Turkish
Friday 23rd of February 2018
Makaleler
ارسال پرسش جدید

İmam Rıza’nın (a.s) ''Doğum Günü'' Tüm Sevenlerine Kutlu Olsun

İmam Rıza’nın (a.s) ''Doğum Günü'' Tüm Sevenlerine Kutlu Olsun
İsna Aşer (On İki İmam) Şia’sının sekizinci imamıdır. En meşhur lakabı “Rıza” ve “İmam Rıza” olarak bilinmektedir. Künyesi Ebü’l Hasan’dır. Babası Şiaların Yedinci İmamı, İmam Kâzım’dır. Annesinin adı konusunda ihtilaflar bulunmaktadır: Örneğin Ümmü’l Benin, Tüktem, Necime denilmiştir.Medine’de dünyaya gelmesine rağmen ...

İMAM RIZA’NIN DEĞERLİ ANNESİ HAKKINDA

İMAM RIZA’NIN DEĞERLİ ANNESİ HAKKINDA
İMAM RIZA (A.S)’IN DOĞUMU [2]Sulî derki: Babamın amcası İbrahim bin Abbas, İmam Rıza hakkında övücü çok şiirler yazmıştı ki, çekinmeden onları okurdu. Ama daha sonra, onları gizlemek zorunda kaldı. Bir müddet sonra onları tekrar oradan buradan toplamaya çalıştı. Hz. İmam Rıza’nın annesinin adının “Sekenen Nevbiyye”‌, “Erva”‌, ...

İMAM RIZA (A.S)’IN DOĞUMU

İMAM RIZA (A.S)’IN DOĞUMU
Muhammed bin Yahya es-Suli derki: Ebul Hasan er-Rıza (a.s), Ali bin Mûsa bin Câfer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib’in kendisidir. Annesi “Tuktem”‌ adındaki Ümmü Veled idi.[1] Bu ad, İmam Kâzım’ın cariyesi olduktan sonra kendisine verildi.Beyhakî, Suli’den o da Avn bin Muhammed-i Kindî’den, o da Ebul Hasan Ali bin Meysem’den ...

İMAM RIZA (A.S)’I ZİYARET ETMENİN SEVABI -1

İMAM RIZA (A.S)’I ZİYARET ETMENİN SEVABI -1
1- Ali bin Ahmed bin Muhammed İmran ed-Dekkak, Hemdan ed-Divanî’den şöyle naklediliyor: İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu:"Her kim beni uzak yoldan gelip ziyaret ederse, kıyamet günü onu üç yerde kurtaracağım: İnsanlara amel defterleri sağ ve sol taraflarından verildiğinde, Sırat köprüsünde, mizan ve terazide."2- Muhammed bin Ali Macileveyh (r.a), Hüseyin bin Zeyd’den ...

Ehlibeyt’in (a.s) Ölçüsü Takva

Ehlibeyt’in (a.s) Ölçüsü Takva
Hz. İmam Rıza’nın (a.s) pek çok kardeş ve bacıları vardı. Kardeşlerinden birisi olan Zeyd,Me’mun’un aleyhine kıyam ederek Basra’da Beni Abbas’ın evini yaktı ve bu sebeple “Zeydü’n Nar” yani Ateş Zeyd ismiyle meşhur oldu. Me’mun’un memurları Zeyd’i yakaladılar. Me’mun İmam Rıza’nın (a.s) hatırına Zeyd’i bağışladı ve İmam ...

MÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLİP DENENMESİ

MÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLİP DENENMESİ
Ayetullah’il Uzma İmam Humeyni (ra)Çeviri: Kadri Çelikİmtihanın Anlamı, Sonucu ve Hak Teala'yla İlgisine DairEnbiya, Asfiya ve Mtü'minlerin İptilasının Şiddetine DairPeygamberlerin Nefret Edilen Hastalıklara Mübtela OlmalarıDünyanın Hak Teala'nm Mükafat ve Ceza Diyarı OlmadığıRuhsal iptilamn Şiddetin idrakin Şiddetine Tabi Olduğuna DairMÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLİP ...

