Azəri
Tuesday 17th of May 2022
273
0
نفر 0

KİŞİNİN QADIN ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI-3

KİŞİNİN QADIN ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI-3

İslamda ailə

Hüseyn Ənsariyan

2. TƏMKİN (TƏSLİM)

Qadın şəriətdə məhdudiyyət qoyulmuş yerlər istisna olmaqla hər bir zaman kişinin cinsi tələbinə təslim olmalıdır. Hətta, bu məsələdə öncül olaraq öz hazırlığını bildirməsi müstəhəbdir.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Qadın ən yaxşı ətirlərdən istifadə etməli, ən gözəl libasını geyinməli, ən gözəl şəkildə bəzənməli və özünü hər gecə və gündüz ərinin ixtiyarına verməlidir. Əlbəttə, kişinin hüququ bunlardan daha çoxdur».

Əgər hər hansı bir qadın Rəsulullahın (s) buyruğuna əmələ edərsə, ərini özü üçün qoruyar, onu digərlərinə göz dikməkdən, halal yolla belə, başqalarının ardınca getməkdən çəkindirər.

Bir çox qarşıdurmalar buradan qaynaqlanır. Qadın ziyafətə, toya getdikdə ətirlənir, ən gözəl donunu geyinir və başdan-ayağa bəzənir. Əri qarşısında isə bəzənməyə heç bir cəhd göstərmir. Belə mərasimlərdən qayıtdıqda isə, əri onu digərlərinin gördüyü kimi görə bilmir. Çünki evə gəldikdən sonra dərhal gözəl libasını, zinət əşyalarını çıxarır və bu onun ərinin qəlbini incidir, onun həyat yoldaşına olan rəğbətini azaldır.

Bir çox gənclər və orta yaşlı insanlar mənim yanıma gələrək, həyat yoldaşlarının bu növ rəftarlarından şikayətlənirlər. Müvəqqəti izdivac etmək və ya yenidən ailə qurmaq istədiklərini bildirir və məndən çıxış yolu göstərməmi xahiş edirlər.

Mənim qadınlara tövsiyəm yalnız budur ki, bacardıqları qədər həzrət Peyğəmbərin (s) və məsum imamların göstərişlərinə əməl etsinlər. Əgər belə edərlərsə, ailədə heç bir problem qarşıya çıxmaz, kişi evdən xaricə meyl göstərməz. Əks təqdirdə isə, ailənin təməli dağılar və bu dağıntının günahı qiyamət günü həmin qadının üzərinə düşər.

Bu mövzuda Peyğəmbərin (s) heyranedici bir göstərişi var. Bu göstəriş ərinin hüququnu soruşan bir qadının cavabında buyurulmuşdur: «İntim əlaqəni ona (ərinə) dəvənin üstündə olsa belə, qadağan etmə». Yəni bu olduqca mühüm və ailə məhəbbətini qoruyan amildir.

Digər bir hədisdə isə buyurur: «Ərini, sənə ehtiyaclı olduğu zaman başından etmək üçün ən böyük ibadət olan namazı belə uzatma».

273
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:
لینک کوتاه

latest article

Habil və Qabil kim ilə evlənmişdi?
MADDİ VƏ MƏ᾽NƏVİ BƏRƏKƏTLƏR
UŞAQ TƏRBİYƏSİNİN ƏASLARI
SAHİBKARIN ÖVLADLARINI İNCİTMƏK
İSLAM PEYĞƏMBƏRİ VƏ HALAL XÖRƏK
ƏLİ (Ə) ÖLÜMÜNÜN SON SAATLARINDA
KİŞİNİN QADIN ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI-3
İRАDLАR HİCАB VӘ MӘNTİQ
İŞ VƏ FƏALİYYƏTİ
HARAM MAL

 
user comment