فارسی
دوشنبه 05 خرداد 1399 - الاثنين 2 شوال 1441
  683
  0
  0

اهميت و جايگاه بهداشت تن و روان در حكومت اسلامي چگونه است؟

اسلام، عنايت و توجه خود را به معنويات و امور اخروي محدود نكرده، بلكه به جنبههاي مادي و لذائذ طبيعي نيز كمال عنايت و توجه را دارد، به پيروان خود دستور داده است كه از خداوند سعادت دنيا و آخرت را درخواست نمايند، آنجا كه فرموده است:
«ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في الآخره حسنه». بقره/201.
اسلام به همان اندازه كه به سلامت روح و روان توجه دارد، به صحت و سلامت و تندرستي بدن وي نيز عنايت دارد، از اين جهت بر هر فرد مسلمان وظيفه است كه به سلامت تن و روان خود توجه نمايد، قرآن مجيد آنگاه كه يكي از قهرمانان صحنه جهاد را در قرآن توصيف ميكند درباره او چنين ميگويد
] خداوند «طالوت» را براي زمامداري شما برگزيد، و بر علم و قدرت بدني او وسعت بخشيده، خداوند ملك خود را به هركس بخواهد ميبخشد، خداوند وسيع و آگاه است [.. بقره/247.
باز آنجا كه از زبان دختر «شعيب» درباره موسي(ع) سخن ميگويد، نيرومندي و امانتداري او را ميستايد آنجا كه ميفرمايد:
] پدر ! او را بهكار بگير، بهترين كارگر كسي است كه نيرومند و امين باشد[.قصص/26.
اسلام بهخاطر حفظ صحت و تندرستي بدن تكليف سخت و دشوار را كه بر بدن ضرر داشته و يا مشقت بار ميباشد، از او برداشته و مريض و مسافر را از روزه معاف داشته است، چنانكه مي‍فرمايد:
« اي كساني كه ايمان آوردهايد، روزه بر شما نوشته شده آنچنان كه بر كساني كه قبل از شما بودند، نوشته شده بود، باشد كه پرهيزگار شويد. چند روز معدودي را (روزه بداريد) و كساني كه از شما بيمار يا مسافر باشند، روزهاي ديگري را (بهجاي آن روزه بگيرند) و بر كساني كه قدرت انجام آن را ندارند، لازم است كفاره بدهند، مسكين را اطعام كنند و آنها كه كار خير را پذيرا شوند، براي آن بهتر است روزه داشتن براي شما بهتر است، اگر بدانيد». بقره/183ـ184.
بدين ترتيب، مسافران و بيماران و افراد ناتوان و پيراني را كه روزه گرفتن براي آنان مشقت دارد، از اين حكم معاف داشته و دستور داده است كه پس از پايان سفر و هنگام توانائي و قدرت به همان اندازه روزه بدارند. چرا خداوند روزه را بر مسافر واجب نكرده است؟ براي اينكه خود سفر انسان را خسته و فرسوده ميسازد و چهبسا صحت و سلامت انسان را به خطر اندازد و اگر انسان در مسافرت بخواهد روزه هم بگيرد بيشتر رنجور و ناتوان ميگردد و براي حفظ صحت و تندرستي بدن انسان، اين تكليف را از مسافر برداشته، براي همينجهت قرآن به كساني كه بيمار و رنجور باشند و يا ناراحتي در برداشته باشند، اجازه داده است، در حج در (مني) سرهاي خود را نتراشند، چنانكه ميفرمايد:
«] سرهاي خود را نتراشيد تا قرباني به محل خود برسد و اگر كسي بيمار بود و يا ناراحتي در سر داشت، بايد بهجاي تراشيدن سر كفارهاي از قبيل روزه يا صدقه يا گوسفندي بدهد[.بقره/196.
بهطور كلي، هر حكمي كه باعث رنج و مشقت كسي شود، اسلام او را از آن حكم معاف ميدارد. قرآن مجيد در اين زمينه ميفرمايد: «لا يكلف الله نفساً الا وسعها». بقره/286. خداوند هيچكس را جز به اندازه توانائي او تكليف نميكند .


منبع : پاسخگو
  683
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

     معنای لعن چیست؟    
    من همیشه نمازم را اول وقت میخونم اما وسوسه های شیطان در ...
     معنای قربه الی الله چیست؟ "من به خدا نزدیکتر شوم" ...
    نفس با روح چه فرقي دارد؟
    فلسفه احیا گرفتن شب‌های قدر چیست؟
    شب قدر کدام شب است؟
    راه های رهایی از خودارضایی چیست؟
    ویژگیهای ممتاز اخلاقی امام حسن (ع) چیست؟
    فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ استاد ...
    من دو سال نماز قضا دارم، الان چطور آنها را قضا کنم؟ آیا ...

بیشترین بازدید این مجموعه

      آیا خود ارضایی و استمنا از نگاه علم طب مضر و از نظر شرع، ...
      براي رسيدن به مقام طي الارض راه حل چيست؟
      نفس با روح چه فرقي دارد؟
      راه هاي مقابله با بدبيني چيست؟
      ترک نماز چه عواقبی به همراه دارد؟
      من همیشه نمازم را اول وقت میخونم اما وسوسه های شیطان در ...
      من دو سال نماز قضا دارم، الان چطور آنها را قضا کنم؟ آیا ...
      جوانی هستم در شرف ازدواج. با توجه به نزدیک شدن زمان ...
       معنای قربه الی الله چیست؟ "من به خدا نزدیکتر شوم" ...
      راه ترک خودارضایی ( استمنا ) چیست؟

 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز