Turkish
Wednesday 22nd of November 2017
Makaleler

Oruç

- Oruç (Arapça: الصوم, İngilizce: Fasting or Sawm), İslam’ın önemli ibadetlerinden ve bu dinin ibadet düsturlarından olup namazdan sonra en önemli ibadetlerden biri sayılmaktadır. Bu anlamda insanın sabah ezanından akşam ezanına kadar yemek ve içmekten kesilmek gibi bazı işlerde Allah’ın buyurduğu şekilde davranmasından ibarettir.Önceki Dinlerde Oruç ...

Kur'an hayatımızın neresinde?

Bir kişinin Müslüman olması, Kur’an’ı hayatına müdahil kılmasını gerektirir. Kur’an’ın hayata müdahale etmesi ise, bir meseleyi akademik boyutu veya detaylarıyla bilmekten öte, en önemlisi hayata aktarmak için bilmek ve bildiklerimizle de amel etmek demektir. Kur’an, insanların bireysel ve toplumsal sorunlarının çözümlerini bildirir. Rabbimiz (c.c.), ...

KURAN TÜM MÜSLÜMANLARIN VAHDET NOKTASI

Kur'anî Kavramları Saptırmak İçin Uğursuz Çabalar   Kur'an-ı Kerim, ilahî kanunların en önemli ve en sağlam kaynağıdır. Böyle bir kaynak, Peygamber (s.a.a) vasıtasıyla insanlığa sunulan en büyük ilahî hediyedir. Bu yüzden bu semavî kitabı doğru ve dürüst bir şekilde anlamak, bütün Müslümanlar, özellikle de Kur'an'ın ...

SÜNNETİN KAYNAĞI KUR'ANDIR

Hiç kimse "Bize Allah'ın kitabı yeter!" diyerek Kur'an hakikatlerini açıklaması ve tefsiriyle nasıh ve mensuh ayetlerini, genel ve özel nitelikli hitaplarını ve yine dinin usul ve furuunu kavrayışla ilgili peygamber sünneti ve hadislerini bir kenara itemez. Zira Kur'an-ı Kerim gayet net bir dille Hz. Resulullah'ın (s.a.a) söz ve amellerinin Müslümanlar için hüccet (kesin delil) ...

Kur’an Üzerinde Düşünmenin Zorunluluğu

“Hâlâ Kur’an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.”‌Nisa, 82Hz. Peygamber (s.a.a)’e atılan iftiralardan biri de ‘Kur’an’ı Muhammed’e bir başkası öğretmiş’ demeleridir. ‘Şüphesiz biz onların: ‘Kur’an’ı ona ...

Kur"ânda İbadetin Felsefesi

Kur'ân-ı Kerim namazın felsefesini Allah'ı anmak ve zikretmek olarak tanıtıyor: "Beni anmak için namaz kıl!"  Allah'ı anmayı ise kalplerin huzur bulması, "Haberiniz olsun Allah'ın zikriyle kalpler huzur bulur."Ve kalp huzurunun sonucunu ise melekût âlemine uçuş olarak tanımlıyor:"Ey mutmain (huzur bulan) nefis! Rabbine dön."Kur'ân-ı Kerim diğer ayetlerde, ibadeti Allah Tealâ?ya ...

Kur’an Bizden Ne İstiyor?

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in insanlığa getirmiş olduğu evrensel mesaj Kur’an, insanlığı dünya ve ahirette mutluluğa kavuşturmak için vahyedilmiştir. Peki Kur'an biz inananlardan ne istiyor? Bu soruya Kur'an ışığında cevap verecek olursak;Kur'an bizden;1- Okunmasını,2- Üzerinde düşünülmesini,3- Anlaşılmasını,4- İhlâsla açıklanmasını,5- İbret alınıp, hayatta tatbik ...

Kur"ânda İbadetin Felsefesi

Kur'ân-ı Kerim namazın felsefesini Allah'ı anmak ve zikretmek olarak tanıtıyor: "Beni anmak için namaz kıl!"  Allah'ı anmayı ise kalplerin huzur bulması, "Haberiniz olsun Allah'ın zikriyle kalpler huzur bulur."Ve kalp huzurunun sonucunu ise melekût âlemine uçuş olarak tanımlıyor:"Ey mutmain (huzur bulan) nefis! Rabbine dön."Kur'ân-ı Kerim diğer ayetlerde, ibadeti Allah Tealâ?ya ...

Kur’an Bizden Ne İstiyor?

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in insanlığa getirmiş olduğu evrensel mesaj Kur’an, insanlığı dünya ve ahirette mutluluğa kavuşturmak için vahyedilmiştir. Peki Kur'an biz inananlardan ne istiyor? Bu soruya Kur'an ışığında cevap verecek olursak;Kur'an bizden;1- Okunmasını,2- Üzerinde düşünülmesini,3- Anlaşılmasını,4- İhlâsla açıklanmasını,5- İbret alınıp, hayatta tatbik ...

Kur’an’ın Hakikatine Ulaşmak

Kur’an hakkında önemli olan sorulardan biri, Kur’an-ı Kerim’in herkes tarafından anlaşılabilir olup olmadığıdır. Acaba herkes Kur’an’ın hakikatine ulaşabilir mi?     Kur’an-ı Kerim de aynen “yakin” gibi zatî anlamda hüccet midir, yoksa onun hüccet oluşu başka bir şeyden mi kaynaklanmaktadır?     Kur’an-ı Kerim, ...

