Azəri
Saturday 30th of May 2020
  526
  0
  0

And içmək

Pak və müqəddəs Allaha and içməyin qadağan olunması
Quran:
«Yaxşılıq etməkdən, təqvalı olmaqdan, xalq arasında barışıq yarat¬maq¬dan kənar durmanız üçün Allahı öz and yerinizə çevirməyin. Allah eşidən və biləndir.»
Hədis:
İmam Sadiq (ə):«Allaha, doğru da olsa, yalan da olsa and içməyin. Çünki Allah-taala buyurmuşdur:«Allahı öz andlarınıza vasitə etməyin.»
 
Yalan and içmədən çəkinmək
«Səvabul-əmal» kitabından:«Allah-taala buyurmuşdur:«Mən öz rəhmətimi yalandan and içən şəxsə şamil etmərəm.»
Allahın Peyğəmbəri(s): «Yalandan and içməkdən çəkinin. Çünki bu iş evləri sakinsiz qoyar.»
İmam Sadiq (ə):«Hər kəs yalan olduğunu bildiyi halda and içsə Allaha qarşı müharibəyə qalxmışdır.»
İmam Sadiq (ə):«Məcburən yalandan and içmək özündən sonra qalan övladlara yoxsulluq gətirər.»
Zalıma and içdirməyin yolu
İmam Əli (ə) :«Zalıma and içdirmək istəyəndə, ona «Mən Allahın qüvvət və qüdrətindən uzaq olum» dedizdirərək and içirdin. Çünki əgər yalandan buna and içmiş olsa çox tez bir zamanda öz cəzasına çatar. Ancaq, «And olsun Allaha, Ondan başqa Allah yoxdur» desə Allah cəza verməyə tələsməz. Çünki Allah-taalanı vahidliyi ilə mədh etmişdir.»
 
Kitab: "Mizanül-hikmə"
Yazının tərtibində tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından istifadə olunub.
  526
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article


 
user comment