Turkish
Tuesday 19th of June 2018

Makaleler
ارسال پرسش جدید

Ümmül-Benin

Ümmül-Benin
 Kerbela Aslanının Annesi        Hz. Ali’nin evine ayak bastığı ilk andan itibaren o hazretin küçük evlatları için şefkatli bir anne olmuştur.       İsmi Fatıma, Hazam bin Halid Amiri’nin kızı, annesinin ismi Semame, hicretin yaklaşık beşinci yılında Küfede dünyaya geldi. Kendi döneminin en seçkin ...

İmam Hüseyin(a.s)Ve Ahlakî Değerler-1

İmam Hüseyin(a.s)Ve Ahlakî Değerler-1
1- Her Şeyden Önce Kıyamın Hedeflerini Açıkça Ortaya Koymak:Dünyadaki beşeri inkılabların çoğunda rehber daima insanları kendine cezbetmek için cazib şeyler söyler, yalancı ve saptırıcı propagandalardan istifade eder, halkı kandırmaya çalışır, hakiki hedeflerini saklar, inkılabı tehdid eden zorluk ve tehlikeleri gizlemeye çalışır.Ama İmam Hüseyin (a.s) ...

İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
     İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMİmam Hüseyin (a.s)'dan Hikmet, Züht, Nasihat, Takva, İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme Hakkında Nakledilen HadislerİYİLİĞİ EMRETME VE KÖTÜLÜKTEN NEHYETME(1)Ey insanlar! Allah'ın kendi velilerine öğüt vermek için Yahudi alimleri hakkında yaptığı kınamadan ...

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı
İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatıİmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem'in kızı Hz. Fatıma'nın (a.s) ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah'ın emri ve kardeşinin vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı.İmam Hüseyin (a.s) on yıl imamet etti. Yaklaşık ...

İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA

İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA
ÜÇÜNCÜ KISIMKERBELÂ, MUHAMMED'İ (S.A.A) İSLAM'IN TECELLİ ETMİŞ OLDUĞU YER.İMAM HÜSEYİN (A.S) KERBELÂYOLUNDAİMAMIN TEF DENEN YERDE KONAKLAMASIAŞURA GÜNÜİMAM HÜSEYİN (A.S) İNKILABINDA KADININ YERİİMAM HÜSEYİN (A.S)'İN KANLI İNKILABININ TESİRİ.AŞURA ZÜYARETİAŞURA ZÜYARETİNİN İÇERİĞİ.İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDAHüseyin (a.s) ...

KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASI

KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASI
KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASIIrak'ta hakimiyetini sürdüren Emevi yönetimi, İlahi risaletin başarısını ve Hüseyin (a.s)'in göz alıcı başarılarını hissedince vahşete kapıldı. Hatta ordu ve silahlı kuvvetleri halkın, İmam Hüseyin (a.s)'e itaat ve Onu takip etmekte ki aşırı istekleri karşısında, zaaf ve uyuşukluğa kapıldılar.İdari yönetim Beni Ümeyye'nin seçmiş ...

TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)

TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)
 Doğumundan Babasının Şahadetine Kadar İmam Hüseyin (a.) hicri dördüncü yılın Şaban ayının üçünde Medine’de dünyaya gelmiştir. Dedesi olan peygamber efendimiz (s.a.a.) onun adını Hüseyin olarak adlandırmıştır. Babası Ali Bin Ebi Talip (a.), annesi Allah Rasulü’nün (s.a.a.) kızı Fatıma Zehra (s.) dır. Peygamber efendimiz (s.a.a.) onu ...

Kerbela Şehitlerinin ardından

Kerbela Şehitlerinin ardından
     BİRİNCİ BÖLÜMİmam Hüseyin (a) hicri dördüncü yılında Şaban ayının beşinci gününün akşamı, bir görüşe göre de üçüncü gününde dünyaya gelmiştir. Bazıları da, hicri üçüncü yılında Rebi'ul Evvel ayının sonlarında dünyaya geldiğini söylemişlerdir. İmam'ın (a) doğumu ...

İmam Hüseyin (a.s) Neden Şehadeti Tercih Etti?

İmam Hüseyin (a.s) Neden Şehadeti Tercih Etti?
      İmam Hüseyin (a.s) Neden Şehadeti Tercih Etti?Bu konuyu incelemeden önce şu sorulara cevap bulmamız gerekiyor:A- İmam Hüseyin (a.s)'ın katili neden onu öldürmeye kalkıştı?B- İmam Hüseyin (a.s) neden şehadeti seçti?— İmam Hüseyin (a.s) ve Yezid'e BiatTaberî[1] ve diğerleri bildirirler: Hicretin altmışıncı yılında Muaviye ölünce oğlu ve ...

AŞURA GÜNÜ NE OLDU?

AŞURA GÜNÜ NE OLDU?
[Hz.Hüseyin(as)'ın Şehadeti]:Hz. Hüseyn 72 kişilik küçük ordusuyla tarihin en büyük fedakarlık ve hemase destanını gerçekleştirmeye hazırlanırken 120 bin kişilik zulüm ve fesat ordusu zalimlerin rızasını kazanabilmek için tarihin en çirkin cinayet tablolarından birini oluşturmanın çabası içindeydiler.Bir taraftan tarihin sayfalarında yiğitlik, ...

KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASI

KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASI
     KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASIIrak'ta hakimiyetini sürdüren Emevi yönetimi, İlahi risaletin başarısını ve Hüseyin (a.s)'in göz alıcı başarılarını hissedince vahşete kapıldı. Hatta ordu ve silahlı kuvvetleri halkın, İmam Hüseyin (a.s)'e itaat ve Onu takip etmekte ki aşırı istekleri karşısında, zaaf ve uyuşukluğa kapıldılar.İdari yönetim Beni ...

İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA

İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA
     ÜÇÜNCÜ KISIMKERBELÂ, MUHAMMED'İ (S.A.A) İSLAM'IN TECELLİ ETMİŞ OLDUĞU YER.İMAM HÜSEYİN (A.S) KERBELÂYOLUNDAİMAMIN TEF DENEN YERDE KONAKLAMASIAŞURA GÜNÜİMAM HÜSEYİN (A.S) İNKILABINDA KADININ YERİİMAM HÜSEYİN (A.S)'İN KANLI İNKILABININ TESİRİ.AŞURA ZÜYARETİAŞURA ZÜYARETİNİN İÇERİĞİ.İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ ...

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı
     İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatıİmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem'in kızı Hz. Fatıma'nın (a.s) ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah'ın emri ve kardeşinin vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı.İmam Hüseyin (a.s) on yıl ...

İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
     İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMİmam Hüseyin (a.s)'dan Hikmet, Züht, Nasihat, Takva, İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme Hakkında Nakledilen HadislerİYİLİĞİ EMRETME VE KÖTÜLÜKTEN NEHYETME(1)Ey insanlar! Allah'ın kendi velilerine öğüt vermek için Yahudi alimleri hakkında yaptığı kınamadan ...

Ağlama ve Yas Tutma

Ağlama ve Yas Tutma
Soru: Bir Müslüman, dinin esaslarını kabul edip dini emirleri yerine getirirse kurtuluş ehlidir; öyleyse ağlamanın ona ne faydası vardır. Ağlama ve yas meclisleri düzenlemek ne içindir? Onlara ne gibi bir netice ve fayda sağlıyor ki, müminlerin ağlaması için her yıl büyük masraflar yapıyorlar?    Cevap: Açıktır ki insan her ne kadar amil ve kamil de olsa, yine ...

Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı

Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı
Kuran'da Rabbimizin insanlara uyarıcı, korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdiği kıymetli elçilerinin güzel ahlak özelliklerine dair birçok ayet yer almaktadır. Tüm peygamberler, Allah'a olan teslimiyetleri, samimiyetleri, sadakatleri ve adil, mütevazi, onurlu tavırlarıyla son derece üstün ahlaklı insanlardır. Kuran'da Peygamberimiz Hz. Muhammed Allah'a olan derin imanı, ...

Cennet ve Cehennem

Cennet ve Cehennem
Cennet ebedî bir makamdır ki, Allah mükâfat olarak iyi kimselere orada yer verir. Orada her çeşit nimetler, rahatlık, refah ve ferahlık vesileleri, oranın ehlinin arzuladığı her şey mevcuttur. Cennette kin, haset ve hınçtan bir eser yoktur. Herkes birbiriyle kardeşçe geçinecek, hepsi ebedî olarak orada kalacak, kimse hiçbir zahmete düşmeyecektir."[1]  "Temiz ve ...

Salih Amel 1

Salih Amel 1
Kur'an-ı Kerim'den anlaşıldığı kadarıyla nefsin tekamüle erişmesi, Allah'a yaklaşmak, insaniyetin yüce derecelerine ve tertemiz Ahiret hayatına ulaşmak için imandan sonraki vasıta salih ameldir.    Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor: "Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların ...

Salih Amel 2

Salih Amel 2
Salih Amellerden Bazıları    İnsanı tekamüle eriştirip kurb makamına ulaştıracak olan tek yolun, vahye tabi olmak ve peygamberlerin açıklayıp kendilerinin de katettikleri ve farz, sünnet ve müstahap olarak tanıttıkları yolu katetmek olduğunu daha önce de söyledik. Salih amel, İslam şeriatında gelen, Kur'an-ı Kerim'de, hadis ve dua kitaplarında kaydedilen farz ve sünnetlerin ...

ZEKÂT HÜKÜMLERİ

ZEKÂT HÜKÜMLERİ
okuz şeyde zekât vermek farzdır:1) Buğday2) Arpa3) Hurma4) Kuru üzüm5) Altın6) Gümüş7) Deve8) Sığır9) Koyun  Bu dokuz şeyden birine sahip olan kimse, sonraki hükümlerde açıklayacağımız şartların gerçekleşmesiyle, bunların muayyen bir miktarını belirtilen yerlere vermelidir. * Buğday gibi yumuşak ve arpa özelliğinde taneli bir tahıl olan "sült"ün[1] ...