Azəri
Saturday 4th of July 2020
  3218
  0
  0

Hüseyndir Xaliqi əzəm fədası..

Hüseyndir Xaliqi əzəm fədası..

Hüseyndir Xaliqi əzəm fədası,
Hüseyndir dine-İslamın bəqası,
Hüseyndir aləmin zibo-səfası,
Hüseyndir şiəyanın müqtədası,
Hüseyndir ənbiyanın dilrübası.
Gözəldir çöhrəi-izəd nüması,
Cəmi kainatın rəhnüması,
Atasi Mürtəza şiri-Xudadı,
Anası Fatimə xəyrun-nisadı,
İki dünyanın olmuş pişvası.
O dəm ki, məqtələ sultan yıxıldı,
Gəlib səs höccəte-Rəhman yıxıldı,
Sütune-xanei-iman yıxıldı,
Səfa öldü, yerə irfan yıxıldı,
Olar həşrə kimi bərpa əzası.
Sərasər cismi olmuşdu qızıl qan,
Baxıb səmte-səmayə şahe-xuban,
Dedi sən şahid ol, ey həyyi-sübhan,
Hüseyn eliyib vəfayi-əhdo-peyman,
Minayi-eşq olubdur Kərbəlası.
İlahi üzmüşəm əl Əkbərimdən,
Ləb ətşan şirxarə Əsğərimdən,
Bəlalı itrətimdən yavərimdən,
Nənəm Zəhraya bənzər xahərimdən,
Mənə minnətdi eşqin hər bəlasə.
Sənin eşqində sərməstəm Xudaya,
Tərəktul-xəlqə turrən fi həvaka,
Və əytəmtul əyalə kulli əraka,
Və ləv qəttətəni fil-həbbi irba
Ola qanilə möhkəm din binası.
Qərəz ərşe-Xuda qudalə düşdü,
Rüxe-zibaya qandan halə düşdü,
Yaralı Kəbəyi-amalə düşdü,
Dilim gəlmir deyim nə halə düşdü,
Çıxıb əndazədən xəncər yarası.
Axardı yarəsindən qan sərasər,
Duranmazdı ayaq üstə o sərvər,
Gəlibdi naləyə yeksər mələkər,
Boyandı qanına Zəhra balası.
 
Şeir, tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından əxz olunub.

  3218
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    İMAM ƏLI (Ə)IN SONRA, HƏSƏN (Ə) A YAZDIĞI VƏSIYYƏTLƏRINDƏNDIR (1)
    Tərs, qara ləkəli və geniş ürəklər
    KUMEYLIN TƏNBIHI!
    İŞİD-in Mosuldaki Mərmi Və Bomba İstehsal olunan Evləri
    İmam Əlidən (ə) 14 hikmətli öyüd
    MÜBARIZƏ VƏ CIHAD ALOVU (1)
    İmаm Hәsәn Әskәridən (ә) qırх hәdis
    HӘZRӘT RZANIN OĞLUNA MӘKTUB
    Atasın zinəti
    İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (2)

 
user comment