Azəri
Friday 17th of September 2021
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Təhrif olunmuş Tövrat və İncildə Peyğəmbərin (s) nişanələri

Təhrif olunmuş Tövrat və İncildə Peyğəmbərin (s) nişanələri
Sual : Tövrat və İncildə (Bibliyanın hissələri) Məhəmməd Peyğəmbərlə (s) əlaqədar nişanələrə necə əsaslanmaq olar? Qısa cavab:Ətraflı cavab:   Quranın müxtəlif ayələri Peyğəmbərin (s) və onun gətirdiyi dinin nişanələrinin onların kitablarında olduğunu sübuta yetirir, buna görə də, aydındır ki, bu kitabların təhrifə uğraması onların tamamilə təhrif olunması ...

QEYBƏT YAXŞI ƏMƏLLƏRİ YANDIRIR, İBADƏTİ DƏYƏRDƏN SALIR

QEYBƏT YAXŞI ƏMƏLLƏRİ YANDIRIR, İBADƏTİ DƏYƏRDƏN SALIR
Qeybətin yaxşı əməlləri yandırması və ibadəti dəyərdən salması barədə nəql olunan hədislərin sayı az deyildir. O cümlədən, imam Sadiqdən (ə) nəql olunan bir hədisdə buyurulur:اَلْغِيْبَةُ حَرامٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ... وَالْغِيْبَةُ تَاَكُلُ الْحَسَناتِ كَما تَاَكُلُ النّارُ اَلْحَطَبَ“Qeybət hər bir ...

KÜTLƏNİN RƏYİNİ AZDIRMAQ

KÜTLƏNİN RƏYİNİ AZDIRMAQ
KÜTLƏNİN RƏYİNİ AZDIRMAQ“Qədir-Xum” iştirakçılarının sayı təqribən 120 min nəfər idi və onların içərisində Mədinəyə qayıdanların sayı isə çox az qeyd olunmuşdur. Çünki Mədinəyə çatmazdan öncə bə`ziləri Şama, bə`ziləri Yəmənə və Ərəbistan yarımadasının cənub bölgəsinə doğru yola düşdülər. Peyğəmbəri-Əkrəm (s)-lə ...

Allah insanı niyə yaratmışdır?

Allah insanı niyə yaratmışdır?
Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Varlığımızın dəyəri behiştdən başqası deyildir. Ona görə də onu ondan azına satmayın. İbadət yaradılışın hədəfidir”. Allah Təala Öz lütfünə əsasən bəndələrin ibadət etməsi üçün bütün zəminələri hazır etmişdir. Çünki bu şərəfli varlığın yaradılmasındakı hədəf – ibadətdir. İbadət dedikdə Allah Təalaya edilən hər növ pərəstiş və ibadət ...

İSLAM DİNİ VƏ ƏQL

İSLAM DİNİ VƏ ƏQL
İslam dini və Əql Allahın adı ilə Bəli 1500 il bundan əvvəl bütün dünyanın yarım vəhşi halında yaşadığı bir vaxtda İslam dini öz yaranışı ilə elmin yollarını işıqlandırdı. Hələ İslamın ilk günlərindən İslam Peyğəmbəri (s) müharibələrdə əsir alınmış savadlı şəxsləri müsəlmanlara yazıb-oxumağı öyrətmək müqabilində azad edir. Belə ki, hələ 8-ci ...

MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİ

MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİ
MƏDƏNİYYƏTŞÜNASLIQ VƏ ONUN BİR ELM KİMİ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ Mədəniyyətin ümumbəşəri məna və məzmununu tədqiq edən,onun cəmiyyətin bütün sahələrində yerini və rolunu göstərən mədəniyyətşünaslıq ifadəsi “kulturologiya” sözünün tərcüməsidir. Latınca “culture”, yunanca “logos” (təlim, elm) sözlərinin ...

YALAN – TƏHLÜKƏLİ BƏLA

YALAN – TƏHLÜKƏLİ BƏLA
Dilə aid olan, daim cəmiyyətdə böyük ziyanlar törədən şiddətli xəstəliklərdən, təhlükəli bəla və günahlardan biri də yalandır. Yalan böyük günahlardan olub, bütün çirkinliklər və pisliklərin mənşəyi, açarıdır.İmam Baqir (ə) buyurur:اِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ اَقْفالا وَ جَعَلَ ...

