Azəri
Wednesday 1st of December 2021
1061
0
نفر 0
0% این مطلب را پسندیده اند

BƏQİ DƏRDİ

BƏQİ DƏRDİ

Ey Bəqi, ey fəryadlar dəryası!
Ey Bəqi, ey şiələrin ümid yeri!
Bəqinin hekayəsi, qürbət və qəriblik hekayəsidir: İslam qəribliyinin hekayəsi.
Bu sirri kimə deyim ki, İslam, Peyğəmbərin (s) şəhərində qəribdir?
Bu hekayəni dərdimi bilənlər və Bəqi aşiqlərindən başqa kimə deyim ki, heç kəsdə bu dərdi eşitmək taqəti yoxdur.
Ey göz yaşım, mənə rüxsət ver, rüxsət ver əsrlərdir sinəmdə gizlədiyim bir sirri danışım, o sirri ki, bu vaxta qədər deməyə bir kəs tapmamışam.
Bura Bəqi qəbristanlığıdır.
Bu torpaq, bir fəryad xəzinəsidir. Əsrlərdir onu, zalımların qorxusu sinəmizdə gizlədib.
Hərçənd ki, göz yaşımız bunu gizlədə bilməmiş və hayqırmışdır. Amma bu elə bir dərd və qəhər deyil ki, yalnız ağlamaqla sağalsın.
Bu elə bir yara deyil ki, göz yaşı ona məlhəm olsun.
Bəqinin hekayəsi, İslamın qürbət hekayəsidir.
Bu sirri kimə deyim ki, Peyğəmbər (s) öz şəhərində qəribdir.
Ey ğözüm qan ağla səndəki hicab götürülsün və görəsən ki, bu torpaq, cənnət saraylarından biridir. Bu torpaqda eşq dəfn olunub. Bu torpaqda cənnəti paylayanlar yatıb.
Bu torpağa Allah-taalanın böyük mələkləri rəhmət qanadlarını sərmişlər.
Ey Bəqi! Ey Siddiqeyi-Tahirənin (s) sirrini özündə gizlədən!
Ey Bəqi! Ey nur dəryası! Ey Mehdinin (əc.) həmnəvası!
Ey Bəqi! De ki, o buraya gələndə burada nə baş verir?
Ey Bəqi! Ey pak torpaq! Səndə həbibimin ayaq izlərini görürəm.
Səndə paklar və yatdığı torpağı pak edənlər yatıb!
Ey Bəqi! Qulaq as... Onun səsidir: “Əmmən yucibul-muztərrə iza dəahu və yəkşifussu”. “(Bütlər yaxşıdır) yaxud əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi Ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran, (sizdən) şəri sovuşduran, sizi yer üzünün varisləri edən kimsə?”
Bu səs dərdli ürəyin naləsidir...
Ey pak Bəqi! Gözlə! Gözlə, əgər zalımlar günəşi qürubun qürbətində həmişəlik saxlamağı bacarsalar, sən də qərib qalacaqsan!

YAZAR: Məhəmməd Bəşirov

1061
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

Tövbə və onun faydaları haqqında bİr neçə hədİs
Allah yerin və göylərin nurudur, bəs məqsəd hiss olunan nurdur? Əgər belə deyilsə, bəs ...
ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-IN NƏZƏRINDƏ BEYTÜL-MAL OĞRULARI
Kimdir İnsan?
Gündəlik beş namaz nə üçündür?
ƏHLİ-BEYT RƏVAYƏTLƏRİ
Rəcəb ayının 27-ci gecəsi və gündüzünün əməlləri
MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİ
Cəmərəyə dаş аtmаq
Quranın hikmətləri bir daha təsdiqləndi

 
user comment