Kur’an Hidayet Ve Saadet Kitabıdır

Kur’an-ı Kerim, insan için hidayet ve saadet kitabıdır. İnsan, dünya ve ahiret hayatlı bir varlık olduğundan dolayı Kur’an-ı Kerim, insan hayatının her iki boyutunu güvenceye alır ve iyileştirir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:“Hâ mîm. Rahman ve rahîmden indirilmiştir.” [1]      Ayetteki ...

Kur’an-ı Kerim En Güzel Öğüt

Katılaşma, kalbin hastalıklarından biridir ve kalbin yumuşaması, bazı etkenlere bağlıdır ve bu etkenlerden biri de öğüttür.    Kur’an-ı Kerim en güzel öğüttür; çünkü Kur’an’ın öğüt, öykü ve kıssaları eğitici olmakla birlikte, kalbin yumuşama ve teslimiyet sunma nedenidir.      Kur’an-ı Kerim ...

Kıyamet Günü Allah Görülecek Midir?

İslam filozofları, İmamiyye bilginleri ve mutezile grubu apaçık delillerle Allah’ın varlığının, insanlar tarafından görülemeyeceği kadar yüce olduğunu ispat etmişlerdir. Ama bir gruba göre Kıyamet suresi 23. ayetin zahiri Allah’ın salih kullarının kıyamet günü Allah’ı göreceklerini göstermektedir. Nitekim ayette şöyle buyrulmuştur: “Rablerine bakıp ...

İmam Humeyni (r.a)’nin görsel yaşam hikayesi 5. baskıda

Ansiklopedi ve görsel genel bilgi kitaplarının yayımlanmasıyla tanınan Sayan Yayınları, 30. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı’na İran’ın büyük ve etkili siyasi liderlerinin özgeçmişiyle yaşam hikayeleri kitapları başta olmak üzere 31 başlıkla katılmıştır. İslam İnkılabı’nın büyük Kurucusu İmam Humayni (r.a)’nin yaşam hikayesinin görsel ...

İmam Mehdi’nin (a.f) Gaybetinin Esrar ve Tesirleri

Ayetullah Uzma Mekarim Şirazinin İmam Mehdi’nin (a.f) gaybetinin sırları ve tesirleri konusundaki görüşleri aşağıda getirilmiştir.İmam Mehdi’nin (a.f) zuhurunun aslı hususunda Şia ve Ehlisünnet yoluyla birçok rivayet nakledilmiştir ve her iki fırkanın tanınmış kitaplarında bir araya getirilmiştir. Ama o hazretin gaybet halindeki varlığının sırrı hususunda kesin delilleri içerek ...

Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)

Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)Ehl-i Beyt kaynaklarında Ahir zaman kurtarıcısı on ikinci imam Hz. Mehdi (a.s) hakkında Allah Resulü ve Ehl-i Beyt İmamları’ndan sayısız hadis gelmiştir. Bizim bütün bu hadisleri ele alıp inceleme imkanımız yoktur. İsteyen kardeşlerimiz bu hadisleri ilgili yerlerinde inceleyebilir. Ancak örnek olarak bu hadislerden bazılarına işaret ediyoruz:1- İmam Sadık (a.s) ...

Gaybe İman'dan Maksat Nedir

Gaybe İman'dan Maksat NedirAyetullah Cafer SübhaniKur'an takva sahiplerinin nişanelerinden birinin de gaybe iman etmeleri olduğunu beyan etmekte ve şöyle buyurmaktadır. "İşte o (yüce) kitap (Kur'an), hiç şüphesiz takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar gaybe iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler."Burada gaybe iman etmekten maksat nedir ve gayb ...

Neden İmam-i Kaim'in(Hz;Mehdi'nin(a.s))Adı Kur'an'da Yer Almamıştır?

Neden İmam-i Kaim'in(Hz;Mehdi'nin(a.s))Adı Kur'an'da Yer Almamıştır?Ayetullah Cafer SubhaniHer türlü şüpheyi ortadan kaldırmak için İmam-i Zaman'ın (a.s) adı neden Kur'an'da yer almamıştır?CevapBu sorudan anlaşıldığı üzere ümmetin uyması gereken ilahi velileri tanıtmak için sadece bir yol vardır ve o da bu ilahi velilerin isimlerinin semavi kitapta yer almasıdır. Oysa Kur'an'a ...

Allah Resulü’ne En Çok Benzeyen Genç Hz. Ali Ekber

Ali Ekber diye meşhur olan Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib, Şiaların üçüncü imamı olan İmam Hüseyin’in (a.s) oğludur. Hicretin 33. Yılında Medine’de dünyaya geldi. Denildiğine göre dış görüntüsü ve ahlaki yapısı Hz. Peygamber Ekrem’e (s.a.a) çok benzemekte idi. Aşura Vakıasında olağanüstü cesaret ve fedakârlık sergilemiş ...

İyi Bir Annenin Özellikleri

 Sizler, size emanet edilenden dolayı sorumlusunuz. Unutmayın Çocuklarınız Size Bir Emanettir. Bismillahirrahmanirrahim 1. Kaf, Ha,Ya, Ayn, Sad. 2. Bu, Rabbinin Zekeriyya kuluna olan rahmetini, bir anıştır. 3. Bir zaman, Rabbine gizli bir seste yalvarmıştı. 4. Demişti ki: “Ey Rabbim! Gerçek şu ki, benim kemik(im) gevşedi, baş(ım) bembeyaz alev aldı (saçlarım ağardı) ve sana (ettiğim) dua ...