فارسی
يكشنبه 12 تير 1401 - الاحد 3 ذي الحجة 1443
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه
1949
0
نفر 0

تقويت محبت خداوند متعال در دل افراد

مفضل مي گويد که از مولايم حضرت صادق عليه السلام شنيدم که فرمودند: خداوند به حضرت موسي عليه السلام فرمود: يا ابن عمران ، کذب من زعم أنه يحبني فاذا جنه الليل نام عني ، أليس کل محب يحب خلوه حبيبه ؟ ها أنا ذا يابن عمران ، مطلع علي أحبائي اذا جهنم الليل حولت أبصارهم في قلوبهم ، و مثلت عقوبتي بين أعينهم ، يخاطبوني عن المشاهده ، و يکلموني عن الحضور . يا ابن عمران ، هب لي من قلبک الخشوع ، و من بدنک الخضوع ، و من عينيک الدموع في ظلم الليل ، و ادعني فانک تجدني قريبا مجيبا ؛ (1)
اي پسر عمران ! دروغ مي گويد آن کس که گمان مي کند مرا دوست دارد ، در حالي که چون شب فرا رسيد از من چشم مي پوشد و به خواب مي رود ، آيا نه اين است که هر عاشقي خلوت با معشوق را دوست دارد ؟ هان اي پسر عمران ! اين منم که بر دوستانم مطلع هستم . چون شب شود چشم دلشان باز شده و عذاب من در مقابل ديدگانشان مجسم مي شود و مانند کساني که مرا با چشم مي بينند با من صحبت مي کنند و رخ به رخ به گفت و گو مي نشينند . اي پسر عمران ! در دل شب هاي تار از دلت خشوع و از تنت خضوع و از چشمانت قطرات اشک نثار من کن و مرا بخوان که مرا به خود نزديک و اجابت کننده ي دعوتت خواهي يافت .
راه هاي ايجاد محبت خداوند در دل و تقويت آن
(1) معرفت و شناخت خداوند
اوحي الله الي نجيه موسي : يا موسي أحبني و حببني الي خلقي ، و حبب خلقي الي ، قال: هذا أحبک ، فکيف أحببک الي خلقک [و أحبب خلقک اليک] ؟ قال : اذکر لهم آلائي و نعمائي عليهم ، و بلائي عندهم ليحبوني فانهم لا ينکرون اذ لا يعرفون مني الا کل خير ؛ (2)
خداوند به حضرت موسي عليه السلام وحي فرمود: اي موسي ! مرا دوست بدار و کاري بکن که مردم نيز مرا دوست بدارند و خلق را در نزد من محبوب ساز .
حضرت موسي عليه السلام عرض کرد: اين که خودم تو را دوست بدارم موجود و معلوم است اما چگونه محبت تو را در دل بندگانت ايجاد نموده و تقويت نمايم و هم چنين بندگانت را نزدت محبوب سازم؟ خداوند فرمود: براي آنان نعمت ها و الطافم را به نمايش درآور و [ علت و حکمت هاي سازنده ي ] گرفتار نمودشان را برايشان بازگو کن تا مرا دوست بدارند ؛ زيرا آنان [ پس از معرفت خواهند فهميد که] از من جز خير و خوبي سراغ ندارند .
علماي اخلاق مي گويند : هر انساني علاقه اش به اشخاص و اشياء ، برگشت به يکي از پنج چيز زير دارد:
1. هر انساني خودش را دوست دارد و به کمال و جاودانگي علاقه مند است و از نابودي و نقص تنفر دارد و لذا به علم ، قدرت ، مال و ... به خاطر کمال و به فرزند به خاطر جاودانگي خودش ، عقلش مي ورزد .
2. هر انساني احسان کننده ي به خودش را دوست دارد و بدين جهت يکي از درخواست هاي پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم از خداوند اين بود که : اللهم لا تجعل لفاجر علي يدا فيحبه قلبي ؛ (3) خدايا در زندگيم اين مسئله پيش نيايد که انسان گناه کاري به من احسان نمايد و اين سبب شود که من به او علاقه مند بشوم .
3. هر انساني احسان کننده را دوست دارد و وقتي در غيابش از خدماتش تعريف مي کنند به او علاقه مند مي شود اگر چه خود او هم احسان نکرده باشد .
4. هر انساني جمال و زيبايي را دوست دارد چه زيبايي ظاهر و چه زيبايي باطن ، مانند ، علم ، شجاعت و ... که در هر کس به او علاقه مند مي شود.
5. هر کس افرادي که با او تناسب دارند دوست دارد و از قديم گفته اند:
کبوتر با کبوتر ، باز با باز
کند همجنس با همجنس پرواز
و بدين جهت در يک جمع ، بچه ها فورا جذب هم شده و ... .
حال اگر تمامي اين پنج چيز در يک فرد جمع شود قطعا محبت و علاقه به او بيشتر خواهد شد و اگر تمامي اينها به صورت کامل در يک فرد باشد که فوق آن تصور نداشته باشد قطعا بايد به او بيشترين علاقه و محبت باشد.
با توجه به مطالب فوق چون تمام اين صفات در وجود مقدس حضرت حق به صورت اکمل جمع است بايد انسان بيشترين محبت را به خداوند داشته باشد ، زيرا همه ي صفات کماليه و جماليه در ذات اقدس او جمع است و اما توضيح مطلب :
1. انساني که خود ، کمال و جاودانگي اش را دوست دارد اگر به اين باور برسد که همه چيزش از خداوند است و حتي نيازش به خداوند از نياز تصورات ذهني به تصور کننده ي آنها بيشتر است ، زيرا هم در اصل وجود و هم در بقاي لحظه به لحظه با توجه به نيازهاي فراوان انسان به عنايات الهي خود را وابسته به خدا مي بيند و در نتيجه بالاترين محبت را به خداوند قرار مي دهد.
2. اگر انسان ، احسان کننده ي به خود را دوست دارد ، در اين عالم چه کسي جز خداوند احسانش به انسان بيش از ديگران است. که خود در قرآن کريم فرموده است : « ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها » ؛ (4) اگر بخواهيد نعمت هاي خداوند را احصاء و شمارش کنيد، توان آن را نداريد . [ پس بايد بيشترين محبت به او باشد].
3. انساني که احسان کننده را دوست دارد اگر چه به او احسان نکرده باشد ، چه کسي برتر از خداوند متعال که احسانش همه ي هستي را شامل است ؛ پس بايد بالاترين محبت به خداوند باشد .
4. انساني که جمال و زيبايي ظاهري و باطني را دوست دارد چه کسي جميل تر از خداوند متعال مي باشد . اگر انسان عالم را دوست دارد او عملش بي نهايت است و اگر انسان شخص قدرتمند را دوست دارد او قدرتش بي نهايت و علي کل شيء قدير است و ... ، پس بايد بيشتر محبت به خداوند متعال باشد .
5. اگر محبت به خاطر تناسب باشد که کبوتر با کبوتر ... بايد گفت : چه تناسبي بالاتر بين بنده و خداوند موجود است که علي عليه السلام بخشي از اين تناسب ها را در مناجاتش بيان نموده است :
مولاي يا مولاي أنت المولي و أنا العبد و هل يرحم العبد الا المولي ؟ مولاي يا مولاي أنت المالک و أنا المملوک و هل يرحم المملوک الا المالک ؟ مولاي يا مولاي أنت الخالق و أنا المخلوق و هل يرحم المخلوق الا الخالق ...؟ مولاي يا مولاي أنت القوي و أنا الضعيف و هل يرحم الضعيف الا القوي ؟ مولاي يا مولاي أنت الغني و أنا الفقير و هل يرحم الفقير الا الغني ؟ مولاي يا مولاي أنت المعطي و أنا السائل و هل يرحم السائل الا المعطي ...؟ مولاي يا مولاي أنت الرازق و أنا المرزوق و هل يرحم المرزوق الا الرازق ...؟ مولاي يا مولاي أنت الرب و أنا المربوب و هل يرحم المربوب الا الرب... ؟(5)
و چون خداوند بيشترين تناسب را با بنده دارد پس بنده بايد بيشترين محبت را به او داشته باشد و از طرفي چون در خداوند متعال همه آن پنج سبب جمع است و کامل ترين آنهاست پس بايد بيشترين محبت به خداوند باشد بدين جهت خداوند متعال مي فرمايد: « و الذين أشد حبا لله »؛(6) و آنها که ايمان [ واقعي ] دارند بيشترين محبت را به خداوند دارند .
(2) استمداد از خداوند متعال
1. « اللهم اجعل حبک أحب الأشياء الي ... ؛ (7) خداوندا ! محبت خودت را محبوب ترين چيزها در نزد من قرار ده » .
2. حضرت زين العابدين عليه السلام در دعاهايش عرض مي کرد: « اللهم اني أسالک أن تملأ قلبي حبا لک ؛(8) خداوندا از تو مي خواهم که دل مرا از محبت خودت پر سازي » .
3. پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله در دعاهايش عرض مي کرد: « اللهم اني اسألک حبک و حب من يحبک ، و العمل الذي يبلغني حبک ، اللهم اجعل حبک أحب الي من نفسي و أهلي و من الماء البارد ؛(9) خداوندا! از تو مي خواهم محبت خودت و محبت کسي که تو را دوست دارد و توفيق انجام کاري که مرا به محبت تو برساند به من روزي کني ، خداوندا ! محبت خودت را در دل من محبوب تر قرار بده از دوست داشتن خودم و اهل و عيالم و از آب سرد و خوشگوار [ به هنگام تشنگي زياد] ».
پي نوشت ها:
1. بحارالانوار ، ج 84 ، ص 139 .
2. سيد حسن شيرازي ، کلمه الله ، ص 454 .
3. محجه البيضاء ، ج 8 ، ص 11 .
4. ابراهيم (14) آيه 34 .
5. مفاتيح الجنان ، اعمال مسجد کوفه .
6. بقره (2) آيه 165.
7. ميزان الحکمه ، ج 2 ، ص 214 .
8. همان .
9. همان .


منبع : پایگاه راسخون
1949
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:
لینک کوتاه

آخرین مطالب

ماجراي ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه از زبان امام ...
درسهای حضور زنان در عاشورا
خاطراتی از امام جواد علیه السلام
ویژگی‌های اخلاقی پیشوای نهم حضرت جوادالائمه(ع)
امام جواد(ع) و راز شهادت
خدمت در سیره و سخن جواد الائمه علیه السلام
پشت سر مردگان غیبت نکنید!
چگونگی شهادت امام جواد علیه السلام
درس‌هایی از امام جواد(علیه‌السلام)
شاه کلیدی برای تهذیب نفس!

بیشترین بازدید این مجموعه

آثار امام سجاد عليه السلام
اهمیت و فضیلت چشم پاکی در نظر اسلام
مواردی که غیبت جایز است
عید غدیردر سیره اهل بیت علیهم السلام
ماوراى هفت آسمان‏
اربعین حسینی
شاه کلیدی برای تهذیب نفس!
ماجراي ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه از زبان امام ...
ولادت حضرت عیسی مسیح (ع)
سوره ای از قران جهت عشق و محبت

 
نظرات کاربر

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روزگزارش خطا  

^