Ruh oxşayan hədislər

Ruh oxşayan hədislər
Peyğəmbər (s) buyurub: «Hеç bir pеyğәmbәr mәnim qәdәr ümmәtindәn әziyyәt görmәyib.»İmam Əli(ə)  : «Hikmәt vә еlm möminin itirdiyi şеydir. Оnа görә münаfiqdәn оlsа dа оnu öyrәnin.»Peyğəmbər (s) buyurub : «Аlimin bir sааt еlmә sәrf еtdiyi vахtı аbidin yеtmiş il ibаdәtindәn üstündür.»İmаm Hәsәn (ә) buyurur : «Hәr kәs Аllаhın qulu оlsа, Аllаh-tәаlа hәr şеyi ...

MӘSUMLАRIN TÖVSİYӘLӘRİ

MӘSUMLАRIN TÖVSİYӘLӘRİ
Pәrvәrdigаrа, gözümü Sәnin sәхаvәt vә kәrәminә dikib, hәmişә еhsаnını gözlәyirәm. Mәni оddа yаndırmа, Sәnsәn ümid yеrim." Mәsumlаr öz yахınlаrınа tövsiyә еtmişlәr ki, хаlqı Аllаhın rәhmәtindәn mәyus еtmәsinlәr. Hәzrәt Әli (ә) оğlu imаm Hәsәnә (ә) vәsiyyәtindә buyurur: “Еy оğlum, günаhkаrın ümidini qırmа. Оlsun ki, sоndа günаhkаr (tövbә qılıb) ...

Bütün təqva Allah Təalanın bir ayəsində

Bütün təqva Allah Təalanın bir ayəsində
Şübhəsiz, Allah (fərdi, ailəvi və ictimai) ədaləti, yaxşılıq etməyi və qohumun (özününkülərin və Peyğəmbərin (s) məsum qohumlarının) haqlarını əda etməyi əmr edir və çox çirkin günahlardan, xoşagəlməz əməllərdən, zülm və həddi aşmaqdan çəkindirir. Sizə öyüd verir ki, bəlkə ibrət götürdünüz”. (“Nəhl” 90).Bu ayə o kamil ayələrdəndir ki, həm xeyir və həm də şərdən bəhs ...

ƏQILIN QIZMIŞ DƏMIRDƏN NALƏSI

ƏQILIN QIZMIŞ DƏMIRDƏN NALƏSI
ƏQILIN QIZMIŞ DƏMIRDƏN NALƏSIHəzrət Əli (əleyhissalam)-ın anası Fatimə Əsəd qızının Talib, Əqil, Cəfər və Əli (əleyhissalam) adlı dörd oğlu var idi ki, hər birinin digəri ilə aralarındakı fərqdə on il fasilə var idi. Əbu Talibin ikinci oğlu Əqil gözəl fikirli, hazır cavab və şücaətli idi. Siffeyn müharibəsində Əli (əleyhissalam)-ın döyüşçülərindən hesab olunurdu. Əqilin övladları və ...

MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİ

MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİ
MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİMƏDƏNİYYƏTŞÜNASLIQ VƏ ONUN BİR ELM KİMİ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ Mədəniyyətin ümumbəşəri məna və məzmununu tədqiq edən,onun cəmiyyətin bütün sahələrində yerini və rolunu göstərən mədəniyyətşünaslıq ifadəsi “kulturologiya” sözünün tərcüməsidir. Latınca “culture”, yunanca “logos” (təlim, ...

SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİKLƏ MÜBARİZƏ!

SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİKLƏ MÜBARİZƏ!
Əvvəlcə bu məsələ ilə bağlı bir iradı aradan qaldırmaq zəruri görünür. O da budur ki, “bədbinlik” hissi insanın ixtiyarından xaric olduğundan ondan çəkinmək mümkün deyildir. Məsələn, insan bir mənzərəni müşahidə etdikdə, yaxud bir söz eşitdikdə, yaxud bir məsələ və şəxsin mənfi tərəfi haqqında fikirləşdikdə, ixtiyarsız olaraq bədbinlik onun fikrinə ...

Susuzluğun “Fumaria” (şahtərə) bitkisi ilə qarşısının alınması

Susuzluğun “Fumaria” (şahtərə) bitkisi ilə qarşısının alınması
Susuzluğun aradan qaldırılmasi üçün bitkiYayda , xüsusən oruc tutanlar üçün susuzluğun qarşısını almaq üçün mümkün olan ən sadə  yollardan birisi, şahtərə bitkisinin suyundan iftar vaxtı içməkdir.  Bu lətif bitkinin suyunu içmək mədə və həzm sistemi zəif olan şəxslər üçün çox münasibdir. Bu bitkinin ...

Axirətimizi məhv edən kiçik günahlar

Axirətimizi məhv edən kiçik günahlar
Bəzi insanlar vardır ki, hesab-kitabları çox dəqiqdir. Onlar pullarını elə xərcləyirlər ki, başqlarına möhtac olmasınlar. Hər bir işlərində nəzm vardır. Bu insanların boş vaxtı yoxdur və yersiz sözlərə qulaq asmazlar və yersiz iş görməzlər. (Tebyan)Bir çoxlarımız bu cür insanları görən zaman onları tənqid edirik. Deyirik ki, belə yaşamaq olar?! Bir qədər də həyatdan ...

İslam dini və elm

İslam dini və elm
İslam dini və elm Allahın adı ilə Müasir zəmanəmizdə, bəzi "ziyalıların" ağzından tez-tez belə tövsiyələr eşidirik:"Gənclər dindən uzaq gəzsələr yaxşıdır, din insanı cahil edər, inkişafdan saxlayar". Qəribə bir haldır ki, dünya səviyyəli, müsəlman olmayan alimlərin Quranı bir elm mənbəyi kimi, İslam dinin, dinlərin ən mükəmməli kimi tanıtdıqları bir çox "ziyalı" ...

Mətaf (təvaf yeri) və Məqami İbrahim (ə)

Mətaf (təvaf yeri) və Məqami İbrahim (ə)
 Mətaf (təvaf yeri) və Məqami İbrahim (ə)Kəbə təvafında keçmişdən, hacıların təvaf etməsinə əngəl olan bir neçə tikili var idi. İlbəil çoxalan zəvvarların təkidi ilə 1967-ci ildə 3 x 6 metrə çatan Məqami-İbrahimin binası, Zəmzəm suyu içilən tikili və minbər buradan götürüldü. Zəmzəm quyusu üçün yeraltı sahə hazırlanıb oraya ...

Cəhənnəm əhlinin siması necədir

Cəhənnəm əhlinin siması necədir
Cəhənnəm nədir? Cəhənnəm - yəni fürsətlərin yandığı yer. O kəslər ki, fürsəti əldən veriblər, onlar ki, öz insanlıq memarlığına düzgün nəzər salmayıblar, özlərini düzgün tanımayıblar, özlərindən düzgün istifadə etməyiblər - bunlar cəhənnəm əhli olarlar.Quran buyurur: “(Küfr və zülm başçılarına) tabe olanlar deyərlər: «Kaş bizim üçün (dünyaya) bir qayıtmaq (imkanı) olaydı və ...

İmam Hüseyn, Ondan beyət alınma cəhdi

İmam Hüseyn, Ondan beyət alınma cəhdi
Hüseyn ibni Əli (ə) valinin yanına gedib əvvəlcə Müaviyənin vəziyyətini soruşdu. Vali ona belə dedi: Müaviyə artıq ölmüşdür. Ona bey’ət etmək təklif edildikdə isə belə dedi: Belə bir işin gizlində görülməsi münasib deyil. Camaatı məscidə topla, görək nə etmək lazımdır. Həmin məclisdə Mərvan Vəlidə dedi: Hüseyni bey’ət etməmiş buraxma, əgər bey’ət etməzsə onu öldür. Hüseyn (ə) ...

Əli (ə)-ın şəhadətindən sonra İslamın əhatə dairəsi

Əli (ə)-ın şəhadətindən sonra İslamın əhatə dairəsi
ƏSL HƏQİQƏTDƏ XƏVARİC NƏ İSTƏYİRDİ?Qeyd etdiyimiz kimi, xəvaric dəstəsi əvvəldə hakim tə’yin etmək məsələsi ilə razılaşdılar. Lakin bir neçə ay ötəndən sonra Allah dinində hakim tə’yin etdiyinə görə Əli (ə)-a irad tutdular. Əli (ə) bundan sonra onlara: “Biz şamlılarla döyüşə hazırıq, lakin müvvəqqəti barışığın müddəti başa çatmalıdır” dedikdə, onlar qəbul etmədilər.Dini ...