Azəri
Thursday 9th of July 2020
  822
  0
  0

Allahın vədi dəyişməz

Allahın vədi dəyişməz

 Vəd edən Allahdır və Allahın vədi əksər insanların vədi kimi əsassız və puç deyil
Əgər insan öz qəlbi, əli, dili və nəhayət, bütün gücü ilə Allaha yardıma qalxsa, onun yeganə məqsədi ilahi qanunların və səmavi hökmlərin icrası olsa, şübhəsiz, özü də Allahın yardımından faydalanacaq. Çünki Allah-Taala öz səmavi kitabında Onun yoluna yardım edən bəndəsinə yardım vəd edir. “Ey iman gətirənlər! Əgər siz Allaha (Allahın dininə və Peyğəmbərinə) yardım göstərsəniz, O da sizə yardım göstərər və sizi sabitqədəm (cihadda möhkəm, qüvvətli) edər.” (Muhəmməd-7)
Bu ilahi vədi daha çox iki cəhətdən nəzərdən keçirmək lazım gəlir:
Əvvəla, vəd edən Allahdır və Allahın vədi əksər insanların vədi kimi əsassız və puç deyil. Bu vəd dəyişməz bir vəddir, Allah lazım bildiyi vaxt onu gerçəkləşdirəcək.
İkincisi, Allahın qüdrəti bitib-tükənməzdir. Təbii ki, Allah qeyri-məhdud qüdrəti ilə məhdud insana yardım etsə, kimsədə bu yardıma qarşı çıxmaq gücü olmayacaq.
“Əgər Allah sizə yardım edərsə, heç kəs sizə qalib gələ bilməz. Yox, əgər sizi zəlil edərsə, Ondan sonra kim sizə kömək edə bilər? Buna görə də möminlər Allaha təvəkkül etsinlər!” (Ali-İmran-160)

  822
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    ƏMR AS İMAMIN MƏZƏMMƏT DALĞALARI ALTINDA
    NEMƏT YA ƏZAB
    Əxlaq aynası
    Allahı necə vəsf edək?
    BIR MƏSIHI ALIMININ MÜSƏLMAN OLMAQ ƏHVALATI
    Cəfəri-Təyyar namazı
    Böyük günahlar
    TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏ
    İlahi qorxu
    Alim və tələbə hər ikisi inkişaf və hidayətdə şərikdirlər

 
user comment