فارسی
چهارشنبه 02 مهر 1399 - الاربعاء 5 صفر 1442

  12
  0
  0

عرفان اسلامي: شرح مصباح الشريعه (جلد 7)

حسين انصاريان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، 1386، 407 صفحه، وزيري.  مجموعه آثار؛ 36
شرحي است بر كتاب«مصباح الشريعه» كه منسوب به امام جفعر صادق (ع) بوده و مشتمل برمضامين مهم عرفان اسلامي مي باشد. نويسنده بر آن است تا ابعاد و جوانب مختلف موضوعات عرفاني را از ديدگاه آيات و روايات بررسي نمايد و ديدگاه آيات و روايات بررسي نمايد و ديدگاه عارفان و سالكان  را در مورد اين موضوعات منعكس كند. در هفتمين جلد از اين مجموعه پانزده جلدي  ابواب بيست و دوم تا بيست وششم از كتاب مذكور  مورد شرح و بررسي قرار گرفته است. در هر باب از كتاب فراز هايي از متن كتاب «مصباح الشريعه» كه در بردارنده رواياتي از امام صادق (ع) است، نقل وسپس ترجمه و شرح مفاد آن و نيز تحليل مباحث با استفاده به آيات و روايات و آراي عرفاي اسلامي و حكاياتي پندآموز ازآنان در رابطه با موضوع مورد بحث در كتاب ارائه مي گردد. نگارنده، نخست به بحث درباره حقيقت عرفاني حج پرداخته وآداب ظاهري و باطني حج را در عرفان اسلامي بررسي مي نمايد. رابطه حج با حق النّاس، توشه هاي معنوي حج، عظمت حج و كعبه در آيات و روايات، اسرار و حكمت هاي اعمال حج و مناسك حج، رابطه حج با جهاد و معراج، توصيفي از حج عارفان و آداب زيارت كعبه، اسرار معنوي طواف، وقوف در عرفات و مني، ميقات، لباس احرام، تلبيه، تفسير عرفاني محرمات احرام، اسرار ذبح، رمي جمرات و تراشيدن سر از مباحث مهم مطرح شده  در اين بخش از كتاب است كه با توجه به مفاد كتاب «مصباح الشريعه» مطرح شده است باب بعدي كتاب عنواني به نام سلامت دين است كه در آن علل غفلت از سلامتي دين و اوصاف دين اسلام و حقيقت و اصول دين از نگاه آيات و روايات مورد بررسي قرار گرفته است. نگارنده، در اين بخش از كتاب به سلامت دين در آخر الزمان و راهكار كسب سلامت دين در زمان حاضر اشاراتي نموده است. فوائد غرلت عنوان بعدي كتاب است كه در آن آيات و رواياتي در باب فوائد عزلت و خلوت نشيني و دوري از گناه نقل و تفسير آنها نيز بيان گرديده است. در باب بعدي تحت عنوان آداب عبادات، حقيقت عبادت و اسرار آن از منظر آيات و روايات بررسي شده و دستور العمل هايي از برخي از عرفا در زمينه چگونگي عبادت واقعي و وظايف انسان در انجام واجبات ارائه شده است. در باب پاياني كتاب اندیشه و تفكر در دين و حقايق خلقت و عجائب آسمان ها و  زمين، گياهان، جانوران و تفكر در قرآن و آثار اندیشه و تفكر و اقسام انديشه از ديدگاه آيات و روايات مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است.


منبع : روابط عمومی و امور بین الملل مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان الشیعی
  12
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article


 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز