سخنرانی های استاد حسین انصاریان


ويژه برنامه شهادت امام محمد باقر(ع) - جلسه اول *روز شهادت امام محمد با قر (ع)*(19-6-1395) - ذی الحجه 1437 - بيت مرحوم آيت الله العظمي بروجردي - 5.25 MB -

سخنرانی های مرتبط
قم شهادت امام محمد باقر جلسه اول بيت مرحوم آيت الله العظمي بروجردي