Turkish
Wednesday 20th of September 2017
Makaleler

NAMAZ AHLAKI GÜZELLEŞTİRİR

 Namaz ahlakı güzelleştiren keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Namaz hazinesini keşfetmeye başladıkça, onun ahlakı nasıl güzelleştirdiğini anlamaya başlarız. “Sabır ve namazla Allah’tan yardım dilemeye” namazla alışan bir kişi, her namazında “Yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz” diyerek sabır ahlakını gönlüne hapseder. Sabırla hayatın ...

Allame Emini’nin Hz. Zehra’ya (s.a) Olan Müthiş Saygısı

Hüccetül İslam Edib Nişaburi şöyle der: Bir gün ben Ehlibeyt hizmetkârlarından bir grup müminle hasta olan Allame Emini’yi ziyarete gittim. İçimizden biri ona şöyle dedi: Sevgili Allame! Size Hz. Zehra (s.a) hakkında bir sorum olacak. Bir anda Allame’nin rengi değişti ve şöyle dedi: Sus!.. Oradakilerin hepsi Allame’nin bu tavrına şaşırdı. Acaba neden böyle ...

MÜSLÜMAN HAKLARI

Şiaların dördüncü önderi olan İmam Zeyn-el Abidin(as)"den nakledilen “hukuk risalesi” kitabında müslümanların bir birlerine olan haklarını beyan etmiştir. O haklardan bazıları şunlardır “din kardeşinin hakkı,komşu hakkı,akraba hakkı,öğrenci ve öğretmen hakkı, köle ve sahip hakkı, dost arkadaş ve ortak hakkı, hükumet eden ve ona uyanların hakkı,istişare ...

MÜSLÜMAN COĞRAFYASINA AĞIT

Namluları, bize ayarlı!Balistik füzeleri,Bombaları,Copları! Sövgüleri bize ayarlı!Yönetmelikleri,Bildirileri,BM, kararları...Bir milyar küsur Müslüman yaralı! Ben, şimdi elim kolum bağlı oturmaktayım.Biz, şimdi öylece susmaktayız.Onlarsa oracıkta ölmekte…Ve biz hala kalmamaktayız.Bir ölü toprağı atılmıştır üstümüze ...

Namazın Esrarı -1

Namaz ve dua; İnsanın kendini bulmak ve kendini yetiştirmek için, bütün iyilik ve güzelliklerin kaynağı, yaratıcı Allah ile kısa bir sohbet, irtibat ve ondan sürekli feyiz isteme programıdır.Namaz, dertli, yoğun ve bezgin kalplerin sakinleştiricisi, teselli vericisi, iç huzur ve ruh aydınlığının esasıdır. Tüm kötülük ve çirkinlikleri reddetmek tüm güzellik ...

RESULULLAH(SAA)VE ON İKİİMAMIN DİLİNDEN HZ.FATIMA(SA)

Biz Hz. Fatıma (a.s)’ın şahsiyetini tanımak için Hz. Peygamber (s.a.a) ve On İki İmamların O’nun hakkındaki sözlerini gözden geçirmek zorundayız. Çünkü Hz. Peygamber kendi kızını, Hz. Ali kendi eşini, on iki İmamlar da kendi annelerini herkesten daha iyi tanımaktalar. Bu yüzden ilk önce O’nların, bizler için güzel örnek ve eğitici dersler ...

HZ.FATIMA(S.A)NIN AHLAKİ ÖZELLİKLERİ

Zehra-yı Merziye (s.a) dirayet, hakikat ve marifet hususunda göklerdeki zühre yıldızı gibidir. O,kâmil insanın asıl kaynağıdır. Ve “küçücük yoksulâne evinde öyle insanlar yetiştirmiştir ki, nurları yerden göğe kadar, hatta melekler âleminden daha öte bir seviyede parlar.”[1]Hz. Fatımatüz-Zehra (s.a)’nın fazilet ve hasletleri hususunda iki ...

Okunması Tavsiye Edilen Dualar

Gece ve Gündüzün Her Saatinde Okunması Uygun Olan Dualar:1- Her halde yani yürüdüğünde, oturduğunda ve kalktığında sürekli şu zikri söyle:La ilahe illellah, subhanellahi ve"l- hamdulillahi vela ilahe illellahu vellahu ekber.Bu zikir, ibadet ve marifet arşının temelleridir.2- Sürekli salavat getir; zira salavat amellerin en üstünüdür.3- Kur"ân ve hadislerde nakl ...

AİLE AHLAKI 1

1. Ders   Yeni evlenen genç bir erkek ve genç bir kız, yeni bir hayatın başlangıcında olup, kendilerini yeni bir okyanusa atmaya hazırlanmaktadırlar. Okyanusun fırtınalı sularında kendilerini koruyabilmeleri için denizde yaşayan kuşlar ve balıklar gibi zeki olmaları gerekir. Eğer büyük denizlerde yaşamasını başaramıyorlarsa kısa sürecek olan zorlu bir yaşamdan sonra girdaplarda ...

İsmet hakkında nakli deliller 2

Peygamber size neyi verirse alın onu ve neden vazgeçmenizi emrederse vazgeçin ondan”[1]“Biz sana zikri (Kur’an-ı)  gönderdik; İnsanlara nazil olanı onlara beyan edesin”[2]    Peygamberin görevi Kur’an-ı Kerimi beyan etme ve açıklama olduğu için ilahi emir ve iradenin dışına çıkmamalıdır. Aksine bu beyan ve açıklamanın ...

