Turkish
Monday 17th of December 2018
Masumlar
ارسال پرسش جدید

İmam Hasan Askeri (as)-2

İmam Hasan Askeri (as)-2
O sureyi okumaya başlayınca, anne karnındaki çocuğun da benimle bu sureyi okuduğunu duydum. Sonra bana selam verdi. Ben çok korktum. İmam (a.s) seslenerek: “Allah’ın kudretine şaşırma. Hak Teala bizim çocuklarımızı hikmetle konuşturur, büyüklük çağında ise bizi yeryüzünde kendinin hücceti kılar.” İmam (a.s)’ın sözü tamamlanınca, Nercis gözümden kayboldu. Sanki aramıza bir perde çekildi. Bu durumu ...

İmam Hasan Askeri (a.s)

İmam Hasan Askeri (a.s)
Askeri lakabıyla anılan Hz. İmam Hasan b. Ali (a.s) onuncu imamın oğludur. Hicri 232. yılında doğdu ve 260. yılında da (Şia rivayetlerinin bazısına göre) Abbasi halifesi olan Mu'tamid'in planı üzere zehirlenerek şehit edildi.[1] On birinci imam, değerli babası şehit olduktan sonra, Allah'ın emri ve önceki imamların tayiniyle imamet makamına ulaştı. Yedi yıl imamet ettiği müddet zarfında, hilafet makamının ...

Hz. Hasan Askeri (as.)'ın Şialarla İrtibatı (1)

Hz. Hasan Askeri (as.)'ın  Şialarla İrtibatı (1)
İmam Rıza (a.s.) Horasan'a geldikten sonra âl-i Ebu Talib seyyidleri çeşitli nedenlerden dolayı İslam ülkesinin muhtelif bölgelerine hicret ettiler. Irak'taki şialar ve aleviler üzerindeki baskı arttıkça hicret edenlerin sayısı da arttı. Şialar yaşamlarını sürdürmek için daha emniyetli yerlere hicret etmeye mecbur oldular. Arap topraklan Emevi düşünce tarzı ve ruhiyelerinin sultasında olduğundan, şialar için ...

İmam Hasan Askeri(a.s)’den Hadisler

İmam Hasan Askeri(a.s)’den  Hadisler
Hasan el-Askerî (Hasan b. Ali aleyhisselâm)’a yazdım ki: "Sana feda olayım! İmam Sadık (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın: «Bizim sözümüze gözde melek, gönderilmiş peygamber ve Allah'ın kalbini imanla sınadığı mü'min tahammül edemez.» sözünün anlamı nedir?" Bana cevap olarak şunları yazdı: « Yani ne melek, ne nebi (peygamber) ve ne de mü'min taşıyamaz. Melek bu sözü bir diğer meleğe açmadan duramaz ve ...

İmam Hasan Askeri'nin (a.s) Cevabı

İmam Hasan Askeri'nin (a.s) Cevabı
1-    Ebu Haşim Caferî der ki: Bir kişi İmam'a (a.s): "Niye yoksul kadın mirastan bir hisse ve erkek ise iki hisse almakta?" diye sordu. İmam buyurdu ki: Çünkü kadın cihat etme ve masrafları karşılamakla sorumlu değil ve yine yanlışlıkla öldürülen birinin kan parasını ödemek erkek için gerekli olduğu hâlde, kadın için bir şey yoktur. Ben içimden: "Bu soruyu İbn Ebi'l Avca'nın da İmam Sadık'a (a.s) sorduğunu ...

İmam Askeri'nin (a.s) Azameti

İmam Askeri'nin (a.s) Azameti
İmam'ın (a.s) ahlâkî faziletleri ve manevî kemalleri, sadece dostlarının değil, düşmanlarının da onun azamet ve yüceliğini itiraf etmelerine sebep olmuştu. Hasan b. Muhammed el-Eş'arî, Muhammed b. Yahya ve diğerleri şöyle rivayet etmişlerdir: Ahmed b. Abdullah b. Hakan, Kum kentinin arazi ve haraç (vergi) işleri sorumlusu idi. Bir gün onun meclisinde Alevîler ve onların inançları söz konusu oldu. Kendisi de ...

İmam Hasan Askeri'den Birkaç Dua-1

İmam Hasan Askeri'den Birkaç Dua-1
"Yapabildiğin ve tahammül edebildiğin kadar kendi ihtiyaçların konusunda insanlardan istekte bulunmaktan uzak dur. Çünkü her gün için yeni bir rızık vardır. Bil ki isteklerde aşırı ısrar etmek bir işin güzelliğini alır götürür, insanı yorar ve sıkıntı yaratır. Allah sana bir kapı açıncaya kadar sabret ki, o kapıdan içeri girmen kolaylaşsın. Kederli birine rahatlığın, korkup kaçan birine de güvenliğin ...

İmam Askeri'nin (a.s) Kerametleri

İmam Askeri'nin (a.s) Kerametleri
İmam Hasan Askeri'nin (a.s)kerametleri ve gayb âlemİ ile irtİbatıİmam Hasan Askerî de (a.s) değerli babaları gibi Allah Teala, melekler ve gayb âlemi ile özel bir irtibatta olup dünyevî ilimlerin ötesine ve imametin şanlarından olan velâyete sahip idi. Alimlerin kitap ve nakillerinde onun keramet ve gayb aleminden verdiği haberlere dair birçok rivayet zikredilmiştir. Onlardan da birkaç numune nakletmekle yetiniyoruz:1- Ebu ...

ALLAHIN SELBÎ SIFATLARI

ALLAHIN SELBÎ SIFATLARI
Allah Teala'nın sıfatlarını kısımlara ayırırken O'nun sıfatlarının iki çeşit olduğunu hatırlattık: Birincisi cemal, diğeri ise celal sıfatları. O'nun kemalî sıfatlarına cemalî sıfatlar veya subutî sıfatlar denilmekte ve eksiklik türünden olan şeylere ise celal sıfatları veya selbî sıfatlar adı verilmektedir. Selbî sıfatlardan amaç, Allah Teala'nın eksiklik ve muhtaç olmaktan tenzih edilmesidir. Allah'ın ...

İslâm'da Kız Çocuğunun Değeri

İslâm'da Kız Çocuğunun Değeri
Üstad Hüseyin ENSARİYANÇeviri: Kadri ÇELİKResulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:"Kız çocukları ne de iyidir. Şefkatli, işe hazırlıklı insanın munisi, bereketli ve temizliğe ilgi duyanlardır."(Furu-u Kafi, c. 6, s. 5)Çocuk İhsan Etmekte Hak Teâlâ'nın İradesiHak Teâlâ'nın mukaddes vücudu dilediğini yapan göklerin ve yerin maliki, Âlim, Kadir, ilim ve kudret sahibi, hikmetli, Âdil, Rahman ve Rahim'dir.Allah'ın ...

Hz Yusuf (as)-1

Hz Yusuf (as)-1
 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Allah’ın peygamberi Yakup Ken’an diyarında yaşıyordu. İlk zamanlar o, çok fakir bir çiftçi idi. Fakat çok çalıştığı için giderek zenginleşti. Geniş arazi ve çok sayıda hayvana sahip oldu. Yakup’un on iki oğlu vardı. Onların en küçüğü Yusuf ve Bünyamin idi. Bu iki kardeş Yakup’un çok şefkatli ve fedakâr eşi Rahil’den dünyaya gelmişti. Yakup, oğullarının ...

Hayat Hicret'tir

Hayat Hicret'tir
Yokluk, hicretin sıfır noktasıydı. Her şey hicretle başladı. Varoluş bir hicret oldu. Yokluktan varlığa, “adem”den “bu dem”e hicret.     Hicret, ilahi rububiyyetin kaçınılmaz sonucuydu. Zira terbiye, kalıp olarak basitten mürekkebe, ilkellikten olgunluğa, noksanlıktan kemale doğru bir hicreti ifade ederdi.     “Biz her canlıyı sudan kıldık” buyuran Âlemlerin Rabbi, canlıların hicretini sudan ...

Kur’an Kerim Hatim Duası-1

Kur’an Kerim Hatim Duası-1
   Allah’ım, hiç kuşkusuz, ben senin yardımınla   Kitabını hatmetmeye muvaffak oldum. Sen onu, bir nur olarak indirdin; daha önce indirmiş olduğun kitapların koruyucusu-denetleyicisi, anlatmış olduğun tüm sözlerin en üstünü kıldın. Onu, helalini haramından ayıran Furkan, hükümlerini, yasalarını açıklayan Kur’an, kulların için ayetlerini açıkladığın Kitap ve peygamberin Muhammed’e -salavatın ona ve ...

AŞK VE SEVGİ ÜZERİNE...

AŞK VE SEVGİ ÜZERİNE...
  Aşk, görme engelli bir coşku, görmezlikten kaynaklanan bir bağdır.   Oysa sevgi, bilinçlice bir bağ; apaçık, duru bir görmenin sonucudur   Aşk genellikle içgüdüden su içer, içgüdüden kaynaklanmayan başka bütün olgular değersizdir. Oysa sevgi ruhun içinden doğar, bir ruhun yükselebileceği bütün yerlere, sevgi de onunla birlikte doruğa tırmanır.   Aşk, gönüllerin genelinde benzer biçimler ve ...

Allah’a Yolculuk…

Allah’a Yolculuk…
  Her yolculuğun değer ve önemi varılmak istenen maksada bağlıdır. Maksadın önem ve büyüklüğü yolculuğa ve bu yolculuktaki gereksinimlere de yansır. Bakkala gitmek de bir yolculuktur, bir mahalleden diğer bir mahalleye gitmek de… bir şehirden bir şehre gitmek de bir yolculuktur, bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek de… İki kilo elma almak için gidilen mesafe de bir yolculuktur, bir elma bahçesini satın almak üzere ...

Akait Dersleri

Akait Dersleri
Eser Adı: Ehl-i Beyt Mektebine Göre Akait Dersleri (3.H) Yazar: Muhammed Taki MİSBAH Çevirmen: İsmail-Cafer Bendiderya Yayınevi: Kevser Yayınları   Akait ve temel düşünceler, her değer sisteminin ve her düzenli ideolojinin temelini oluşturmakta, bilinçli veya bilinçsiz olarak insanların davranışlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır. İşte bu nedenle, İslâm dininin değer ve davranış sisteminin oluşması ve ...

Semavi dinlerde Örtü/Hicab

Semavi dinlerde Örtü/Hicab
     Semavi dinlerde Örtü/HicabAli Muhammedi Aşenaniİnsanı ve varlıksal boyutlarını yakından tanıma konusu, günümüzde de büyük bir istekle sürdürülen çok geniş ve kapsamlı bir konudur. Biyoloji, psikoloji, sosyoloji ve tarih gibi çok farklı ilim dallarının her biri özel bir bakış açısıyla insanı mikroskop altına almış, çok yeni ve değerli buluşlar yapmışlardır. Ama bütün bunlara rağmen insan ...

HZ.MEHDİ(A.S)

HZ.MEHDİ(A.S)
Hz.Mehdi’nin Babasının AdıBazıları, Hz. Mehdi’nin babasının adının Abdullah olduğunun ileri sürmüşlerdir. Bu görüş bir çok sahih hadisle çelişmektedir, özellikle Ehl-i Beyt kaynağından gelen mütevatir ve sahih hadisler uyarınca Hz. Mehdi’nin 12. İmam olduğu ve babasının 11. İmam olan Hasan Askeri olduğu bildirilmiştir.Örnek olarak Cabir b. Abdullah Ensari’nin Peygamberden naklettiği 12 İmam’ın ...

İMAM RIZA (A.S)’IN ZİYARETİ

İMAM RIZA (A.S)’IN ZİYARETİ
MAM RIZA (A.S)’IN ZİYARETİHadislerde sekizinci İmam Ali ibn-i Musa-er Rıza (a.s)'ı ziyaret etmenin çok sevabı olduğu nakledilmiştir. Örneğin:İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur:"Kim babam İmam Rıza (a.s)'ın kabrini (onun hakkını tanıyarak) ziyaret ederse Allah-u Teâla onun tüm günahlarını bağışlar ve onu cennete sokar."[1]İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:"Kim imam Rıza (a.s)'ı ziyaret etse sanki Resulullah'ı ...

Medine'de İslam Devleti

Medine'de İslam Devleti
İKİNCİ BÖLÜMResulullah (s.a.a)'in Medine'de ki Hayatı Ve İslam Hükümetinin TeşkiliMedine'de İslam DevletiŞekillenmeye başlayan İslam dini Resul-i Ekrem'in Medine'ye hicretinden sonra yeni bir merhaleye girdi. Bu merhalede tüm Müslümanların gönlü alınmalı ve İslami bir toplum için gerekli tüm müesseselerin kurulması gerekirdi. İslami toplumun yaratılmasında atılan ilk adım Mescidi Nebinin inşa edilmesi oldu. ...