Azəri
Friday 9th of December 2022
0
نفر 0

İmam Hüseynin (ə) şəfaəti hər 2 dünyada olacaq

Həzrət Seyyidi-Şühədanın (ə) Əhli-Beyt (ə) davamçıları yanındakı ən üstün bərəkəti odur ki, axirətdə şəfaət edəcək. Şəfaətin həqiqi mənası odur ki, güclü varlıq zəif varlığın kənarında qərar tutub, ona kamala çatması üçün yardım edər. Quranın nəzərinə görə şəfaət edən ilə şəfaət olunan arasında rabitə olmalıdır. Quranın nəzərinə görə şəfaət iki cür olur: 1. Rəhbər şəfaəti və ya əməl şəfaəti.
İmam Hüseynin (ə) şəfaəti hər 2 dünyada olacaq

Həzrət Seyyidi-Şühədanın (ə) Əhli-Beyt (ə) davamçıları yanındakı ən üstün bərəkəti odur ki, axirətdə şəfaət edəcək. Şəfaətin həqiqi mənası odur ki, güclü varlıq zəif varlığın kənarında qərar tutub, ona kamala çatması üçün yardım edər.
Quranın nəzərinə görə şəfaət edən ilə şəfaət olunan arasında rabitə olmalıdır. Quranın nəzərinə görə şəfaət iki cür olur:
1. Rəhbər şəfaəti və ya əməl şəfaəti.
2. Məğfirət şəfaəti və ya fəzl şəfaəti.
Birinci növ şəfaət əzabdan nicat verib, həsənələrə bürüməkdir ki, hətta dərəcənin artmasına belə səbəb olur. İkinci növ şəfaət odur ki, günahı aradan aparar və əzabı dəf edər. Ancaq insanın dərəcəsini qaldırmaz.
Bildiyimiz ki, Qiyamət günü möminlərə peyğəmbərlər (ə), şəhidlər, Məsumlar (ə), Qurani-Kərim şəfaət verəcəkdir. Məsumlar (ə) içərisində şəfaət edənlərdən biri də İmam Hüseyndir (ə). Həzrət Hüseyn (ə) o kəslərə şəfaət verəcəkdir ki, onun məktəbinin şagirdi olmuşdur.
Quran və İmam Hüseyn (ə) məktəbi elə bir İlahi kəndirdir ki, bəşəri bədbəxtlik quyusundan çıxardıb, səadətə çatdıra bilər. Şəfaət hər üç dünyada insana şamil ola bilər. Şəfaətin ən çox şamil olduğu zaman – Qiyamətdir. Seyyidi-şühəda (ə) öz davamçılarına həm dünyada, həm bərzəxdə və həm də Qiyamətdə şəfaət verir və verəcəkdir də.
Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Bizim üçün şəfaət vardır və bizim dostlarımız üçün də şəfaət vardır”. Başqa bir hədisdə oxuyuruq: “Şəfaət edənlər İmamlardır və möminlərin dostlarıdır”. (İslami saytlara istinadən)
Bəli, İmam Hüseyn (ə) o Məsumlardandır ki, Qiyamət günü öz aşiqlərinə və dostlarına şəfaət verəcəkdir. İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Hər kim mənim ölümümdən sonra məni ziyarət edərsə, ölümündən sonra mən də onu ziyarət edərəm”.
Hədis nəql edənlərdən biri danışır ki, bu hədis mənim zehnimdə davamlı olaraq qalırdı və bir gecə İmam Hüseyni (ə) yuxuda gördüm və soruşdum ki, ağa, bu hədis doğrudurmu? Buyurdu: “Bəli, baxmayaraq ki, atəşdə olsa belə, onu çıxardaram”. Dedim: “Ağacan, bu hədisi vasitəsiz sizin adınızdan nəql edə bilərəmmi?”. Buyurdu: “Bəli”.


source : sibtayn
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

EYB AXTARMAQ
Sаnki Onu görürsәn”
İMAM ƏLI (Ə)IN SONRA, HƏSƏN (Ə) A YAZDIĞI VƏSIYYƏTLƏRINDƏNDIR (1)
QÜREYŞİN PEYĞƏMBƏRƏ (S) QARŞI MÜCADİLƏ VƏ ÇƏKİŞMƏLƏRİ
Peyğəmbərə (s) ən çox bənzəyən Əli Əkbər!
Ruh oxşayan hədislər
Kimdir İnsan?
Zühur haqqında
Şeytan haqqında
Бу ҝүн имам Әли (ә) вә ханым Зәһра (с.ә) издиваҹ ...

 
user comment