Azəri
Monday 10th of May 2021
70
0
نفر 0
0% این مطلب را پسندیده اند

Ya Zəhra!

Ya Zəhra!

Şərəfindir ki, Mustəfadır atan, ya Zəhra!

Şiri-Xudayə müdam munis olan, ya Zəhra!


Sənə Hüriyyeyi-insiyyə deyib peyğəmbər,
Xaliqə təsbih edib nuru saçan, ya Zəhra!

Necə xoşdur Həsənin, bir də Hüseynin ətri!
Gələcək, gözləyirik, Mehdi balan, ya Zəhra!

Aləmə zinət olub, hamı bilir, beş kimsə,
Xilqətin türbəti ə`layi-cinan, ya Zəhra!

Anlayıb kimdi Bətul, ruzi-əzəl əhli-səma,
Olacaqsan bizə məşhərdə əyan, ya Zəhra!

Qəzəbin razılığın, həzrəti Sübhanındır,
Geriyə dönməyəcək əsla duan, ya Zəhra!

Tərifin yazmaq üçün mən gətirim Qur`ani,
Olmusan gör necə “Kövsər”də bəyan, ya Zəhra!

Ayrılıb getdi Rəsul daima ağlar oldun,
Sənə zülm eylədi əşrari-zəman, Ya Zəhra!

Sənə təsliyyət üçün nazil olubdur Cibril,
Beytül-əhzanına əfğanı dolan, ya Zəhra!

Baş alıb indi Bəqidə dolanır şilələrin,
Hardadır, bilməyirik, qəbri-nihan ya Zəhra!

Bilirəm şəninə yazmış neçə şair əş`ar,
Nə olar yazsam əgər mən də bu an, “ya Zəhra!”

İstəyir dərdinə səndən yenə Vasif, çarə,
Rəsuli-Əkrəmə xatir ver aman, ya Zəhra!

70
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

ZÜHURUN ZƏMİNƏ VƏ ƏLAMƏTLƏRİ
Həzrət Əlinin (ə) son anlarında İmam Həsən (ə) və İmam Hüseynə (ə) vəsiyyəti
İMAM BAQIR (Ə) HAQQINDA QISA MƏLUMAT
Din və nigah
İlk insanın yaranması və təkamül hipotezi
Neysan suyunun xüsusiyyəti. Bahar yağışından qafil olmayın!
SƏFURA; ŞÜEYB (Ə)IN QIZI
Namaz "Nəhcül-Bəlağə"də (2)
Quranda günəş və ay barədə
Ehramın şərtləri

 
user comment