Ehlisünnet Rivayetlerinde “Sakaleyn Hadisi”

Ehlisünnet Rivayetlerinde “Sakaleyn Hadisi”
Ehlisünnet Rivayetlerinde Sakaleyn Hadisi “Sakaleyn Hadisi” Müslümanların en meşhur hadisler hazinelerinden birisi olup Sahihi Buhari, Sahihi Tirmizi, Süneni Ebu Davud, Süneni Tirmizî, Süneni Nese'i,Süneni İbn-iMâce,MüsnediAhmed b. Hanbel; tefsirler, siyerler, tarih ve lügat kitaplarını da kapsamak üzere İslam mezheplerinin büyükleri kendi ...

Hazreti Masume'nin Mübarek Doğum Günü Münasebetiyle...

Hazreti Masume'nin Mübarek Doğum Günü Münasebetiyle...
Hz. Fatıma Masume (Arapça: فاطمة المعصومة), İmam Kazım’ın (a.s) kızı, Ehlibeyt ailesinin seçkin ve faziletli hanımefendisi ve özel bir büyüklük ve konuma sahip Kum Şehri İmam zadesidir.Doğumu ve NesebiEski kaynaklarda, Hz. Masume’nin (s.a) doğum tarihi hakkında her hangi bir açıklama yapılmamış, ancak sonraki kaynaklarda doğum tarihinin hicretin 173. Yılında ...

İmam Sadik (a.s) ve imamet kanıtı

İmam Sadik (a.s) ve imamet kanıtı
 İmam Sadık diye ünlenen Cafer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyin (Arapça: الإمام الصادق عليه السلام) Medine, h. 83, Medine, h. 148), Şiaların altıncı imamıdır. 65 yaşında iken şehit oldu ve babası İmam Muhammed Bakır (a.s) ve dedeleri İmam Seccad (a.s) veİmam Hasan’ın (a.s) yanında Cennetü’l Bakimezarlığında defnedildi. Annesi Kasım b.Muhammed b. Ebu Bekir’in ...

İmam Sadık'ın (a.s) Ebu Hanife'ye cevabı...

İmam Sadık'ın (a.s) Ebu Hanife'ye cevabı...
Hanefi mezhebi imamı Ebu Hanife şöyle diyor:"Bir gün İmam Sadık`la görüşmek için O Hazretin evine gittim. O saatte Kufe halkından bir grup kimse de oraya gelmişti. İmam Sadık (a.s) onlarla görüşmek için izin verince ben de onlarla birlikte içeri girdim. Huzuruna yetiştiğimde şöyle dedim:"Ey Resulullah'ın oğlu! Halkı Resulullah'ın ashabına sövmekten alıkoyacak birini ...

En iyi Ümmetin Belirtisi

En iyi Ümmetin Belirtisi
Kur'ân-ı Kerim, Müslümanlara hitaben şöyle buyurur: İyiliğe davet edip kötülükten sakındırmanız kaydıyla siz, insanların gördüğü en iyi ümmetsiniz.[1]Kur'ân-ı Kerim birçok ayette yersiz tutuculuklarından, gerçekleri tahrif etmelerinden ve yersiz beklentilerinden dolayı kitap ehlini eleştirirken; kitap ehlinden bir grubu ise inandıkları, ilâhî ...

Emanet 1

Emanet 1
Emanet kavramının kök anlamı "emn"dir. İman sözcüğü de bu köktendir. Emanet sözcüğünün sözlük anlamı "korku ve kaygının gitmesi, insanın korunma konusunda gönül rahatlığı içinde olması"dır. Emanet sözcüğü aynı zamanda "güvenme ve koruma konusu olan, korunması istenen şey için de kullanılmaktadır." Kur'an, emanet ...

