فارسی
شنبه 25 مرداد 1399 - السبت 25 ذي الحجة 1441

  1370
  0
  0

عرفان اسلامي: شرح مصباح الشريعه (جلد 8)

 حسين انصاريان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، 1386، 358 صفحه،  وزيري.  مجموعه آثار؛ 37
شرحي است بر كتاب «مصباح الشريعه» كه منسوب به امام جعفر صادق (ع) بوده و مشتمل بر مضامين مهم عرفاني اسلامي مي باشد. نويسنده بر آن است تا ابعاد و جوانب مختلف موضوعات عرفاني را از ديدگاه آيات وروايات بررسي نمايد و ديدگاه عارفان  وسالكان را در مورد اين موضوعات منعكس كند. در هشتمين جلد از اين مجموعه پانزده جلدي ابواب بيست و هفتم تا سي و پنجم از كتاب مذكور مورد شرح و بررسي قرار گرفته است. در هر باب از كتاب فراز هايي از متن كتاب «مصباح الشريعه» كه در بردارنده رواياتي از امام صادق (ع) است، نقل و سپس ترجمه و شرح مفاد آن و نيز تحليل مباحث با استناد به آيات و روايات و آراي عرفاي اسلامي و حكاياتي پند آموز ازآنان در رابطه با موضوع مورد بحث در كتاب ارائه مي گردد. در اين جلد نخست به بيان فضايل آثار معنوي سكوت و حفظ زبان از گناه پرداخته و از منظري علمي، قرآني وروايي به تعريف ماهيت زبان و كاركرد هاي مثبت و منفي آن مي پردازد. نگارنده، منافع دنيوي و اخروي سكوت را نيز با استناد به آيات و روايات و كلام عرفا بررسي نموده است. راحتي مؤمن در دنيا و آخرت و تفسير آيات و روايات در اين باره مبحث بعدي كتاب مي باشد. در ابواب بعدي اهميت و آثار قناعت، حرص و زهد و حقيقت آنها بيان وآيات و رواياتي در مورد آنها نقل و تفسير مي گردد. درباب بعدي نكوهش دنيا و اوصاف آن در كلام قرآن و روايات پرداخته شده و ديدگاه حكيمان و عارفان نسبت به دنيا و نسبت آن با آخرت منعكس گرديده است. حقيقت ورع و آثار آن از نگاه آيات، روايات و عارفان مسلمان و ريشه هاي آن و بيان داستان هايي در اين زمينه مبحث بعدي كتاب را تشكيل مي دهد. در باب هاي بعدي كتاب لزوم عبرت پذيري از سرانجام كار ديگران مطرح شده و اوصاف عبرت پذيران در آيات و روايات بيان گرديده است. در باب پاياني كتاب تكلف در اعمال وواجبات و نتيجه عمل با تكلف و نهي آيات و روايات از چنين عملي مورد بررسي قرار گرفته و لزوم شوق و معرفت در امور و سپس انجام آن از روي محبت به خدا و اولياي الهي در قالب ذكر چند آيه و روايت و داستان بيان گرديده است.

 


منبع : روابط عمومی و امور بین الملل مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان الشیعی
  1370
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب


 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز