Azəri
Sunday 5th of July 2020
  500
  0
  0

Ümidsizlik kafirlik əlamətidir

Ümidsizlik kafirlik əlamətidir

Kümeyl duasının şəhri

Hüseyn Ənsariyan

Dua edən insan Allah tərəfindən duaya `vət olunduğunu Allahın bu duanı qəbul edəcəyinə `d verdiyini unutmamalıdır. Bütün varlıq aləminə hakim olan Allah üçün hər hansı duanı yerinə yetirmək heç bir çətinlik törətmir. İstər asan, istərsə çətin bir Allahın yalnız bir əmri ilə həyata keçir. Bu səbəbdən sonsuz qüdrət, bəsirət, kərəm, lütf, rəhmət sahibi olan Allaha dua edərkən ümidsizliyə heç bir əsas yoxdur.

Qur`ani-Məcidin buyurduğu kimi, ümidsizlik kafirlərə məxsus sifətdir. “Yusifsurəsinin 87- ci ayəsində buyurulur:

Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. Çünki yalnız kafirlər ilahi rəhmətdən ümidsiz qala bilərlər.” Ayələrdə təkrar-təkrar tapşırılır ki, Allahın rəhmətindən `yus olmayın.[1]

Allahın Rəsulu (s) buyurur: “Allaha ümidini itirməmiş günahkar ümidini itirmiş abiddən ilahi rəhmətə daha yaxındır.[2]

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allaha ümidsizliyin soyuğu şiddətli şaxtadan da sərtdir.”[3]

İslam dinində Allahın rəhmətindən ümidsizlik böyük günahlardan sayılır belə bir günah müqabilində cəhənnəm əzabı `d edilir. Duanın dərhal qəbul olmaması insanı `yus etməməlidir. Çünki insan üçün nəyin daha xeyirli olduğunu yalnız Allah bilir. Allah-Taala dua edən kəsin axirət məqamını yüksəltmək üçün onun istəyinin qəbulunu yubada da bilər. Ümidsizlik ağıl, şəriət, əxlaq, insanlıq baxımından qəbul edilə bilməz. Həqiqi `min heç bir vəchlə Allahdan ümidini üzmür.

Dua onun qəbulu haqqında `təbər mənbələrdə çoxlu rəvayətlər mövcuddur. Əba Əbdillah (ə) buyurmuşdur : “Bəndə dua edər, sonra Allah iki mələyə buyurar: “Mən onun duasını qəbul etdim. Amma hələlik istəyinin yerinə yetirilməsini yubadın ki, duasına davam etsin. Çünki onun səsini eşitmək xoşdur.” Amma elə bəndə var ki, o dua etdikdə Allah buyurar: “Onun istəyini tez yerinə yetirin. Çünki o, nifrət doğurur.”

Mənsur Səyqəl İmam Sadiq (ə)-dan soruşur ki, `zən dualar qəbul olur, `zən isə bir müddət `xirə düşür. Görəsən, bu `xirdən məqsəd duanı davamlı etməkdirmi? İmam buyurur ki: -”Bəli”.[4][1] Зумәр”, 53.

[2] Кәнзул - әммал, 5869.

[3] Мүстәдрәкүл-вәсаил”,12-59.

[4] “Кафи”, 2-489.

  500
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    Dünya möminin zindanı, kafirinsə behiştidir
    İmam Hüseynin (ə) təvəlldüdü
    İmam Hüseynin (ə) möcüzələri – “Ölünü diriltməsi”
    Bu surəni oxuyanın nə özü və nə də ailəsi heç bir pislik görməz
    İmam Sadiq ələyhis-salam haqqında
    Günah aşkarda olanda ...
    Kərbəlanın qəhrəman xanımları haqqında
    Ləvvamə nəfs əmmarə nəfsdən güclü olarsa, insan daha çox təqvaya meyil edər
    IMAM HÜSEYN ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
    Quran oxu sən ...

 
user comment