İsmet hakkında nakli deliller 1

 İsmet hakkında oldukça fazla olan nakli delillerden sadece birkaçına değineceğiz.     1-Allahu Teala Kur’an-ı Kerimde şöyle buyuruyor; “bir zamanlar Rabbi İbrahimi bir takım kelimelerle sınadı. Onları tam olarak yerine getirince: Ben seni insanlara İmam yapacağım demişti. Soyumdan da (İmam yap ya Rabbi) dedi. Allah: Ahdim zalimlere ermez ...

Şeytanın Yarını Bitmez

 NE ZAMAN HAYRA YARAR bir şeyler yapmaya girişsek, önümüzde iküçüki bir engel beliriverir. Hayırlı bir işe başlamaya mı niyetlendik, o engel yüzünden, teşebbüsümüz daha başlamadan akim kalır. Zira, içimizde bir iyarınicı saklıdır. Rabbimizin rızasına uygun bir işe niyetlenir niyetlenmez, bu iyarınicı, bizi erteleme kuyularında boğdurur.    ...

İbadet Sadece Allah’a Mahsustur

İbadet sadece Allah Teâla"ya mahsustur, bu nedenle de kim O"ndan başkasına taparsa "müşrik"tir. Bütün peygamberlerin davetlerinin müşterek ana eksenlerinden biridir bu. "Allah"a ibadet ediniz, O"ndan başka mabudunuz ve ilahınız yoktur!" buyruğu Kur"an-ı Kerim"de peygamberlerin dilinden defalarca aktarılmaktadır.[1]    Nitekim biz Müslümanlar her namazda Hamd Suresi"ni okurken ...

İSLÂM DİNİNİN MİSYONU

İslâm dininin misyonu "Allah"tan başka ilâh yoktur." şiarında özetlenmiştir; İslâm dininin ruhudur, bu şiar. Aynı zamanda İslâm ağacının gelişmesi, ürün vermesi ve terütaze kalması bu şiar sayesin gerçekleşmiştir.  İslâm dini bir ağaca benzer, ideolojisi de tohum veya köküne. Bu ağacın sağlam olması ve meyve vermesi, onun tohum veya ...

VAHİY AYNASINDA NAMAZ

Namazın anlamı, değeri, faydası ve sırları ile ilgili yüzlerce ayet ve hadis vardır. Bu kadar ayet ve hadis arasında, namazın gerçek mahiyetini ortaya koyan bazı noktalara kısaca değinelim:[1]Namaz, peygamberlerin, kendi çocuklarına en önemli tavsiyelerindendir.Namaz, gafleti giderip yüce Allah"ı hatırlatır.Namaz, Hz. Peygamber efendimizin göz nurudur.Namaz, kibri giderir, kederli ve ...

İslâm ve Fikir Özgürlüğü

İslâm dini, mantık ve istidlâl taraftarı ve düşünce özgürlüğünün bir numaralı savunucusudur. Düşünce ve inancı zorla kabullendirme İslâm'da yoktur."Din (seçmek)de zorlama yoktur; çünkü doğru yanlıştan iyice ayrılmıştır."[1]  İslâm'da inanç temellerini (iman esaslarını) incelemek, her ferdin görevidir. İslâm'a ...

RESULLER VE MELEKLER HAKKINDAKİ İNANÇ

Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh Ebû Câfer der ki: Nebiler, resuller ve hüccetler (imamlar) -Allah'ın salât ve selâmı üzerlerine olsun hakkındaki inancımız, onların meleklerden daha üstün oldukları yolundadır.Güçlü ve Ulu Allah, meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" dediği zaman meleklerin O'na,"Orada bozgunculuk yapacak kan dökecek ...

HAMİLE VE SÜT VEREN KADIN

S.762: Hamile kadına hamileliğinin ilk aylarında oruç tutması farz mıdır?  C: Sırf hamile olmak orucun farz olmasını engellemez; ancak oruç tutması yüzünden kendisi veya cenin için bir zarar geleceğinden korkar ve bu korkusu halk tarafından yerinde bulunursa oruç tutması farz olmaz.  S.763: Hamile olan kadın orucun cenine zararlı olup olmadığını bilmezse oruç tutması farz ...

Mead"ın Gerekliliği-2

Yüzlerce başka ayet, mead ve kıyamet gününün hesabını beyan etmektedir. Eğer bu ayetler, daha bir teveccüh ve dikkatle mülahaza edilirse, insanın yaşamını öyle bir değiştirir ki, artık hiçbir işe hesap yapmadan girmez. Allah'tan sakınır, kendi ebedi hayatı için; bir tarlaya girmiş gibi dünyada azık toplar. Kalbi temiz Müslümanlar ahiretin korkusundan kendi ...

Yüce Allah’ a Sığınmak

Allah’ ım, dilersen lütfunla bizi affedersin; dilersen adaletinle bize azap edersin. O halde, nimetinle affını bizim için kolaylaştır ve mağfiretinle bizi azabından kurtar. Çünkü gerçek şu ki, bizim adaletine dayanacak gücümüz yoktur; affın olmadan hiçbirimiz kurtulamayız.   Ey ganilerin ganisi (yüce Allah), işte kulların!    ...