Azəri
Sunday 31st of May 2020
  746
  0
  0

Fürsətlərdən istifadə edək ki, İlahi əzab gəldikdə möhlət verilməyəcəkdir

Fürsətlərdən istifadə edək ki, İlahi əzab gəldikdə möhlət verilməyəcəkdir

“Ey Rəbbimiz! (vəd verdiyin şeyi öz gözümüzlə və qulaqlarımızla) gördük və eşitdik, belə isə bizi geri qaytar ki, yaxşı işlər görək”. (“Səcdə” 12).

Əhli Beyt (əleyhimus-səlam) - ABNA – Xəbər Agentliyi: Fürsətləri əldən verdikdən sonra Uca Allahdan necə möhlət istəyə bilərik? Bu barədə Qurani-Kərimdə buyurulur: “Ey Rəbbimiz, yaxın bir müddətədək bizi(m əzabımızı) təxirə sal ki, Sənin dəvətini qəbul edək və peyğəmbərlərinə tabe olaq”. (“İbrahim” 44).

Bu ayəyə nəzər salan zaman görürük ki, bizə ilk olaraq Qiyamət gününü xatırladır. Ancaq ayəyə diqqətlə baxanda görmək olur ki, dünyada olan İlahi əzabdan danışır. Çünki əzabı təxirə salmaq, Allahın dəvətini qəbul etmək və peyğəmbərlərin (ə) ardıcılı olmaq – dünyaya aid olan mövzudur, Qiyamətə deyil.

Qiyamət günü daha çox bəndələrin dünyaya geri qayıtmaq xahişi diqqətimizi cəlb edir. “Belə isə (buradan) çıxmaq üçün bir yol varmı?”. (“Ğafir” 11).

“Ey Rəbbimiz! (vəd verdiyin şeyi öz gözümüzlə və qulaqlarımızla) gördük və eşitdik, belə isə bizi geri qaytar ki, yaxşı işlər görək”. (“Səcdə” 12).

“Onlar orada dad-fəryad edərlər: «Ey Rəbbimiz, bizi (buradan) çıxart ki, (indiyədək) etdiklərimizdən fərqli olaraq yaxşı işlər görək»”. (“Fatir” 37).

Bu ayələrdən belə nəticəyə gəlmək olur:

1. Günahkarlar bu dünyadan peşman halda gedərlər və əldən verdikləri fürsəti geri qaytara bilməzlər.

2. Nicat yolu peyğəmbərlərin (ə) ardıcılı olmaqdadır.

Ona görə də hər kim Allahdan möhlət istəyərsə, gərək Allahın dəvətini qəbul edib, onun elçilərinin ardıcıllarından olsun. Ancaq o zaman dünya və axirətin bəlalarından xilas ola bilər və həqiqi nicata çatar.

 

 

 

  746
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    İmam Səccad (ə) –ın həyatına bir baxış
    İMAM ƏLI (Ə)IN SONRA, HƏSƏN (Ə) A YAZDIĞI VƏSIYYƏTLƏRINDƏNDIR (1)
    Xanım Fatimeyi Zəhranın (s.ə) mövludunun ildönümü münasibətilə qadınları təbrik edirik
    İmam Hüseynin (ə) möcüzələri – “Ölünü diriltməsi”
    Qiyamət günü Allahın qəzəbinə düçar olan 10 dəstə
    ONUNCU İMAM İMAM ƏLİYYƏN-NƏQİ (ə)
    Saf niyyət əməlin qəbul olması üçün şərtdir!
    Atasın zinəti
    Tərs, qara ləkəli və geniş ürəklər
    ƏL-ƏNKƏBUT ‏ SURƏSI

 
user comment