Azəri
Saturday 28th of November 2020
  70
  0
  0

10 HƏDIS (5)

10 HƏDIS (5)

10 HƏDIS (5)

Hədis 41: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Oruc tutarkən obaşdan yeyin, çünki obaşdanlıq bərəkətin əsasıdır.”

Hədis 42: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Bir-birinizə əl verin (görüşün) ki, qəlbinizdən kin xaric olsun.”

* * *

Hədis 43: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Günahdan tövbə odur ki, onu təkrar etməyəsiniz.”

* * *

Hədis 44: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Dünyanın şirinliyi axirətin acılığı və dünyanın acılığı axirətin şirinliyidir.”

* * *

Hədis 45: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Qadının cihadı ərinə yaxşı baxmaqdır.”

* * *

Hədis 46: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Evlənməyin ən yaxşısı odur ki, asan başa gəlsin.”

* * *

Hədis 47: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Dostlarınızın ən yaxşısı eyblərinizi sizə deyəndir.”

* * *

Hədis 48: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Allah rəhmət etsin o kəsə ki, öz dilini islah edər.”

* * *

Hədis 49: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Çox gülmək qəlbi öldürər.”

Hədis 50: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Əməl olunan elmdən savayı, bütün elmlər qiyamət günündə vizrü-vəbal olacaqdır.”

  70
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

Beynəlxalq ədalət
AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-2
Əbədiyaşar hikmətlər
Cənnət
RUHUN SAFLAŞDIRILMASI
İncitmək
BÜTÜN İŞLƏR ALLAH ÜÇÜN
AYƏTULLAH HÖCCƏTİN VƏFATI
AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-1
AİLƏ

latest article

Beynəlxalq ədalət
AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-2
Əbədiyaşar hikmətlər
Cənnət
RUHUN SAFLAŞDIRILMASI
İncitmək
BÜTÜN İŞLƏR ALLAH ÜÇÜN
AYƏTULLAH HÖCCƏTİN VƏFATI
AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-1
AİLƏ

 
user comment