Azəri
Saturday 17th of April 2021
215
0
نفر 0
0% این مطلب را پسندیده اند

Dua mərhəmətin, dəstəmaz namazın, namaz behiştin açarıdır”

Dua mərhəmətin, dəstəmaz namazın, namaz behiştin açarıdır”

 “Sizə təqva və daimi təfəkkürü vəsiyyət edirəm. Çünki bütün yaxşılıqların əsası düşünməkdir”.
Həzrət Peyğəmbər (s):
“Allah insanda üç xüsusiyyəti sevir: az danışmaq, az yatmaq, az yemək.” (“Əl-вaizul-ədədiyyə,” s. 147.)
“Dua mərhəmətin, dəstəmaz namazın, namaz behiştin açarıdır.” (“Nəhcül-fəsahə”, s. 332)

İmam Əli(ə):
“Öz eyiblərindən agah olan kəs başqalarında eyib axtarmır.” (“Müstədrəkul-вəsail”, c. 11, s. 316.)
“Yağlıdillikdən uzaq ol, çünki o iman sifəti deyil.” (“Nəhcül-bəlağə”, k, 347.)

Həzrət Zəhra (s):
«Əgər əmrlərimizə əməl etsən, qadağalarımızdan çəkinsən şiələrimizdən olacaqsan.» (“Biharül-ənвar”, c. 68, s. 155.)
“Biz Əhli-beyt məxluq arasında Allahın vasitəsi, Onun seçilmişləri, paklar məhəlli, Allahın aşkar dəlili, peyğəmbərlərin varisləriyik” (“Səhifətuz-Zəhra”, s. 27);

İmam Həsən (ə):
“Allahın nemətlərinə görə təşəkkür etməmək alçaqlıqdır.” (“Tuhəful-uqul”, s. 236)
“Sizə təqva və daimi təfəkkürü vəsiyyət edirəm. Çünki bütün yaxşılıqların əsası düşünməkdir”. (“Məcmueye- Вərram”, c.1, s. 53.)

İmam Hüseyn (ə):
“Həqiqətən xalqın sizə ehtiyacı Allahın böyük nemətlərindəndir. Onların ehtiyacını ödəməkdə süstlük göstərməyin.” (“Biharül-ənвar”, c. 71, s. 318.)
“Bağışlayan kəs ucadır. Paxıl və dargöz adam isə zəlil olur.” (“Mizanul-hikmət”, c. 2, s. 184.)

İmam Zeynal-abidin (ə) (Səccad):
“Qeybətdən çəkinin, çünki qeybət xalqın ətini yeyənlərin xuruşudur.” (“Müstədrəkul-вəsail”, c. 9, s. 113.)
“Allahın verdiyi ruziyə qənaət edən xalqın ən ehtiyacsızı olar.” (“Tuhəful-uqul”, s. 285.)

İmam Baqir (ə):
“Allaha təvəkkül edən kəs məğlub olmaz.” (“Müstədrəkul-вəsail”, c. 11, s. 328.)
“Həqiqətən, möminlərin ən kamili xoşrəftarlı olandır.” (“Üsule-kafi”, c. 3, s. 121.)

İmam Sadiq (ə):
“Əgər bir mömin günah etmək qərarına gəlsə ruzisindən məhrum olacaq.” (“İqabul-əmal”, s. 521.)
“Dünya işlərin yaxşıdırsa, dinindən ötrü nigaran ol.” (“Tuhəful-uqul”, s. 377.)

İmam Kazim (ə):
“Ağılın dəlili təfəkkür, təfəkkürün dəlili sükutdur.” (“Mizanul-hikmə”, c. 5, s. 436.)
“Din qardaşının qeybətini edən şəxs məlundur.” (“Mizanul-hikmə”, c. 7, s. 333.)

İmam Riza (ə):
“Zəif insanlara kömək etmək sədaqətdən üstündür.” (Tuhəful-uqul”, s. 470.)
“Ağıl insanın dostu, nadanlıq isə düşmənidir.” (“Tuhəful-uqul”, s. 467.)

İmam Cəvad (ə) (Məhəmməd Təqi):
“Şükrü yerinə yetirilməyən nemət bağışlanmayan günah kimidir.” (“Biharul-ənвar”, c. 75, s. 82.)
“Nəfsinə itaət edən kəs düşmənin arzularını yerinə yetirir.” (“Səfinətül-bihar”, c. 2, s. 728.)

İmam Hadi (ə) (Əliyyən Nəqi):
“İnsanlar dünyada var-dövlətləri, axirətdə isə əməlləri ilə yoldaş olacaqlar.” (“Biharul-ənвar”, c. 78, s. 368.)
“Allahdan qorxandan qorxar, Allaha itaət edənə itaət edərlər.” (“Biharül-ənвar”, c. 78, s. 368.)

İmam Həsən Əskəri (ə):
“Axmağın qəlbi ağzında, aqilin ağzı qəlbindədir.” (“Tuhəful-uqul”, s. 519.)
“Təvazökarlıq elə bir nemətdir ki, kimsə ona həsəd aparmır.” (“Вəsailüş-şiə”, 16, s. 98.)

İmam Zaman (ə):
“Peyğəmbər qızı Fatiməye Zəhra (s) mənim üçün layiqli nümunədir.” (“Biharül-ənвar”, c. 53, s. 180.)
“Biz Peyğəmbər ailəsindən kənarda elm əldə etmək bizi inkar etməkdir.” (“Səhifətul-Məhdi”, s. 334.)

215
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

Məryəm surəsinin on yeddinci ayəsində "Ruhun (Cəbrail) təzahürünün" mənasını ...
İmamət, yaxud canişinlik haqqında qısa məlumat
Namaz "Nəhcül-bəlağə"də (1)
"Şiə" sözünün mənası və tarixi
10 HƏDIS (24)
Quran və hədis baxımından “təvəlla” və “təbərra”nın fəlsəfəsi
ALLAHIN LABÜD VƏ QAÇILMAZ VƏDƏSİ
İBADƏTİN FƏLSƏFƏSİ
Allah qorxusu insana nə üçün lazımdır?
CƏBR VƏ İXTİYAR

 
user comment