Azəri
Friday 30th of September 2022
0
نفر 0

Beynəlxalq ədalət

Beynəlxalq ədalət.

O vədə verilmiş cəmiyyət və müqəddəs dövlətin ən bariz xüsusiy -yətlərindən biri beynalxalq səviyyədə ədalətin icra olunmasıdır, yüzdən artıq rəvayət bunu açıq-aşkar bildirir.

O cümlədən bəzi rəvayətlərdə bu kəlmələrlə:

“ Yer üzünü ədalət və qistlə1 dolduracaq, necə ki, sitəm və zülmlə dolmuşdu.”

 və bu kəlmələrlə gəlmişdir:

“ Allah yer üzünü onun vasitəsiylə qist  və ədalətlə dolduracaq, necə ki, sitəm və zülmlə dolmuşdu.”

Başqa rəvayətlərdə bu kəlmələrlə gəlmişdir:

“ Sitəm və zülmlə dolduqdan sonra” və bir başqa rəvayətlərdə “ zülm” kəlməsi “sitəm” kəlməsindən qabaq gəlmişdir.

Bunlar məşhur və tanınmış sözlərdir və şiə və sünnü hədis elmi alimləri bir çox hədislərdə onları rəvayət etmişlər, o hədislərdən birində -- yuxarıda gələn hədislər kimi məşhur olmasada  cəlb edici və diqqətə layiqdir – belə ifadə olunur:

“ Allah Həzrət Məhdinin (ə) vasitəsiylə yer üzünü nurla və zülmdən sonra ədalətlə və cəhldən sonra elmlə dolduracaqdır.”1

Əlbəttə, aydındır ki, hədisdə işarə olunan qaranlıq  və zülmətdən məqsəd günəşin  batmasına görə  ya işıqlar söndüyünə görə əmələ gələn  zahiri qaranlıq deyil, bəlkə, məqsəd o, qaranlıqlardır ki, o zamankı cəmiyyət ilahi maarifdən uzaq düşdüyü, düzgün baxışa malik olmamadığı və Allahla əlaqə yolunu itirdiyinə görə ona düçar olacaqdır.

Necə ki, nurdan da məqsəd hiss üzvləri ilə dərk olunan nur deyil, bəlkə, Allah, peyğəmbər və imamı tanımaq nuru, həqiqətləri dərk etmək, ağıl, fitrət və vicdan nurudur.

Habelə, cəhldən məqsəd, dünyəvi elimlərə, maddi sivilizasiyanın əsaslarına və texnologiyaya olan cəhl deyil, bəlkə, məqsəd  müasir dövrümüzdə elm və texnika dünyasınada hökm sürən  və günbəgün çoxalan cəhildir. Elmdən isə məqsəd insana kamal bəxş edən, onu bu aləmin zahirinə nəzər salmaqdan onun batininə yetişdirən və uca Allahdan qorxmağa səbəb olan həqiqi elmlər, məlumat və biliklərdir, necə ki, Qurani-məcid buyurur:

Bəndələrindən yalnız alimlər Allahdan qorxur.”

 

 


1 –“qist” kəlməsinin mənası 42-ci  səhfədə gələcəkdir(tərcüməçidən).

1 –Kəmalud-din cild 1, səhv 260..

2- Fatir surəsi, ayə 28

 

 

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

NƏFSİN SAFLAŞDİRİLMASİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİKLƏ MÜBARİZƏ!
KİŞİNİN QADIN ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI-7
GƏNC AİLƏLƏR ÜÇÜN GÖSTƏRİŞLƏR
İMAM ZAMAN (Ə)-IN ZÜHURUNUN İNTİZARI
10 HƏDIS (5)
KİŞİNİN QADIN ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI-5
NƏFSİN XƏSTƏLİKLƏRİNİN AYİRD EDİLMƏSİ YOLLARİ
Fatimeyi Zəhranın (s.ə) adları
İŞLƏYƏN QADINLARLA BAĞLI BƏ`ZI NÖQTƏLƏR

 
user comment