Azəri
Tuesday 29th of September 2020
  1964
  0
  0

Kim günah edir, amma cənnət arzusundadır ?

Kim günah edir, amma cənnət arzusundadır ?

Cin vurmuş adam necə olur?
Peyğəmbər (s) bir yerdən keçirdi. Gördü ki, bir dəstə insan bir yerə toplaşıb. Soruşdu: Nə olub? Dedilər: Burada bir nəfər dəli olub, onu cin vurub. Buyurdu: Bu dəli deyil, xəstədir. İstəyirsinizmi ki, sizə həqiqi dəlinin kim olduğunu bildirim? Dedilər: Bəli, ey Allahın rəsulu! Həzrət (s) buyurdu: Həqiqi dəli o kəsdir ki:

1. Təkəbbürlə yol gedir.
2. Hamıya yuxarıdan baxır.
3. O tərəf-bu tərəfə yekəxanalıqla dönür.
4. Günah edir, amma cənnət arzusundadır.
5. Camaat onun şərindən amanda deyillər.
6. Ondan xeyir gözləmirlər.

Belə adam həqiqi mənada dəlidir.

  1964
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

Riyakar və saxtakar insanın üç əlaməti
İslamda təmizlik və əxlaqi sərvətlərə yiyələnmək
Şükür - ibadətin aydın nümunəsidir
Şükür - ürəkdə təvazökarlıq, dildə təsbih və əməldə itaət
Zəkat
İSLAM MƏDİNƏDƏ
QEYBƏT QURAN BAXIMINDAN
Nübuvvət
SƏBR VƏ DÖZÜM
Səkkizinci imam Həzrət Musa Rza (ə)

 
user comment