Turkish
Tuesday 19th of February 2019
Masumlar
ارسال پرسش جدید

Rabbin Yusuf’u günahtan korumak için gösterdiği burhan neydi ve nasıl vuku buldu?

Rabbin Yusuf’u günahtan korumak için gösterdiği burhan neydi ve nasıl vuku buldu?
Yüce Allah kendi nurani kitabında Yusuf suresinde Züleyha’nın Yusuf’u istemesi hakkında “eğer Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı Züleyha’ya temayül ederdi” diye buyurmaktadır. Soru şudur: Yusuf’un (a.s) Rabbinden müşahede ettiği o burhan neydi ve nasıl vuku buldu? Kısa Cevap Burhan kesin delil ve yakin anlamındadır. Her ne kadar Kur’an’da bu burhanın niteliğine işaret edilmemişse de Yusuf’a (a.s) ...

Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti -1

Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti -1
Fâtıma Zehra’nın (a.s) varlıksal şahsiyeti ve manevi makamı hakkında birçok kitap yazılmış ve çok sözler söylenmiştir. Ama bunun bin katı bile insanlığın zihin ve düşüncesinden akıp söz ve yazı suretine bürünse, o yüce şahsiyetin engin okyanus mesabesindeki erdemlerinin ancak bir damlası olabilir.[1] Biz bu söyleşide bu mecaldeki güçsüzlüğümüzü itiraf ederek, sadece o engin denizin bir damlasını ele ...

Zehra Sevgisi Peygamberliğin Ücretidir

Zehra Sevgisi Peygamberliğin Ücretidir
Cabir (r.a) rivayet eder: Bir bedevî Hz. Peygamber'in (s.a.v) yanına geldi ve dedi ki: "Ey Muhammed! Bana İslâm'ı anlat." Buyurdu ki: "Tek ve ortaksız Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahadet etmektir İslâm." Dedi ki: "Bunu bana göstermenin karşılığında benden bir ücret istiyor musun?"   Buyurdu ki: "Hayır, sadece akrabaları sevmeni istiyorum." Dedi ki: "Benim ...

Fatıma nın Anlamı

Fatıma nın Anlamı
“Fatima” sözcüğü Arapça bir sözcüktür ve ayırmak ve koparmak anlamını ifade eden “Feteme” kökünden alınmıştır. Arapça’da örneğin “Fetemel-ümmü tifleha” cümlesi “Anne çocuğunu sütten kesti” anlamını ifade ediyor.Peygamber efendimizin değerli kızı Hz Fatıma’nın bu adla isimlendirilmesine gelince bu konuyla ilgili birçok hadis ve rivayet, hadis kaynaklarımızda yer almıştır.İmam Sadık (as) ...

Hz. Fatıma nın (a.s) Evine Saldırı-2

Hz. Fatıma nın (a.s) Evine Saldırı-2
Bazı tarihçiler şöyle anlatıyor:[1] Ömer b. Hattab, Ebubekir"e gelip şöyle dedi: "Sana biat etmekten kaçınan bu adamdan neden biat almıyorsun? Be adam! Ali sana biat etmedikçe hiçbir şey yapamazsın! Çağır, gelip sana biat etsin." Bunun üzerine Ebubekir, Kunfuz"u, Emirü"l-Müminin"e (a.s) gönderdi, "Resulullah"ın (s.a.a) halifesinin çağrısına uy." dedi. Ali (a.s) şu karşılığı verdi: "Ne çabuk Resulullah adına ...

Hz. Fatıma'nın Doğum Günü

Hz. Fatıma'nın Doğum Günü
Yüce Allah, Hz. Fatıma'nın tertemiz ve dosdoğru kişiliğinin oluşmasına elverişli ortamı hazırlamıştı. Baba, Resul-i Ekrem (s.a.v), anne de Hatice idi.   Ebu Basir, İmam Cafer-i Sadık’tan şöyle rivayet eder: "Fatıma, Peygamberimizin (s.a.v) doğumunun (milâdının) kırk beşinci senesinin cemaziyelahir ayının yirminci gününde dünyaya geldi. Mekke'de sekiz yıl, Medine'de ise on yıl kaldı. Babasının ölümünden ...

Hz. Fatıma'nın (a.s) Peygamber (s.a.a) Neznindeki Makamı

Hz. Fatıma'nın (a.s) Peygamber (s.a.a) Neznindeki Makamı
Hz. Zehra'nın fazileti hakkında Resulullah'tan (s.a.a) nakledilen rivayet ve hadisler: Eğer gerçekten de bu nurlu cevher ve fazilet örneği Fatıma (a.s) hakkında mevcut olan sahih ve sarih hadislerin tümünü nakletmek istesek bu küçük makaleye sığdıramayız. Ama on iki hadisi nakletmekle yetiniyoruz.    1. Hadis    Peygamber şöyle buyurmuştur:    Cennet ehli kadınların en faziletlisi Hüveylid kızı Hatice, ...

Hz. Fatıma'nın vefatı

Hz. Fatıma'nın vefatı
  Peygamberimizin (s.a.v) hastalığı ağırlaşıp, acıları iyice artıp ölüm anı yaklaşınca, Emirü'l-Müminin Ali mübarek başlarını kaldırıp kucağına koydu. Bu sırada Hz. Peygamber (s.a.v) bayıldı. Fatıma yüzüne bakıyor, ağıtlar yakıyor, göz yaşları dökerek şöyle diyordu:   "Beyaz yüzlüdür. Yüzü hürmetine bulutlardan yağmur istenir. / Yetimlerin koruyucusu, dulların sığınağıdır." Resulullah ...

Hz. Fatıma (a.s), Cihadı

Hz. Fatıma (a.s), Cihadı
  Hz. Fatıma (a.s), İslâm ile cahiliye arasındaki savaşın en şiddetli, en keskin zamanında dünyaya geldi. O, gözlerini dünyaya açtığı sırada, Müslümanlar, zorba putperestliğe karşı verdikleri cihadın en ağır koşullarını yaşıyorlardı. Kureyş, Resulullah'a (s.a.a) ve tüm Haşimoğulları boyuna abluka uyguluyordu. Peygamberimiz (s.a.a) Hz. Ebutalip ve İmam Ali (a.s) gibi bazı yakın akrabları ve cihadın ...

“Dinde zorlama yoktur, olgunluk sapıklıktan ayrılmış belli olmuştur” ayetinin anlamının çeşitli tefsirleri dikkate alarak açıklayınız.

“Dinde zorlama yoktur, olgunluk sapıklıktan ayrılmış belli olmuştur” ayetinin anlamının çeşitli tefsirleri dikkate alarak açıklayınız.
“Dinde zorlama yoktur, olgunluk sapıklıktan ayrılmış belli olmuştur” ayetinin anlamının çeşitli tefsirleri dikkate alarak açıklayınız. Kısa Cevap Farklı tefsirleri nazara aldığımızda ayetin anlamı ile ilgili beş ana görüş ortaya konulmuştur. Bu görüşler arasında doğru olan görüş şudur ki, ayet genel, kapsamalı ve insani bir anlam taşımaktadır. O da şudur: Din bir inançla ilgili kalbi bir konudur. Bu ...

Ölüm; Vakti Belirlenmiş An

Ölüm; Vakti Belirlenmiş An
Kader; zaman ve mekan kavramlarını yoktan var eden ve bunları tamamen kontrol ve hakimiyetinde bulunduran, zaman ve mekandan bağımsız olan Allah'ın, geçmiş ve gelecekteki tüm olayları zamansızlık boyutunda yaratmasıdır. Yaşanmış ve yaşanacak olan olaylar zincirinin tamamı, an an, nokta nokta Allah katında planlanmış ve yaratılmıştır.   Zamanı Allah yaratmıştır, bu yüzden O, zamandan bağımsızdır. ...

Ölüm Gerçeği 2

Ölüm Gerçeği 2
Biyoloji ve Ölüm  Son yıllarda sınırları ve özellikleri iyi belirlenen "apoptosis" kavramı, insanoğlunun ölümün biyolojik anlamıyla, karşılaşması demektir. Bilgilerimize göre yaşlanma bir fizyolojik süreçtir. Fakat ölüm söz konusu olunca, son zamanlara kadar marazi ölüm sebepleri akla gelirdi. Apoptosis ise programlanmış hücre ölümüdür. Hücre, bir mikrop etkisiyle veya soğuk-sıcak fiziksel olaylarla değil, ...

Tevhid İnançında Birleşmek 3

Tevhid İnançında Birleşmek 3
üzere insan, içinde yaşadığı çevrenin olumsuz telkinlerinden hak din ahlakı anlatıldığında hemen uzaklaşacak, Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edecek fıtratta yaratılmıştır. Aslında insanların tevhid inancına Ayette bildirildiği üzere insan, içinde yaşadığı çevrenin olumsuz telkinlerinden hak din ahlakı anlatıldığında hemen uzaklaşacak, Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edecek ...

