از اجراي كينه سودي بدست بياورد، و به مقاومت بر اين پديدة كثيف بيفزايد.
3ـ دانائيهاي مخلوط با اغراض پليد. شديدترين و وحشتناكترين عداوتها و كينهها در اين قسمت سوم است. زيرا فرض اينست كه كينهتوز شخصي است دانا و توانا بر ارزيابي قدرت خود و نكات ضعف طرف كه مبغوص او است. البتّه مقصود ما از دانائي در اين مبحث آشنائي با علل و معلولات و موضعگيريها و به بازي گرفتن رويدادها است نه دانائي بمفهوم علم با ارزش كه خود موجب اجتناب از عدوات و كينهتوزيها است. خطر و پليدي دانائيهاي شرورانه و نتائج وخيمي كه همواره به انسانها وارد كرده است، از تعريف و توصيف بالاتر است.


منبع : پاسخگو
  416
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

     معنای لعن چیست؟    
    من همیشه نمازم را اول وقت میخونم اما وسوسه های شیطان در ...
     معنای قربه الی الله چیست؟ "من به خدا نزدیکتر شوم" ...
    نفس با روح چه فرقي دارد؟
    فلسفه احیا گرفتن شب‌های قدر چیست؟
    شب قدر کدام شب است؟
    راه های رهایی از خودارضایی چیست؟
    ویژگیهای ممتاز اخلاقی امام حسن (ع) چیست؟
    فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ استاد ...
    من دو سال نماز قضا دارم، الان چطور آنها را قضا کنم؟ آیا ...

بیشترین بازدید این مجموعه

      فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ استاد ...
      معنی اولیاء الله چیست ؟
      بهترين نماز ها چه نمازي است؟
      نفس با روح چه فرقي دارد؟
      راه هاي مقابله با بدبيني چيست؟
      بنده مدتی است گرفتار فیلم‌های غیراخلاقی شدم چکار کنم ؟
      من همیشه نمازم را اول وقت میخونم اما وسوسه های شیطان در ...
       معنای قربه الی الله چیست؟ "من به خدا نزدیکتر شوم" ...
      چرا وقتی امام حسن(ع) و امام حسین(ع) کشتی می گرفتند ...
      راه ترک خودارضایی ( استمنا ) چیست؟

 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز