Azəri
Thursday 1st of October 2020
  12
  0
  0

İmam Rizanın (ə) ziyarətinin ikinci Həcdən üstünlüyü

 Bu ziyarət rəcəb ayında olsa münasibdir!
Mötəbər sənədli bir rəvayət nəql olunur: Məhəmməd ibn Süleyman imam Cavaddan (ə) soruşdu: “Vacib həccini başa vurub Mədinəyə gələn, Mədinədə peyğəmbəri ziyarət edən, sonra Nəcəfə yola düşüb Əmirəlmömininin (ə) ziyarətində olan, Kərbəlada imam Hüseyni (ə), Bağdadda imam Kazimi (ə) ziyarət edən bir şəxs yenidən həccə getmək gücündədirsə, Xorasanda imam Rizanı (ə) ziyarət etsə yaxşı olar, yoxsa həccə getsə?” İmam Cavad (ə) buyurdu: “Yaxşı olar imam Rizanı (ə) ziyarət etsin. Bu ziyarət rəcəb ayında olsa münasibdir!” (“Kamiluz-ziyarat”, bab 101, hədis 7, s.509)

  12
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

IMAM HÜSEYN ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
HƏZRƏTİ MƏHDİNİN İNQİLABI
Ənfal surəsində bəyan edilən bütün ənfalın (qənimətlərin ) Allah və Onun Rəsuluna aid ...
Minаdа vаcib оlаn əməllər
PEYĞƏMBƏRİN (s) UŞAQLIĞI VƏ CAVANLIĞI
Bəlalar – İlahi tərbiyədir. Bəla qarşısında səbirdən başqa yol yoxdur
Quran baхımından Allahı tanımaq yоlu
Həzrət Məsumə (ə.s) cavab verdi...
İŞİD-in Mosuldaki Mərmi Və Bomba İstehsal olunan Evləri
İslamçı Yazar Vüsal Nadiroğlunun məhkəməsi keçirilib

 
user comment