Tevhid İnançında Birleşmek 2

Tevhid İnançında Birleşmek 2
Tevhid İnancını Yıkan Büyük Hata: Allah’tan Başka Varlıklara Benlik Verme      İnsanların bir kısmı tevhid inancına sahip olduklarını düşünseler de, gizli şirkin etkisi altındadırlar ve işledikleri bu büyük günahtan da habersizdirler. Bu kişiler, Allah’tan başka ilah edinmenin, yalnızca üç boyutlu ve cansız bir suret olan tahtadan taştan yapılmış putların ya da totemlerin önünde secde etmek ...

Gerçek İbadet

Gerçek İbadet
 İslam dininin yüzde yüz onayladığı insani değerlerden biri "ibadet"tir. Burada kastedilen özel anlamda ibadettir. [1] Yâni Allah'la halvet etme, O'nu anma, yakarma ve O'na hamd-u senada bulunmadır; İslami asıllardan olan namaz, dua, gece namazları vb. ibadetler gibi İslam'ın bir parçası olan ve dinden tecrit kabul etmez İslami değerlerdir kastedilen.Evet ibadet gerçek bir değerdir. Ancak dikkatli davranılmaması halinde ...

GÜNAHLARDAN TEMİZLENMEK

GÜNAHLARDAN TEMİZLENMEK
1*ـ التَّنَزُّهُ عَنِ المعاصي عِبادَةُ التَّوابِيْنَ / 1758.1- Günahlardan temizlenmek, tövbe edenlerin ibadetidir. /1758 2*ـ اَلنَّزاهَةُ عَيْنُ الظَّرْفِ / 463.2- Temizlik, akıllılık ve büyüklüğün kendisidir. /463 3*ـ اَلتَّنَزُّهُ أوَّلُ النُّبْلٍ / 527.3- Temizlik asaletin başıdır. /527 4*ـ اَلنَّزاهَةُ ...

İsm-i A'zam

İsm-i A'zam
Yüce Allah'ın isimleri arasında kendisi ile yapılan duaların kabul edildiği ve hiçbir şeyin etkisi dışında kalmadığı kelime kalıbında bir ismin olduğu kanaati insanlar arasında yaygındır. Fakat bu iddiayı iler sürenler, Allah'ın bilinen hiçbir isminde bu özelliği bulamadıkları için bu ismin bizim bilmediğimiz harflerden oluştuğuna, o ismi bulmamız hâlinde her şeyin irademize boyun eğeceğine ...

DİN VE KANUN

DİN VE KANUN
İslami düzen, neslimizin düşündüğü, konuştuğu ve hissettiği ile bu kelimenin manası nedir?   İslamî düzen, en kısa şekilde şu şekilde tanımlanabilir: Din ve kanun, terbiye ve güç, ülkü ve çıkarlar, manevi toplum ve devlet, gönüllülük ve zorlamanın birliğidir.   Bu unsurların sentezi olarak İslamî düzenin iki temel öngörüsü vardır: İslami toplum ve İslami iktidar. İlki İslami düzenin içeriği ...

İnsanlar tek bir ümmetti

İnsanlar tek bir ümmetti
HAYVANLAR ÂLEMİ [2]  İlâhî dinse, bunları pekiştirir ve ayrıntılarını ortaya koyar. Bundan önceki birçok açıklamadan hareketle böyle bir sonuca varıyoruz. Kur'ân'da yer alan birçok ayetten de bu sonucu algılayabiliyoruz: "Nefse ve onu biçimlendirip de ona kötülüğünü ve iyiliğini ilham edene andolsun ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülülüklere gömen de ziyan etmiştir." (Şems, ...

Dinin Gerekliliği ve Hedefi-1

Dinin Gerekliliği ve Hedefi-1
Din toplumun işlerine yön vermek ve insanları eğitmek için ortaya konan, akaid, ahlak, kanun ve kurallardan oluşan sistemden ibarettir. Din, toplumsal hayata yön vermek ve insanları eğitmek gayesini taşıdığından, onun kanun ve kurallarının toplumun gerçek ihtiyaçlarıyla ve toplumsal değişikliklerle uyumlu, insanın özü ve ruhuna uygun olması, onun hak ve doğru olmasının bir ölçüsüdür. İnsanlık kafilesi evrenin ...