Kur'an'a ve Kimliğe Dönüş

Kur'an'a ve Kimliğe Dönüş
Ben neyim, kimim ben? Ne istiyorsunuz benden? Hep yalpaladım durdum yıllardır sizin yüzünüzden. Sizler beni anlayamayan, Rahman'ın istediği şekil, kimlik ve ruhtan çıkarıp yeni bir kimlik vermek isteyen insanlar?.. Sanki yaka paça dışarı ettiniz 'Kur'an Evi'nden beni. Varlığımı 'beş paralık' ettiniz vitrinlere asarak bir kemik, bir deri, çağdaş köle oldum kimi zaman size. Cennet ise ...

Allah'ı Hakkıyla Takdir Etmek

Allah'ı Hakkıyla Takdir Etmek
Kuran ayetlerinde, Allah'ın sıfatlarının bir kısmı şu şekilde haber verilmektedir:Allah. O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun ...

Kur'an-ı Kerim

Kur'an-ı Kerim
Kur’an (Arapça: القرآن‎, İngilizce: Quran) veya Kur’an-ı Kerîm (Arapça: القرآن الكريم) Müslümanların semavi kitabı olup onların inancına göre lafızlarının aynısı Vahiy Meleği Cebrail’in aracılığıyla Allah Teâlâ tarafından Levhi Mahfuz’dan 23 yıl boyunca Peygamberin kalbi ve diline nazil olmuş ve Peygamberin doğrudan ve sürekli ...

Kur'an-ı Kerim Hakkında Her Şey

Kur'an-ı Kerim Hakkında Her Şey
Kur’an (Arapça: القرآن‎, İngilizce: Quran) veya Kur’an-ı Kerîm (Arapça: القرآن الكريم) Müslümanların semavi kitabı olup onların inancına göre lafızlarının aynısı Vahiy Meleği Cebrail’in aracılığıyla Allah Teâlâ tarafından Levhi Mahfuz’dan 23 yıl boyunca Peygamberin kalbi ve diline nazil olmuş ve Peygamberin doğrudan ve sürekli ...

Kur’an’ı Anlamada Esas Engel

Kur’an’ı Anlamada Esas Engel
Kur’an’ın kökeni, nüzul esası, metodu ve terkibi Allah tarafından olduğu gibi; Kur’an’ı anlamanın mertebelerini tanıma metodu da Allah tarafından gösterilmiştir. Zira Allah; “Eğer onlar sana sırt çevirirlerse senin görevin, buyruklarımızı onlara açıkça duyurmaktan ibarettir”[2] diye buyurduğu gibi Kur’an’ı anlamanın yolunu da bizzat beyan ...

Kur’an’da Rüya ve Uyku

Kur’an’da Rüya ve Uyku
Kur’an’da bahsedilen konulardan biri de uyku ve rüya görmektir ki sadece Yusuf suresinde üç önemli ve kader belirleyici rüyaya değinilmiştir.Rüya insan hayatının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. İnsan ömrünün üçte biri uykuda geçmektedir. İnsan uykuda çeşitli rüyalar görmektedir, ama buna rağmen insanların ...

Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar

Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar
bu Ma’mer Se’dani şöyle rivayet etmiştir:“Bir şahıs Müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib’in (aleyhi selâm) huzuruna vardı ve şöyle arz etti: “Ey Müminlerin Emiri! Allah’ın semavî kitabı hakkında şek içindeyim.” İmam (aleyhi selâm) ona şöyle buyurdu: “Yazıklar olsun sana! Söyle bakayım, Allah’ın kitabında şek ettiğin şey ...

Bir Anda Mucizevi Bir Şekilde Kur’an Hafızı Olan Kerbelâ-i Kâzım’ın Hayat Öyküsü

Bir Anda Mucizevi Bir Şekilde Kur’an Hafızı Olan Kerbelâ-i Kâzım’ın Hayat Öyküsü
Muhammed Kâzım, İran'ın Batısında yer alan Erak ilinin Ferahan ilçesinin "Saruk" köyü ahalisinden bir çiftçi idi. Bölge halkının çoğunluğu gibi okuma yazma nimetinden mahrumdu. Bir yıl, ilahî ahkâmı, helal ve haramı tebliğ etmek için o köye gelen bir din alimi konuşmasında: humus, zekât gibi konulara temas ederek; "Buğdayları nisap haddine ulaşıp da ...