Azəri
Saturday 1st of October 2022
0
نفر 0

Siratül-müstəqim nədir

Quran ayələrini araşdıran zaman Allaha ən yaxın yolun Siratül-müstəqim olduğunu görürük. Siratül-müstəqim nədir? Siratül-müstəqim - Allahpərəstlik, İlahi əmrlərə sadiq olmaqdır.

“De: “Şübhəsiz, Rəbbim məni doğru yola - sabit (və bəşəriyyətin səadətini təmin edən) bir dinə və haqpərəst olan və əsla müşriklərdən olmamış İbrahimin ayininə hidayət edib””. (“Ənam” 161).

Bəli, bu ayədə adı çəkilən İbrahim dini - həmin Siratül-müstəqimdir.

Başqa bir yerdə oxuyuruq: “Ey Adəm övladı, məgər Mən (peyğəmbərlər və öz ağlınız vasitəsilə) sizə buyurmadımmı ki: «Şeytana ibadət etməyin! Şübhəsiz, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir?!» Və: «Yalnız Mənə ibadət edin ki, bu, düz yoldur!». (“Yasin” 60-61).

“Allahın ayələri sizə oxunduğu halda və Onun Rəsulu sizin aranızda ola-ola, necə küfr edirsiniz?! Kim Allaha sığınsa, doğrudan da, doğru yola hidayət olunmuşdur”. (“Ali-İmran” 101).

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Siratül-müstəqim bir yoldur. O, Allaha ən yaxın olan yoldur. Ona görə də nə zaman Quran Siratül-müstəqim deyir, əməl və əqidə müstəvisində olan İlahi dini nəzərdə tutur. Bu, Allahla rabitə qurmaq üçün ən yaxın yoldur. Həqiqi din də bir dənədir. ”Şübhəsiz (peyğəmbərlərin gətirdikləri və şəriət şəklində bəşəriyyətə təqdim etdikləri həqiqi) din Allah yanında həmin İslamdır”. (“Ali-İmran” 19). Bundan aydın olur ki, həqiqətdə hamı bir yerə qayıdacaqdır.

Bəziləri Siratül-müstəqimin İslam, bəziləri Quran, bəziləri Peyğəmbər (s) və İmamlar (ə) oldunu iddia edirlər. Bu deyilənlərin hamısı İlahi dinə, tövhid dininə qayıdır. Bu haqda gələn hədislərə nəzər salaq:

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Siratül-müstəqim peyğəmbərlərin yoludur, onlar İlahi nemətə şamil olanlardır”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Məqsəd - İmamın tanınması və yoludur”. Həzrət (ə) başqa yerdə buyurur: “Allaha and olsun ki, biz - Siratül-müstəqimik”.

İmam Sadiq (ə) yenə də buyurur: “Siratül-müstəqim - Əmirəl-möminindir (ə)”.

Həzrət Peyğəmbər (s), İmamlarımızın (ə) hamısı bizləri tövhid dininə dəvət edirlər. Bu dəvətdə həm əməli və həm də etiqadi cəhətlər vardır. Beləliklə deyə bilərik ki, hər kim Peyğəmbərimizin (s) və İmamlarımızın (ə) buyurduqlarına əməl edərsə, Siratül-müstəqim yoluna qədəm basar. Hər kim bu yolda olarsa, İlahi qurba yaxınlaşar və Allahın ən sevimli bəndəsinə çevrilər.


source : http://deyerler.org
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

Namazı yorğun, yuxulu və tələsərək qılmaq olmaz
Şiə və Vahabi nöqteyi-nəzərində tovhid
İMAMƏT
Peyğəmbərin və İmamın namazı
MÜSƏLMANLARIN BİR-BİRİNƏ QARŞI HAQLARI
Kainatda əsla təsadüf yoxdur
Allahın pak zatinin həqiqəti hər bir kəsə məxfidir
«Mehriyyə» (nikah hədiyyəsi) və «nəfəqə» (ailənin yaşayış xərci)
ƏHLİ-BEYT (ƏLEYHİMÜS-SALAM) NƏZƏRİNDƏN HƏQİQİ ŞİƏ
Savabını bilsəydilər onu yerinə yetirmək üçün püşk atardılar..."

 
user comment