Azəri
Sunday 9th of August 2020
  798
  0
  0

Tərəzidə aldatma!

Tərəzidə aldatma!
Ölçüdə və çəkidə əskiklik, müştərini və şəriki malın qədərində aldatma Quran ayələri və Əhli-beyt (ə) hədislərinə görə haram və böyük günahdır. Qurani kərimin 114 surəsindən biri olan “Mutəffifin” surəsi bu mövzuya həsr olunmuşdur. Bu surədə oxuyuruq: “Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların; O kəslər ki, özləri xalqdan bir şey aldıqları zaman onu tam ölçüb alar; xalq üçün bir şey ölçdükdə və çəkdikdə isə onu əskildərlər; məgər onlar diriləcəklərini düşünmürlərmi?! Özü də dəhşətli bir gündə! O gün bütün insanlar aləmlərin Rəbbi olan Allahın hüzurunda duracaqlar! Xeyr! Şübhəsiz ki, pis əməllərə uyanların əməl dəftəri siccindədir!”
Allahın Rəsulu (s) buyurur: “Hər kəs peymanə və çəkidə xəyanət edərsə qiyamət günü onu cəhənnəmin dibinə gətirər və iki yanar dağ arasında yerləşdirərlər. Ona deyilər ki, bu dağları çək. O da daim bu işə məşğul olar».
Uyğun ayələrin təfsirində İslam Peyğəmbəri (s.ə.v.v) buyurur: «Beş şey beş şeylə yanaşıdır: qövmlər əhd-peymanı pozdular və Allah-Taala düşmənləri onlara qalib etdi, zina kimi çirkin günaha batdılar və ölüm onların sorağına gəldi, Allah - hökmünün ziddinə hökm verdilər və fəqirliyə tuş gəldilər, zəkat ödəmədilər və yağışdan məhrum oldular, ölçüdə və çəkidə aldatdılar və quraqlığa məhkum edildilər».
«Əllahumməğfirliyəz-zunubəl-ləti tuğəyyirun-niəm»
Pərvərdigara, nemətləri dəyişən günahlarımı bağışla»).
Nemət dəyişən günahlar İmam Səccaddan (ə) nəql olunmuş bir hədisə görə bunlardır: xalqa zülm, xeyir iş ruhunu itirmək, xeyir işlərdən kənarlaşmaq, nemətlərə küfr etmək (naşükürlük), şükür etməkdən uzaqlaşmaq.
Bu günahlar insanı nemətlərdən məhrum edib əvəzində bəla, müsibət və əzaba salır.
 
Yazının tərtibində tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından istifadə olunub.
  798
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    İmam Rizanın (ə) ziyarətinin ikinci Həcdən üstünlüyü
    BUNLARI BILMƏK MARAQLIDIR
    Kəlamın möcüzəsi
    İMAM HÜSEYN (Ə)
    Bismillah” tövhid rəmzidir
    Bəlalar – İlahi tərbiyədir. Bəla qarşısında səbirdən başqa yol yoxdur
    İMAM HÜSEYNİN (Ə) HİCRƏTİ
    211- ci xütbə
    İMAM HÜSEYNİN (Ə) KƏLAMINDA ZÜHUR ƏLAMƏTLƏRİ-2
    Xanım Fatimeyi Zəhranın (s.ə) mövludunun ildönümü münasibətilə qadınları təbrik edirik

 
user comment