Azəri
Saturday 1st of October 2022
0
نفر 0

İLAHI RƏHMƏTIN ƏSRARƏNGİZ CİLVƏSİ

İLAHI RƏHMƏTIN ƏSRARƏNGİZ CİLVƏSİ

Kumeyl duasının şərhi

Hüseyn Ənsariyan

Qəlb aynamızdan qəflət hicabını qaldıra biləcək maraqlı məsələyə - İlahi rəhmətin bir təcəllisinə nəzər yetirək:

İnsanın beyin mexanizmi elmi nöqteyi-nəzərdən ən maraqlı bir mexanizmdir. Bu mexanizmin gördüyü işi ən böyük zavodlar belə yerinə yetirmək iqtidarında deyil.

Beyinin funksiyalarından biri müxtəlif hadisələri qeydə alıb yaddaşa köçürməkdir. Yaddaş qurğusu beyində çox kiçik yer tutur. İnsanın əlli illik xatirəsini dərc etmək üçün 160 milyon nüsxə böyük formatlı iyirmi səhifəlik qəzet lazımdır. Beyin isə uyğun `lumatları analoqsuz mikromaqnitofon kimi qoruyur bu işdə orqanizmin ümumi enerjisindən istifadə edir. Bəli, eyni işi görmək üçün nəhəng zavodlara çox böyük miqdarda enerjiyə ehtiyac vardır.

Uşağın ana döşündən süd əmməsi üçün onun beynindən dodaqlarına siqnal gəlir o heç bir çətinlik çəkmədən qidalanmağa başlayır. Ananın orqanizmində isə qandan süd yaradan avtomatik bir zavod işləyir. Bu zavodda gedən texnoloji proseslər, hələ ki, elmi izahını tapmışdır. Zavodun hasil etdiyi məhsul ananın döş xəzinələrində toplanır. Döş giləsi körpənin ağzı ilə mütənasib ölçüdə olur. Bu gilədəki mikro-dəliklər yalnız uşaq əmdiyi zaman açılır. Uşaq ana bətnində formalaşdığı zamandan ana orqanizmində süd istehsalına başlanır. Belə ki, uşaq doğulan kimi misilsiz qidasını hazır görür. Uşaq böyüdükcə südün keyfiyyətində dəyişikliklər baş verir.

Yuxarıda sadalanan gerçəkliklər Allahın hər şeyi bürümüş rəhmətinin əsrarəngiz nümunələrindəndir. Bu gerçəklikləri dərindən düşünən insan hökmən təşəkkür üçün Allah dərgahına üz tutmalı yeni-yeni feyzlər əldə etmək üçün deməlidir: «Allahumməinni əsəlukə birəhmətikəl-ləti vəsiət kullə şəy’.»

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

Ölüyə və qəbirstanlıqda Quranın ''Yasin'' surəsini oxumaq olarmı?
Tövbə və onun faydaları haqqında bİr neçə hədİs
Xorasan vilayəti İslamın ilk dövrlərindən indiyədək
Gözəl əxlaq barədə nurani və dəyərli kəlamlar
QURANİ-KƏRİMDƏ ŞƏRAB HAQQINDA
Əməli tapşırıqlar
QURANDA ƏDƏBİ SƏHVLƏR
İmam Hüseynin (ə) şəfaəti hər 2 dünyada olacaq
İçində zərrə qədər spirt olan maye içilməlidirmi? Su qatılmış spirt ...
Adəm Peyğəmbər (ə) və onun yaranması

 
user comment